Partnership STW-Paques: The Volatile Fatty Acid Platform

Dit Partnership-programma is gericht op de ontwikkeling van het VFA-platform (Volatile Fatty Acid, vluchtige vetzuren) voor de productie van producten op biologische basis uit biomassa-afvalstromen.

De ambitie van dit programma is om het VFA-productieproces beter te begrijpen en nieuwe processen te ontwikkelen om deze vluchtige vetzuren terug te winnen en ze om te zetten in producten op biologische basis.

Budget 

De Partnership-programma's van Technologiestichting STW bevorderen de samenwerking tussen onderzoekers bij wetenschappelijke instellingen en onderzoekers uit het bedrijfsleven. Voor dit programma is een budget van € 3.000.000 beschikbaar. Dit budget wordt gezamenlijk gefinancierd door Paques (€ 1,5 miljoen), STW (€ 0,5 miljoen), NWO Chemische Wetenschappen (€ 0,5 miljoen) en de raad van bestuur van NWO (€ 0,5 miljoen). Voor elk project kan maximaal € 750.000 bij STW worden aangevraagd voor projectkosten. De duur van een Partnership-project is doorgaans tussen 2 en 5 jaar.

Doel

Het Partnership-programma van STW-Paques heeft de volgende doelstellingen:

  • het ontwikkelen van een diepgaand begrip van de fermentatie van organisch materiaal tot vluchtige vetzuren onder niet-steriele omstandigheden; 
  • het ontwikkelen van efficiënte methoden om vluchtige vetzuren te winnen uit vloeibare fermentatiemedia;
  • het ontwikkelen van nieuwe processen voor efficiënte omzetting van vluchtige vetzuren in hernieuwbare producten op biologische basis. 

Document

Begindatum

Dit programma is gestart in 2012.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Projecten


Contact

Dr. Kirsten Ampt (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001370 k.ampt@nwo.nl