Toekenningen Vidi 2018

Hieronder vindt u de lijst met 85 gehonoreerde Vidi-onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Een Vidi-beurs is maximaal 800.000 euro. Hiermee kunnen onderzoekers een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.


Feiten en cijfers ronde 2018

(Toekenning in 2019)

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 443
Verdeling m/v bij aanvragen: 245 man, 198 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 85 (19%) 
Verdeling m/v bij honoreringen: 50 man, 35 vrouw 
Honoreringspercentage mannen: 20% 
Honoreringspercentage vrouwen: 18%

Vidi 2018 Ingediende aanvragen

  Totaal Vrouw % Man %
ENW 109 40 37% 69 63%
SGW 187 96 51% 91 49%
TTW 45 17 38% 28 62%
ZonMw 72 31 43% 41 57%
DO 30 14 47% 16 53%
Totaal 443 198 45% 245 55%

 

Vidi 2018 Gehonoreerde aanvragen

  Totaal Vrouw % Man %
ENW 31 11 35% 20 65%
SGW 25 14 56% 11 44%
TTW 8 2 25% 5 62%
ZonMw 14 3 21% 11 79%
DO 7 4 57% 3 43%
Totaal 85 34 40% 50 59%

 

ENW = Exacte en Natuurwetenschappen, SGW = Sociale en Geesteswetenschappen, TTW = Toegepaste en Technische Wetenschappen, DO = Domeinoverstijgend


Gesorteerd op alfabet

A

Het gebruik van immuuncellen voor de behandeling van hersentumoren
Dr. L. (Leila) Akkari (v), NKI – Nederlands Kanker Instituut

Glioblastoma is een dodelijk type hersenentumor, die zeer lastig te behandelen is. Hoe kunnen normale immuuncellen, die overvloedig aanwezig zijn in deze tumoren, gebruikt worden om de ziekte uit te roeien? Door verschillende behandelingsopties te combineren, probeert dit onderzoek een effectieve therapie voor glioblastomapatiënten te ontwikkelen.

Een gepersonaliseerd nanodeeltje voor elke patient
Dr. L. Albertazzi (m) TU/e

In dit project zal geavanceerde microscopie worden gebruikt om kankercelreceptoren in kaart te brengen en te onderzoeken hoe medicinale nanocarriers "gepersonaliseerd" kunnen worden voor individuele patiënten. Dit zal leiden tot nanodeeltjes die selectiever zijn in het herkennen en aanvallen van kankercellen.

Een rotte appel in de mand…
Dr. A. (Andreas) Alfons – Erasmus Universiteit Rotterdam

Rating-gegevens zijn overal – van politieke peilingen tot psychologische experimenten tot productbeoordelingen op Amazon. Technologie en internet maken het verzamelen van gegevens gemakkelijker zodat databestanden steeds groter worden maar tegelijkertijd ook minder betrouwbaar worden. Onderzoekers gaan daarom nieuwe statistische methoden voor rating-gegevens ontwikkelen die niet beïnvloed worden door slechte datapunten.

B

Nieuwe data-gestuurde benaderingen voor depressie-analyse
Dr. N. (Nalan) Baștürk – Maastricht University

De onderzoekers zullen nieuwe statistische methoden ontwikkelen om te begrijpen waarom sommige mensen snel herstellen van psychiatrische stoornissen in tegenstelling tot anderen. Informatie uit eerdere wetenschappelijke onderzoeken en de klinische ervaring zullen in deze methoden worden opgenomen, om de diagnose en de gepersonaliseerde behandelingen te verbeteren.

Econometrische methoden voor verkeerde modellen
Dr. F. (Francisco) Blasques – Vrije Universiteit Amsterdam

Econometrische modellen geven een vereenvoudigde werkelijkheid weer van ingewikkelde economische relaties. De meeste statistische methoden in de econometrie zijn alleen betrouwbaar wanneer het model een perfecte beschrijving geeft van de werkelijkheid. Dit project onderzoekt nieuwe econometrische methoden die ook optimaal zijn in situaties wanneer het model niet perfect is.

