NWO Open Competitie – SGW
Programma

NWO Open Competitie – SGW

Vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek

Met de NWO Open competitie - SGW wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen aan onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. Het financieringsinstrument is bedoeld voor senior-onderzoekers die niet langer een Veni, Vidi of Vici mogen aanvragen.

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben. Het onderzoek kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.

Nieuw instrument voor Digitalisering

NWO stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor digitalisering in de sociale en geesteswetenschappen. Lees over het nieuwe instrument NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW.

Let op!

Overweegt u indiening van een aanvraag? Houd rekening met de volgende beperking voor de NWO Open Competitie – SGW, voor NWO-projecten die na 25 september 2018 van start zijn gegaan: een aanvrager mag maximaal 1 jaar voor de geplande einddatum (= einddatum laatste aanstelling) van het langstlopende project binnen NWO, waarbij hij/zij aanvrager/projectleider is, een nieuwe aanvraag indienen.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOpen competitie - SGW