Publicatie Samen werken aan biodiversiteit

Het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt is afgesloten met een publicatie over de toepassing van de resultaten voor gebruikers van kennis, zoals natuurbeheerders, boeren en overheid. Namens minister van LNV Carola Schouten nam Directeur-Generaal Marjolijn Sonnema op 8 februari 2018 de publicatie in ontvangst.

In de publicatie 'Samen werken aan Biodiversiteit, Resultaten uit het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt' is een verzameling praktijk resultaten te vinden, voortkomend uit het programma.

ENW bestuurslid Bas Zwaan overhandigde het rapport aan DG Marjolijn SonnemaAfbeelding: ENW bestuurslid Bas Zwaan overhandigde het rapport aan DG Marjolijn Sonnema

Zo kunt u onder meer lezen dat:

  • boeren graag bepaalde regenwormen in hun akkers willen (zogenaamde pendelaars), die diepe gangen maken in de grond en daarmee de kwaliteit van de landbouwgrond bevorderen;
  • Bloemenvelden in de nabijheid van akkers al op korte termijn blijken te zorgen voor meer bestuivers in het landschap;
  • Neonicotinoïden een negatief effect hebben op boerenlandvogels;
  • De verhouding tussen fosfaat en stikstof van invloed is voor bedreigde plantensoorten;
  • Bodemtransplantatie het proces van omvorming van landbouwgrond naar natuur aanzienlijk versnelt;
  • Wereldwijd miljarden euro’s worden uitgegeven ter bestrijding van uitheemse planten en dieren, terwijl deze niet altijd een bedreiging vormen.

Cover Publicatie Samen werken aan biodiversiteitAfbeelding: Cover Publicatie Samen werken aan biodiversiteit

Deze en nog veel meer resultaten zijn opgenomen in de publicatie. Als u nieuwsgierig bent geworden en meer wilt lezen, kunt u de publicatie downloaden. Een hardcopy van de publicatie is ook te bestellen door een mail te sturen naar alwbiodiversiteitwerkt@nwo.nl o.v.v. uw naam en adres.