Gliacellen in de darm: architecten van het enterisch zenuwstelsel
Dr. W.R.M. (Werend) Boesmans (m), Universiteit Maastricht

De neurale circuits van het enterisch zenuwstelsel, het brein dat gelegen is in de darmwand en gastro-intestinale functie reguleert, ogen erg complex en zijn daarom moeilijk te doorgronden. Ik zal deze netwerken trachten te ontrafelen en zal onderzoeken wat de rol is van enterische gliacellen in hun ontstaan en onderhoud.

Chemische reacties om complexe suikers te maken
Dr. T.J. Boltje (m) Institute for Molecules and Materials, RU

Complexe suikers zijn zeer belangrijke moleculen in het menselijk lichaam en zijn interessant voor de ontwikkeling van medicijnen. De onderzoekers zullen nieuwe chemische reacties ontwikkelen om complexe suikermoleculen te maken. Deze reacties zullen toegang geven tot lange suikerketens die het immuunsysteem kunnen activeren.

‘Vreemde’ gezinnen herenigd?
Dr. S.A. (Saskia) Bonjour – Universiteit van Amsterdam

Welke gezinnen horen thuis in Europa? Voor gezinnen die buiten de norm vallen, zoals LGBT gezinnen of polygame gezinnen, is het recht op gezinsmigratie zeer omstreden. Dit project onderzoekt hoe politiek en beleid omgaan met verschillende soorten gezinnen die toestemming vragen om in Europa samen te leven.

Grote nauwkeurigheid berekeningen voor fundamenteel onderzoek met atomen en moleculen
Dr. A. Borschevsky (f) Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity, Faculty of Science and Engineering, RUG

Atomen en moleculen doen dienst als kleine laboratoria voor gevoelige experimenten in de zoektocht naar nieuwe natuurwetten en het doorgronden van de bouwstenen der materie. Wetenschappers zullen een nieuwe methode ontwikkelen met onovertroffen precisie, gebruikmakend van supercomputers, om de nodige parameters te berekenen om deze experimenten te ondersteunen en interpreteren.

Het maken van de economische stedelijke toekomst
Dr. A.M.C. (Amanda) Brandellero – Erasmus Universiteit Rotterdam

In de hele wereld zoeken steden naar manieren om hun economie duurzamer te maken, en lokale productie wordt gezien als een belangrijke bouwsteen. Dit project onderzoekt hoe producenten en consumenten stedelijke ambachtelijkheid en vakmanschap waarderen en wat dit voor betekenis kan hebben voor de toekomst van steden.

Play, stop, pause? Leren optimaliseren middels het reguleren van leerinspanning.
Dr. A.B.H. (Anique) de Bruin – Maastricht University

Zelfstandig leren wordt steeds belangrijker in de informatie-dichte, digitale samenleving. We weten echter weinig over hoe studenten hun effort (leerinspanning) sturen en verdelen over leertaken tijdens zelfstandig leren. Middels experimentele studies en geïndividualiseerde feedback ontrafelen de onderzoekers welke rol leerervaringen spelen en hoe pauzes nemen het volhouden van leerinspanning optimaliseert.   

C

De harmonie van operatoralgebra’s
Dr. M.P.T. Caspers (m) TUD, Delft Institute of Applied Mathematics

Operatoralgebra’s geven de wiskundige beschrijving van kwantummechanische observabelen zoals de plaats en impuls van kleine deeltjes. In dit onderzoek worden technieken uit de harmonische analyse (analyse van golven) ontwikkeld om deze kwantumsystemen beter te begrijpen. We verwachten ze daarmee deels te classificeren.

Zwaartekrachtsgolven detecteren van wiebelende zwarte gaten
Dr. S.E. Caudill (f) Nikhef, gravitational-wave group

De banen van twee zwarten gaten systeem kunnen wiebelende en tollende beweging hebben wat hun signaal beïnvloedt waardoor we ze met de huidige methodes niet kunnen vinden. Gebruik makend van geavanceerde analyse technieken zal ik een nieuwe methode ontwikkelen om deze signalen toch te detecteren om hun geheimen te ontrafelen.

D

Kunst en Politiek: instellingen als vernieuwers
Dr. C. (Chiara) de Cesari – Universiteit van Amsterdam

Velen denken dat kunst de wereld kan verbeteren en maatschappelijke instellingen die in crisis verkeren, opnieuw kan uitvinden. Is dat zo en hoe gebeurt dat dan? Dit project laat zien hoe artistieke initiatieven een platform kunnen vormen voor experimenten en vernieuwing van instellingen binnen en buiten Europa.

