NWO Open Competitie – SGW
Programma

NWO Open Competitie – SGW

Vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek

Met het nieuwe financieringsinstrument NWO Open competitie - SGW - vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. Daar moet dan wel primair een sociaal-wetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en -probleemstelling aan ten grondslag liggen.

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben. Het onderzoek kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.


Let op!

Overweegt u indiening van een aanvraag in dit instrument? Houd rekening met de volgende beperking voor de NWO Open Competitie – SGW, voor NWO-projecten die na 25 september 2018 van start zijn gegaan: een aanvrager mag maximaal 1 jaar voor de geplande einddatum (= einddatum laatste aanstelling) van het langstlopende project binnen NWO, waarbij hij/zij aanvrager/projectleider is, een nieuwe aanvraag indienen.