Organisatie

Samenwerkingspartners

NWO Geesteswetenschappen heeft het initiatief voor dit programma genomen in samenwerking met NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

 

Binnen het programma werkt NWO samen met de volgende partners:

  • ministerie van BZK
  • ministerie van IenM
  • ministerie van VWS
  • ministerie van EL&I
  • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Raad voor het Openbaar Bestuur