Heel de naad
Dr. J.P.M. (Joep) Derikx, (m), Emma kinderziekenhuis -Amsterdam UMC, Locatie AMC

Tijdens een darmoperatie maken chirurgen vaak een aansluiting (naad) tussen darmuiteinden. Deze naad lekt bij 1:10 patiënten, hetgeen kan leiden tot bloedvergiftiging en overlijden. Ik wil dit voorkomen door te onderzoeken hoe artsen naadlekkage voor de operatie kunnen voorspellen en vroeg na de operatie kunnen opsporen en hoe normale naadheling verloopt.

Verantwoordelijkheid voor veerkracht in klimaatbeleid
Prof. mr. dr. ir. N. (Neelke) Doorn – Technische Universiteit Delft

Dit onderzoek gaat over de verantwoordelijkheid van burgers in het beleid voor klimaatadaptatie. Onder de noemer veerkracht wordt er steeds meer van de burger verwacht. De onderzoekers in dit project ontwikkelen een ethische theorie om te onderzoeken in hoeverre deze verantwoordelijkheden op een eerlijke en effectieve manier verdeeld kunnen worden.

De hersenlagen van ons denken
Dr. L. (Linda) Douw (v), VUmc

Het brein kan worden gezien als een netwerk dat bestaat uit lagen, zoals het verkeersnetwerk bestaat uit zowel wegen als de auto’s daarop. In dit project wordt onderzocht of een nieuwe hersenlaag-analyse helpt bij het begrijpen en voorspellen van veelvoorkomende problemen met het denken bij herseninfarcten, multiple sclerose en hersentumoren.

E

De functie van vetten
Dr. S.R. (Shane) Ellis (m), UM

Vetten zijn overal en spelen een essentiële rol in gezondheid en ziekte. De functie van vetten wordt bepaald door zowel hun locatie in weefsel als hun chemische structuur. Dit project zal nieuwe imaging methoden ontwikkelen om vetten zichtbaar te maken en tegelijkertijd op ongekend detailniveau hun structuur te bestuderen.

Automaten voor Oneindige Stromen
Dr. J. Endrullis (m) VU Amsterdam

Automaten zijn van cruciaal belang op diverse terreinen, zowel industrieel voor textverwerking, alsmede in de wiskunde voor getaltheorie. Automaten zijn de afgelopen decennia intensief bestudeerd, maar hun potentieel voor het transformeren van oneindige datastromen is nog grotendeels terra incognita. In dit projekt proberen we dat gebied te ontginnen.

Het kwantificeren van de ernst van ziekteverschijnselen
Dr. M. (Marc) Engelen (m), Emma kinderziekenhuis -Amsterdam UMC, Locatie AMC

Het vastleggen van de ernst van een ziekte in maat en getal is erg belangrijk voor het doen van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van instrumenten om ziekte ernst kwantitatief te meten, voor ALD en andere aandoeningen van het ruggenmerg.

Automatisch versneld leren voor kunstmatige intelligentie
Dr. T.A.L. (Tim) van Erven (m), LEI — Statistics

Bestaande AI-algoritmes gebruiken een vaste strategie om te leren van voorbeelden, maar de beste leerstrategie hangt vaak af van de specifieke kenmerken van de leertaak, die pas tijdens het leerproces bekend worden. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe AI-methodes die zich zelfstandig aanpassen aan de leertaak om sneller te leren.

Afweercellen onder controle van suikers
Dr. B. (Bart) Everts (m), LUMC – Leids Universitair Medisch Centrum

Recent is gebleken dat in afweercellen bepaalde suikers de activiteit van eiwitten kunnen reguleren door eraan te binden, waardoor ook de functie van de afweercellen verandert. Dit onderzoek gaat uitzoeken hoe dat precies werkt en testen of deze kennis gebruikt kan worden voor therapeutische doeleinden.

F

Adaptieve long radiotherapie met het hart op de juiste plaats
Dr. M. F. (Martin) Fast (m), Nederlands Kanker Instituut

Het veilig vernietigen van kankercellen met radiotherapie is lastig omdat beeldvorming tijdens de behandeling ontbreekt. Echter, nieuwe bestralingstoestellen met ingebouwde MRI-scanner kunnen de interne anatomie van patiënten constant in de gaten houden. In dit project ontwikkelen onderzoekers software om tijdens longbehandelingen automatisch te corrigeren voor beweging door ademhaling en hartslag.

