Partnership NWO-domein TTW -ESI: Mastering Complexity (MasCot)

Cyber-physical systems (CPS) worden al overal om ons heen gebruikt en de complexiteit ervan wordt steeds groter. Deze toenemende complexiteit kan niet worden aangepakt met de huidige state-of-the-art engineering methodologieën, die vaak informeel en monodisciplinair zijn en daarom niet effectief in het aanpakken van de toenemende omvang, diversiteit en dynamiek van hightech systemen. Dit vraagt om alternatieve methodologieën voor systeem engineering, vooral die betrekking hebben op de multidisciplinaire aspecten van systeemontwerp.

De complexiteit van cyber-physical systems wordt bepaald door een aantal trends. Ten eerste neemt het aantal afhankelijke hardware- en softwarecomponenten in systemen toe om een breder scala aan functionaliteit te realiseren. Ten tweede worden systemen steeds diverser en dynamischer. Gecombineerd maken deze trends het steeds moeilijker om te garanderen dat altijd aan functionele en niet-functionele eisen wordt voldaan.

Deze groeiende complexiteit kan niet worden aangepakt met de huidige state-of-the-art engineering methodologieën, die vaak informeel en monodisciplinair zijn en daardoor ineffectief. De gevolgen zijn zichtbaar in de dagelijkse praktijk, waarin de industrie grote tegenslagen ondervindt in haar pogingen om efficiënt en effectief goed presterende cyber-physical systems te ontwikkelen. De toenemende complexiteit leidt in de loop der tijd tot lagere kwaliteit en hogere ontwikkelings- en onderhoudskosten, waardoor het voor de Nederlandse industrie moeilijker wordt om te concurreren op de wereldmarkt. Daarom zijn alternatieve systeem engineering-technieken nodig.

Doel

Het doel van dit programma is het onderzoeken en leveren van de volgende generatie van engineering-methodologieën, waarbij een aantal formalismen, technieken, methoden en tools worden geïntegreerd, die helpen bij het beheersen van de toenemende complexiteit van het systeem. Het bereiken van dit doel helpt de kwaliteit te verbeteren en de ontwikkelingskosten voor toekomstige generaties van cyber-fysieke systemen te verlagen, waardoor de Nederlandse industrie een concurrentievoordeel heeft.

Call for proposals

Deze call van NWO-domein TTW en het ESI Joint Innovation Centre is gesloten voor aanvragen. In december 2019 besluit het TTW-bestuur welke projecten financiering ontvangen.

ProjectenContact

Mw. S.S. (Sandy) Kalisingh MSc. (Programmamedewerker) Mw. S.S. (Sandy) Kalisingh MSc. (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001 220 s.kalisingh@NWO.NL