Partnership-programma STW-NXP Advanced 5G solutions

De mondiale communicatie-industrie zal in het komende decennium een enorme stap maken van 3/4G-systemen naar 5G. Deze stap wordt vooral gedreven door de vraag naar hogere capaciteiten aan dataverkeer en systemen.

Deze nieuwe standaard voor draadloze communicatie, 5G, zou een hogere systeemcapaciteit moeten kennen met datasnelheden tot 10Gbps. De frequentiebanden voor 5G zijn nog niet bepaald en worden pas in 2019 gealloceerd. Om 5G haalbaar te maken zijn nieuwe technologieën nodig die vele malen kleiner en goedkoper zijn met lager energieverbruik. De Nederlandse universiteiten hebben de kennis opgebouwd om zulke technologieën te helpen ontwikkelen.

Voor het programma is maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen komen van STW (1,5 miljoen euro) en NXP (1,5 miljoen euro). De maximale bijdrage per project bedraagt 750.000 euro.

Doel

Het Partnership-programma Advanced 5G solutions is een initiatief van Technologiestichting STW en NXP voor onderzoek naar technologische doorbraken voor 5G-systemen. Het programma richt zich op nieuwe oplossingen en doorbraken die gebaseerd zijn op geavanceerde IC- en antenne-ontwerpen, signaalverwerking en systeemonderzoek voor een breed scala aan 5G-toepassingsgebieden, maar vooral voor communicatie en automotive.

Documenten

Call for proposals

Begindatum 

Dit programma is gestart in 2016.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). 

Projecten


Contact

Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001290 e.onderdijk@nwo.nl

Contact

Dhr. dr. W. (Wouter) Segeth (Senior programmamedewerker) Dhr. dr. W. (Wouter) Segeth (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001 274 w.segeth@nwo.nl