Open programma
Programma

Open programma

Het ALW Open programma was een kweekvijver voor innovatie en talent. Aanvragen waren niet gebonden aan een thema of ambitie.

Het ALW open programma is per 1 mei 2018 gesloten en vervangen door de nieuwe Open Competitie Exacte en Natuurwetenschappen. Projecten uit het oude ALW Open programma lopen vanaf 2019 nog circa vijf à zes jaar door. Informatie over het ALW open programma blijft beschikbaar tot het laatste project is afgesloten. De brochure van het ALW open programma blijft op deze programmapagina beschikbaar. In de brochure is informatie weergegeven hoe het budget kan worden besteed. Deze informatie is van belang voor de financiële verantwoording aan het eind van een project.

Per 1 augustus 2018 is de NWO Open Competitie ENW - KLEIN gestart. Deze vervangt het ALW open programma. U kunt hier doorlopend indienen. Projectaanvragen omvatten 1 of 2 posities of een investering.

Ook is de NWO Open Competitie ENW - GROOT gestart. Hier kunt u een keer in de twee jaar indienen. Projectaanvragen omvatten vier of meer posities.