De geboorte van een kristalkern
Dr. L.C. Filion (f) Soft Condensed Matter and Biophysics Group, Debye Institute for Nanomaterials Science, Department of Physics, UU

De overgang van een vloeistof naar een kristal begint met het ontstaan van een kleine nucleatiekern. Om onze controle over dit proces te verbeteren, zal de onderzoeker computeralgoritmes ontwikkelen om te ontdekken hoe verborgen structuren in de vloeistof kunnen worden gemanipuleerd om het nucleatieproces aan te sturen.    

Verborgen Talenten in Stressvolle Omgevingen
Dr. W.E. (Willem) Frankenhuis – Radboud Universiteit Nijmegen

Het opgroeien in ongunstige leefomstandigheden kan een nadelige invloed hebben op de geestelijke vorming, studieresultaten, en gezondheid. Echter, mensen kunnen in een stressvolle omgeving ook bijzondere talenten ontwikkelen. Over deze 'verborgen talenten' is weinig bekend. Dit project onderzoekt twee eigenschappen die mogelijk versterkt zijn in jongeren in een ongunstige leefomgeving.

G

Cerebro-cerebellaire circuits voor motor planning
Dr. Z. Gao, Erasmus MC

Denk na voordat je handelt. Een belangrijke eigenschap van bewuste bewegingen is dat we kunnen beslissen wat de optimale strategie is voor een beweging voordat we hem uitvoeren. Het is echter onbekend hoe ons brein zo’n actieplan voor het aansturen van bewegingen maakt en vasthoudt. De onderzoeker zal bestuderen hoe het cerebellum (kleine hersenen) bijdraagt aan het maken van deze beslissingen.          

Beter behandelen van een aderontsteking door beter te voorspellen.
Dr. G.J. (Geert-Jan) Geersing (m), UMCU – Universitair Medische Centrum Utrecht

Patiënten met een aderontsteking (stolsel in oppervlakkige venen) lopen risico op stolseldoorgroei en daarmee op een trombosebeen of longembolie. Artsen weten nu niet goed bij wie dit gebeurt. Dit onderzoek gebruikt huisartsenbestanden om te voorspellen welke patiënten met een aderontsteking het grootste risico lopen en behandeld moeten worden met bloedverdunners.

Voorkennis toevoegen aan deep learning
Dr. J.C. van Gemert (m) TUD, faculty of Electrical Engineering, Mathematics, and Computer Science, Pattern Recognition and Bioinformatics group

“Deep learning" is de motor achter de wereldwijde wedloop om kunstmatige intelligentie. Deep learning laat een computer zelf leren door middel van grote, dure, datasets. Ik ga deep learning voorzien van voorgebakken kennis: wat je er al in stopt hoef je niet meer te leren, dat scheelt waardevolle trainingsdata.   

Het gedrag van geomagnetische anomalieën
Dr. L.V. de Groot (m) Paleomagnetic laboratory, Faculty of Geosciences / dept. Earth Sciences, UU

Het aardmagneetveld beschermt tegen kosmische straling die draadloze communicatie kan storen. Lokaal zijn er gebieden, of anomalieën, in het aardmagneetveld die veel van deze straling doorlaten. Hoe die anomalieën zich gedragen door de tijd is onbekend. Ik stel voor om dit voor het eerst systematisch in kaart te brengen.

H

ADMIRE: Grootschalige energie opslag in geologische formaties
Dr. H. (Hadi) Hajibeygi (m), TUD - Technische Universiteit Delft

Duurzame energie (bijv. zon of wind) kan worden omgezet in groene brandstoffen (bijv. H2 en CH4) om vervolgens grootschalig (TWh) opgeslagen te worden in ondergrondse geologische formaties. Ik bied een voorspellende simulatiemethode voor het veilige gebruik van ondergrondse formaties tijdens cyclisch injecteren en produceren van groene brandstoffen.

Een gevecht voor controle
Dr. G.J. van der Heden-van Noort (m) Leiden University Medical Centre (LUMC), LEI

De lokalisatie en activiteit van cellulaire eiwitten wordt gereguleerd door dynamische post-translationele modificaties. Nu blijken ook deze modificaties zelf weer gemodificeerd te worden, wat leidt tot een extra verborgen laag van controle. De onderzoekers richten zich op het ontwikkelen van chemisch gereedschap om deze ingewikkelde processen in detail te bestuderen.      

