Open Technologieprogramma
Programma

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma staat open voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis.

Wetenschappers uit alle vakgebieden kunnen voorstellen indienen voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek. Meerdere bedrijven en partners kunnen participeren in een project, door het  leveren van een financiële of materiële bijdrage. Bij elk toegekend project wordt een gebruikerscommissie ingesteld.

Logo Open Technologieprogramma

Doorlopend open voor aanvragen

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, verantwoordelijk voor het Open Technologieprogramma, financiert per project maximaal 750.000 euro. Bij aanvragen boven de 500.000 euro dragen bedrijven en partners gezamenlijk minimaal 25 procent van de totale investering bij. Indienen van onderzoeksaanvragen binnen het Open Technologieprogramma kan het hele jaar door. Meerdere keren per jaar besluit het domeinbestuur welke ingediende onderzoeksvoorstellen financiering ontvangen.


Kenmerken Open Technologieprogramma

  • Open voor onderzoeksprojecten in alle vakgebieden
  • Maximale bijdrage vanuit NWO bedraagt 750.000 euro per project 
  • Laagdrempelige manier voor bedrijven om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek
  • Meerdere bedrijven en partners kunnen deelnemen in een project
  • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het project

Beoordeling van aanvragen

Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit én utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen voor het Open Technologieprogramma door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het ingediende onderzoeksvoorstel, de referentcommentaren en het weerwoord van de indieners vormen samen een protocol. Op basis van de protocollen bepaalt een jury een prioriteitsvolgorde. 
Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (voorheen: STW) neemt het uiteindelijke toekenningsbesluit. 


Vernieuwde brochuretekst  

Vanaf 1 augustus 2017 is de brochuretekst van het Open Technologieprogramma vernieuwd, vanwege de NWO Subsidieregeling 2017. De grootste wijziging is dat taak en werkwijze van de gebruikerscommissies staan beschreven in een apart document ‘Richtlijnen Gebruikerscommissie’. Vanaf 1 juli 2017 zijn de nieuwe personeelstarieven met betrekking tot het 'akkoord overlaten werkgeverschap NWO/VSNU' van kracht.Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOpen Technologie Programma