Partnershipprogramma STW-Breed4Food

In het Partnership-programma STW-Breed4Food werkt Technologiestichting STW samen met de dierveredelingbedrijven Topigs Norsvin, Hendrix Genetics, CRV en Cobb. 

Het STW-Breed4Food-Partnership is gericht op het effectiever toepassen van genetische informatie om eigenschappen van dieren aanzienlijk beter te voorspellen. Dat vraagt enerzijds om ontwikkeling van geavanceerde statistische toepassingen en bio-informatica-toepassingen, om de relatie tussen genetica en eigenschappen te ontrafelen. Anderzijds vraagt het om methoden en kennis om eigenschappen zoals gedrag, voedselefficiëntie en gevoeligheid voor ziekten te kunnen meten. Samenwerking tussen diverse vakgebieden is cruciaal om het doel te realiseren.

Logo STW-Breed4Food Partnership

Doel 

Het Partnership-programma STW-Breed4Food ontwikkelt nieuwe inzichten en hulpmiddelen voor verbetering van de dierfokkerij, met als resultaat een verhoging van de duurzaamheid, de gezondheid, de efficiency en het welzijn van dieren.

Begindatum

Dit programma is gestart in 2015.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Projecten

Achtergrond Partnership-programmaContact

Lisette Krul, MSc  (Programmamedewerker) Lisette Krul, MSc (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001305 l.krul@nwo.nl