Open Technologieprogramma
Programma

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma staat open voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis.

Wetenschappers uit alle vakgebieden kunnen voorstellen indienen voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek. Meerdere bedrijven en partners kunnen participeren in een project, door het  leveren van een financiële of materiële bijdrage. Bij elk toegekend project wordt een gebruikerscommissie ingesteld.

Doorlopend open voor aanvragen

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, verantwoordelijk voor het Open Technologieprogramma, financiert per project maximaal 750.000 euro. Als de totale projectkosten hoger zijn dan 500.000 euro is een bijdrage in de projectkosten (cofinanciering) door (een) gebruiker(s) verplicht en wel 25% van het meerdere boven de 500.000 euro. Indienen van onderzoeksaanvragen binnen het Open Technologieprogramma kan het hele jaar door. Meerdere keren per jaar besluit het domeinbestuur welke ingediende onderzoeksvoorstellen financiering ontvangen.

Financiering aanvragen via het Open Technologieprogramma: www.nwo.nl/otp-financiering.


Kenmerken Open Technologieprogramma

  • Open voor onderzoeksprojecten in alle vakgebieden
  • Maximale bijdrage vanuit NWO bedraagt 750.000 euro per project 
  • Laagdrempelige manier voor bedrijven om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek
  • Meerdere bedrijven en partners kunnen deelnemen in een project
  • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het project

Beoordeling van aanvragen

Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit én utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen voor het Open Technologieprogramma door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het ingediende onderzoeksvoorstel, de referentcommentaren en het weerwoord van de indieners vormen samen een protocol. Op basis van de protocollen bepaalt een jury een prioriteitsvolgorde. 
Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (voorheen: STW) neemt het uiteindelijke toekenningsbesluit. Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOpen Technologie Programma