Partnership NWO-domein TTW-KWF Kankerbestrijding-Topsector Life Science & Health

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Het verbeteren van preventie, diagnose en behandeling is dan ook van groot belang. Daarom bundelen NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), KWF Kankerbestrijding en Topsector Life Sciences & Health (LSH) opnieuw hun krachten in dit onderzoeksprogramma met als doel het ontwikkelen van technische innovaties voor de preventie, diagnose en behandeling van (toekomstige) patiënten.

Met Partnership-programma Technology for Oncology II beogen TTW, KWF Kankerbestrijding en Topsector LSH de beste medische wetenschappers te verbinden met de innovatiekracht van de technische wetenschappers. Door dit programma krijgen onderzoekers uit beide werelden de kans om financiering aan te vragen voor gezamenlijk toepassingsgericht onderzoek. Een voorwaarde voor financiering is dat ten minste één onderzoeksgroep met bewezen technische expertise bij het onderzoek is betrokken en ten minste één niet-technisch onderzoeksinstituut met specifieke oncologische kennis. Een andere belangrijke voorwaarde is dat deze onderzoeksgroepen samenwerken met industriële partners.


Doel

Technology for Oncology II richt zich op het ontwikkelen van technische oplossingen die gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van preventie, diagnose en de behandeling van kanker, inclusief kwaliteit van leven. Het programma staat daarom open voor toepassingsgerichte onderzoeken die moeten leiden tot innovaties met een duidelijke impact op een of meer doelen van KWF Kankerbestrijding: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Achtergrond

In 2015 organiseerden TTW en KWF Kankerbestrijding een eerste Partnership-programma Technology for Oncology met als doel het verbinden van technische en oncologische onderzoekers in de strijd tegen kanker. Elf onderzoeksprojecten ontvingen financiering voor de ontwikkeling van technische innovaties voor o.a. preventie en behandeling van kanker. Het succes van dit programma leidde tot een tweede Partnership in 2019.

Budget

NWO-domein TTW en KWF Kankerbestrijding stellen in totaal 2,8 miljoen euro beschikbaar voor Technology for Oncology II. Topsector LSH stelt daar bovenop nog eens maximaal 3 miljoen euro  PPS-toeslag beschikbaar aan KWF Kankerbestrijding om in te zeten in deze call, wat uitkomt op een gezamenlijk budget van maximaal 5,8 miljoen euro.

Deadline

De deadline voor indiening van projectvoorstellen is 9 mei 2019, 14.00uur.

Begindatum

2019


Contact

Mw. drs. M. (Marjolein) van Dalen (Programmamedewerker) Mw. drs. M. (Marjolein) van Dalen (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001234 m.vandalen@nwo.nl

Contact

Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Programmamedewerker) Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Programmamedewerker) 030-6001296 w.haakma@nwo.nl