Partnership
Programma

Partnership

Organisaties die in een onderzoeksthema willen investeren, kunnen een Partnership aangaan met NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Samen met TTW vertaalt de organisatie (of een consortium van organisaties) de onderzoeksbehoefte naar een scherpe onderzoeksvraag. Vervolgens wordt een open inschrijving voor onderzoeksvoorstellen georganiseerd, eventueel voorafgegaan door een matchmaking tussen wetenschappers en de betrokken organisatie. Daarna selecteert NWO de beste voorstellen, op basis van wetenschappelijke kwaliteit, kans op toepassing van de resultanten en passendheid binnen het thema van het Partnership-programma.

Toegang tot de beste onderzoekers

Een Partnership-programma wordt gefinancierd door TTW en de partner(s) uit het bedrijfsleven. Wanneer meer dan één bedrijf co-financier is, wordt verwacht dat een van die bedrijven als aanspreekpunt voor TTW fungeert, of dat een bedrijvenconsortium wordt gevormd. Via haar netwerk biedt TTW zo het bedrijfsleven toegang tot de beste onderzoekers in het Nederlandse academische systeem. TTW heeft budget voor enkele Partnerships per jaar. Een Partnership-programma heeft een omvang van tenminste 3 miljoen euro waarbij de partner (publiek/privaat) de helft van de benodigde financiële middelen bijdraagt en TTW – eventueel met andere academische partners samen – de andere helft.

Kenmerken Partnership

 • Bedrijven en/of andere organisaties nemen initiatief met eigen onderzoeksthema
 • Bedrijven en/of andere organisaties kunnen zelfstandig of als consortium een Partnership initiëren
 • Open inschrijving voor projectvoorstellen
 • NWO en de partner in het programma dragen beide de helft van de kosten bij
 • Maximale bijdrage vanuit NWO bedraagt 1,5 miljoen euro
 • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het programma
 • Programmatische activiteiten

Voor wie

 • Bedrijven/organisaties met een eigen onderzoeksthema
 • Zelfstandige bedrijven of als consortium
 • Maatschappelijke organisaties

Nieuw Partnership-programma opzetten

Heeft u interesse in het opzetten van een nieuw Partnership-programma of wilt u overleggen wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf of organisatie? Neem contact op met Gerdine Stout (zie rechterkolom).


Werkwijze 

Er is geen indieningsmogelijkheid voor Partnership-programma's. Een programma komt tot stand in overleg met een of meer publiek-private partners. Daarna wordt er een oproep voor onderzoeksvoorstellen gepubliceerd. Die worden volgens de standaard werkwijze van TTW door onafhankelijke deskundigen beoordeeld en in een prioriteitsvolgorde gezet. Het TTW-bestuur honoreert op basis daarvan de beste voorstellen. Een programmacommissie of stuurgroep met vertegenwoordigers van het bedrijf/de bedrijven en door TTW aangezochte onafhankelijke academische experts heeft de supervisie over het programma.

Lopende programma’s 

De afgelopen jaren zijn diverse Partnership-programma's opgezet voor uiteenlopende bedrijven en maatschappelijke organisaties. Enkele voorbeelden van deze partners zijn: 

 • Rijk Zwaan 
 • NXP
 • KWF Kankerbestrijding
 • Bronkhorst High Tech en Krohn
 • DSM
 • Hartstichting
 • Danone
 • ProRail