Odyssee
Programma

Odyssee

Binnen het programma Odyssee gaven onderzoekers betekenis aan vele archeologische vondsten die vaak al jaren in dozen en depots liggen. Dit leidde tot nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen de archeologie. Bovendien konden de onderzoeksresultaten archeologen en archeologische diensten bij gemeenten handvatten geven om keuzes te maken bij archeologische vondsten.

Het programma Odyssee werd ontwikkeld om de achterstand in archeologisch onderzoek weg te werken. Archeologische opgravingen werden in kaart gebracht en in historisch perspectief geplaatst. Dit was niet alleen van betekenis voor de archeologie als wetenschap maar ook voor ontwikkelaars van toekomstige ruimtelijke plannen. Bovendien werden de onderzoeksresultatenvoor een breed publiek toegankelijk toegankelijk gemaakt. Een overzicht van de archeologische onderzoeksprojecten, die in het kader van het Odyssee programma zijn uitgevoerd is te vinden bij DANS:


Publicaties


Meer archeologisch onderzoek

Op dit moment is er een nieuwe call voor archeologie in ontwikkeling. Deze gaat naar verwachting half maart 2019 open. De nieuwe call zal consortia – bestaande uit onderzoekers (uit de alfa-, bèta-, en gammawetenschappen), private partijen (in het bijzonder archeologische bedrijven en diensten), en maatschappelijke stakeholders als (regionale) overheden en musea – uitnodigen om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Het totale budget dat beschikbaar komt voor deze call zal circa 2,5 mln euro zijn. Er zal ook een matchmakingsbijeenkomst worden georganiseerd.