Partnership-programma STW-DSM Animal Nutrition and Health

Technologiestichting STW en DSM organiseren gezamenlijk een Partnership-programma dat zich richt op innovatief en toepassingsgericht onderzoek naar het terugdringen van (preventief) antibioticagebruik in diervoeding. Het programma heet Healthier Animals Through Nutritional Solutions: Lower antibiotic use through improved protein utilization of feed.

In de veeteelt krijgen dieren preventief antibioticum toegediend om met name problemen met onvolledig verteerd eiwit in het maagdarmkanaal te voorkomen. Het terugdringen van het antibioticagebruik in de veeteelt is een speerpunt in het regeringsbeleid om dierenwelzijn te verbeteren en problemen met antibiotica-resistentie bij mens en dier te voorkomen.

Doel 

Technologiestichting STW en DSM organiseren gezamenlijk een Partnership-programma dat zich richt op innovatief en toepassingsgericht onderzoek naar het terugdringen van (preventief) antibioticagebruik in diervoeding. 

Document

Call for proposals

Begindatum 

Dit programma is gestart in 2015.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Projecten


Contact

Dr. Peter Spierenburg (Programmamedewerker) Dr. Peter Spierenburg (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001291 p.spierenburg@nwo.nl