NWO Open Competitie ENW
Programma

NWO Open Competitie ENW

Binnen de Open Competitie ENW kunnen onderzoekers individueel of in samenwerking onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

Dit subsidieprogramma staat open voor onderzoeksvoorstellen met een vraagstelling in het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde. Aanvragen kunnen monodisciplinair, multidisciplinair of interdisciplinair van aard zijn. Het ENW-domein kent twee verschillende financieringsvormen, waarvoor u in open competitie aanvragen kunt indienen. Dit zijn kleinschalige (KLEIN) en grootschalige (GROOT) subsidies. Zie de financieringspagina’s van beide instrumenten voor meer informatie.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOpen competitie ENW