Een nieuw licht op wolkenschaduwen
Dr. ir. C.C. van Heerwaarden (m) WUR, Meteorology and Air Quality Group

Wolkenschaduwen zorgen voor grote lokale fluctuaties in de hoeveelheid licht. Op plaatsen waar zonne-energie wordt opgewekt, kan dit leiden tot grote schommelingen in de netspanning. Dit project heeft tot doel wolkenschaduwen te bestuderen door middel van innovatieve metingen en wolkensimulaties om zo de fluctuaties in zonlicht beter te kunnen voorspellen.

Waar blijven de elektronen in biofilms?
Dr.ir. A. (Annemiek) ter Heijne (v), WUR - Wageningen University & Research

Om biologische omzettingen beter te kunnen sturen, bijvoorbeeld voor het zuiveren van afvalwater, is inzicht in hoe elektronen zich bewegen door biofilms cruciaal. Onderzoekers gaan precies meten hoe elektronen opgeslagen worden in biofilms en hoe ze de omstandigheden zo kunnen sturen, dat deze biofilms zo goed en efficiënt mogelijk functioneren.

De uitvinding van de publieksdiplomatie in vroegmodern Europa
Dr. H.J. (Helmer) Helmers – Universiteit van Amsterdam

Hoe beïnvloeden communicatierevoluties internationale relaties? Dit project onderzoekt de rol van drukwerk in Nederlandse buitenlandse betrekkingen tussen 1568 en 1713. Door het diplomatieke gebruik van nieuwe media in het verleden te analyseren, laat het zien hoe deze in het verleden bijdroegen aan de transformatie van de Europese relaties.

Stemmen van de kolonie
Dr. R.A.M. (Rick) Honings – Universiteit Leiden

Dit project bestudeert de teksten van reizigers in Nederlands-Indië vanaf 1800 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Door teksten van Nederlanders én van Indonesische reizigers in het Javaans en Maleis te analyseren, presenteert dit project een nieuw, tweestemmig perspectief op het Nederlandse koloniale verleden in ‘de Oost’.

Jongvolwassen en kanker?!
Dr. O. (Olga) Husson (v), NKI

Jongvolwassen kankerpatiënten (18-39 jaar) vormen een unieke groep. Zij worden in een levensfase waarin zij ontwikkelingsmijlpalen proberen te bereiken, geconfronteerd met een levensbedreigende, voor hun leeftijd, zeldzame ziekte en agressieve behandeling daarvan. Dit onderzoek brengt in kaart welke jongvolwassen kankerpatiënten risico lopen op (lange-termijn) medische en psychosociale problemen en waarom.

I

Het creëren van martelaren in het middeleeuwse Spanje
Dr. K. (Kati) Ihnat – Radboud Universiteit Nijmegen

Wat maakt iemand tot een martelaar? In dit project wordt onderzocht hoe in het vroegmiddeleeuwse Spanje het martelaarschap werd vormgegeven. In de negende eeuw ontstond hier een nieuwe golf van martelaren. Dit project onderzoekt hoe en waarom dit vorm kreeg en met welke gevolgen voor interreligieuze verhoudingen in een multiculturele context.

J

Democratische vernieuwing: Panacee voor populisme?
Dr. K. (Kristof) Jacobs – Radboud Universiteit Nijmegen

Populisme is alomtegenwoordig en populistische burgers zijn boos. Ze hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. In dit project wordt onderzocht in hoeverre democratische vernieuwing, bijvoorbeeld in de vorm van referenda en burgertoppen, een oplossing kan bieden.

Als het hart op de zenuwen werkt
Dr. M.R.M. (Monique) Jongbloed (v), LUMC – Leids Universitair Medisch Centrum

Na een hartinfarct kan het aantal zenuwen in het hart toenemen en levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaken. Cellen vanuit de buitenlaag van het hart, het epicard, stimuleren mogelijk deze zenuwtoename. In dit onderzoek wordt beoogd dit te onderzoeken om risicopatiënten te identificeren en een basis te leggen voor toekomstige preventie en/of behandeling.

