Partnership-programma STW-Philips Electronics: Advanced Sustainable Lighting Solutions (ASLS)

Het Partnership-programma van Technologiestichting STW en Philips Electronics Nederland bv “Advanced Sustainable Lighting Solutions” (ASLS) betreft het ontwikkelen van innovatieve, efficiënte, op een verantwoorde manier te produceren verlichting.

Het lichtverbruik in de wereld wordt steeds hoger; de verwachting is dat mede door de verschuiving naar een 24 uurs-economie rond 2050 het wereldwijde lichtverbruik bijna drie keer hoger zal zijn dan nu. Meer energie-efficiënte manieren om met verlichting om te gaan zijn daarom gewenst. Het Partnership-programma gaat op zoek naar hoog-efficiënte, aantrekkelijke en betaalbare verlichting die ook nog eens op een verantwoorde manier ontwikkeld wordt.

Het onderzoek richt zich op een aantal aspecten van LED-verlichting: exploratie van nieuwe materialen, verbetering van efficiëntie en optimalisering van duurzame productie. Daarnaast wordt gekeken hoe LED-verlichting kan worden gebruikt voor gezondheid, hygiëne en plantengroei. Tenslotte onderzoekt men hoe gedragsverandering kan leiden tot bewustere omgang met LED-verlichting.

Doel 

Ontwikkelen van innovatieve, efficiënte, op verantwoorde manier te produceren verlichting.

Document

Call for proposals

Begindatum 

Dit programma is gestart in 2012.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Projecten


Contact

Dhr. dr. W. (Wouter) Segeth (Senior programmamedewerker) Dhr. dr. W. (Wouter) Segeth (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001 274 w.segeth@nwo.nl