NWO Open Competitie ENW
Programma

NWO Open Competitie ENW

Binnen de Open Competitie ENW kunnen onderzoekers individueel of in samenwerking onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

Dit subsidieprogramma staat open voor onderzoeksvoorstellen met een vraagstelling in het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde. Aanvragen kunnen monodisciplinair, multidisciplinair of interdisciplinair van aard zijn. Het ENW-domein kent drie verschillende financieringsvormen, waarvoor u in open competitie aanvragen kunt indienen. Dit zijn kleinschalige (KLEIN, XS) en grootschalige (GROOT) subsidies. Zie de financieringspagina’s van de instrumenten voor meer informatie.

Nieuw in de Open Competitie is ENW – XS. Nieuwe ideeën zijn het fundament van onderzoek: nieuwe ideeën staan aan de basis van veelbelovende nieuwe onderzoeksrichtingen. Het ENW-domein wil met een nieuw onderdeel binnen de ENW Open Competitie nieuwsgierigheid bevorderen door het ondersteunen van nieuwe ideeën in kansrijke en zeer risicovolle projecten: ENW - XS voorstellen zijn grensverleggend en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Het gaat bij ENW – XS uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidsgedreven, avontuurlijk onderzoek en het snel kunnen exploreren van een veelbelovend idee. Onderzoeksideeën die gedreven worden door een maatschappelijke uitdaging vallen niet onder ENW – XS maar kunt u indienen bij de NWA-Ideeëngenerator call.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOpen competitie ENW