Partnership NWO-domein TTW - Danone Nutricia Research

Het immuunsysteem is een van de belangrijkste orgaansystemen in het lichaam. Enerzijds beschermt het tegen externe indringers die kunnen leiden tot ziekte, maar anderzijds moet het immuunsysteem zorgen dat het tolerant optreedt tegen veilige componenten die het lichaam binnenkomen, zoals voedsel. Schattingen geven aan dat 70-80 procent van het immuunsysteem zich bevindt in de darmen. In dit Partnership-programma wordt daarom onderzoek gedaan naar het effect van voeding op de fitheid van het immuunsysteem.

Het immuunsysteem moet ‘fit’ zijn om de vele uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd, aan te pakken en te overwinnen. De onlangs geïntroduceerde term ‘Immune Fitness’ (immuunfitheid) verwijst naar een veerkrachtig immuunsysteem met een ingebouwde vaardigheid om zich aan uitdagingen aan te passen door een adequate immuunrespons te formuleren, te onderhouden en te reguleren.

Deze immuunrespons moet een optimale sterkte hebben: niet te zwak (hyporesponsief), wat de kans op infecties verhoogt, en ook niet te sterk (hyperresponsief), wat zou kunnen leiden tot allergie, chronische ontstekingen of auto-immuniteit.

Het Partnership-programma NWO - Danone Nutricia Research richt zich op het ontwikkelen en begrijpen van nieuwe concepten voor gespecialiseerde voeding die invloed heeft op immuunfitheid, speciaal baby- en peutervoeding en medische voeding.

Doel

De doelstelling van dit Partnership-programma is het stimuleren van translationeel onderzoek naar immuunfitheid: het vertalen van wetenschappelijke, mechanistische ideeën naar voedingsconcepten die invloed hebben op immuunfitheid, naar positieve effecten op specifieke gezondheidsgebieden; met andere woorden, van ingrediënten naar pilot-tests (Proof of Concept) op mensen. 

Budget

NWO-domein TTW en Danone Nutricia Research hebben samen een budget van in totaal 2,85 miljoen euro (inclusief btw) voor dit Partnership-programma beschikbaar gesteld. In dit budget is een reservering voor programma-activiteiten binnen dit Partnership inbegrepen van maximaal 50.000 euro (inclusief btw).

Document 

Call for proposals (inclusief bijlagen)
Bijlage 3: Partnership Project Agreement

Begindatum

Dit programma is gestart in 2017. De wetenschappers zijn in 2019 aan de slag gegaan met hun onderzoeksprojecten.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Projecten


Contact

Lisette Krul, MSc  (Programmamedewerker) Lisette Krul, MSc (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001305 l.krul@nwo.nl