De strijd van de malariaparasiet tegen ons immuunsysteem
Dr. M.M. Jore (m) Radboudumc, Department of Medical Microbiology

Malaria wordt veroorzaakt door eencellige parasieten die worden overgebracht door muggen. Dit onderzoek bestudeert op moleculair niveau hoe de malariaparasieten aan het menselijk immuunsysteem kunnen ontsnappen. De verkregen inzichten worden verder gebruikt om nieuwe medicijnen en vaccins tegen malaria te ontwikkelen.

K

Zelfcontrole of alleen zelf-manipulatie?
Dr. A. (Annemarie) Kalis – Universiteit Utrecht

De meeste mensen hebben teleurstellend weinig wilskracht. Zijn nudging en zelfmanipulatie met slimme trucs het enige dat ons rest? Dit project ontwikkelt een gesitueerde theorie van zelfcontrole, en laat zien hoe we echte zelfcontrole kunnen uitoefenen door zelf onze handelingsruimte vorm te geven.

Gezondheidsverschillen ontrafelen met systeem denken
Dr. C.B.M. (Carlijn) Kamphuis (v), UU

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn groot. Via een systeemmodel ontdekken we hoe deze ontstaan uit een samenspel van (on)gunstige omstandigheden en individuele factoren. Cruciale informatie voor dit systeemmodel wordt verkregen via interviews, longitudinale data-analyse en experimenten. Het systeemmodel berekent de potentiële impact van maatregelen ter verkleining van gezondheidsverschillen.

De sleutel tot het ontrafelen van genetische ziekten door te begrijpen hoe genen worden gereguleerd
Dr. K.P. (Kevin) Kenna (m), UMCU – Universitair Medisch Centrum Utrecht

Genetica bepaalt de kwetsbaarheid voor vele ziekten. DNA mutaties die de activiteit van genen beïnvloeden spelen hierin een grote, maar onbekende rol. Dit project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe methoden om dergelijke mutaties te identificeren. De methoden zullen specifiek toegepast worden op ALS, een ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte.

Natuurlijk wapen tegen chronische ontstekingen
Dr. G. (Gijs) Kooij (m), Amsterdam UMC, locatie VUmc

Chronische ontstekingen ontstaan doordat het natuurlijke proces dat ontstekingen in toom houdt (resolutie) niet optimaal functioneert. De onderzoeker wil uitvinden hoe dit komt om zo op een ‘lichaamseigen’ manier chronische ontstekingsziekten zoals multiple sclerosis aan te pakken.

De ontbrekende schakel in therapie met gasbelletjes
Dr. K. (Klazina) Kooiman (v), Erasmus MC
Door het gebruik van minuscule gasbelletjes kunnen medicijnen lokaal in zeer hoge dosering toe gediend worden voor de behandeling van hart- en vaatziekten en kanker zodat bijverschijnselen verminderen. Dit project onderzoekt het precieze mechanisme zodat we de therapie met gasbelletjes doeltreffend op patiënten kunnen gaan toepassen.

Vectorbundels op gekromde ruimten
Dr. M. Kool Mathematical Institute, UU

Variëteiten zijn gekromde ruimten zoals het oppervlak van een donut. Vectorbundels zijn lineaire objecten op variëteiten, bijv. de verzameling raakvlakken aan een donut. Dit onderzoeksvoorstel geeft nieuwe toepassingen van \parameterruimten van vectorbundels", wat leidt tot onverwachte verbanden met andere takken van wiskunde en natuurkunde.    

L

Slimme bio-inkt voor functionele organen
Dr. J.C.H. (Jeroen) Leijten (m), UT - Universiteit Twente

In het laboratorium gemaakte organen zouden versleten organen van patiënten kunnen genezen of vervangen. Echter, het namaken van de complexe structuren die weefsels hun functie geven is een onopgeloste uitdaging. In dit project ontwikkelen de onderzoekers een slimme biologische inkt die op eenvoudige wijze zeer belangrijke weefselstructuren kan namaken.

De uitzondering op de regel?
Dr. E.H. (Eva) van Lier – Universiteit van Amsterdam

Taal bestaat uit algemene grammaticaregels toegepast op specifieke woorden. Maar elke regel heeft uitzonderingen. In dit project onderzoeken taalkundigen hoe sprekers van verschillende talen hun kennis over zulke uitzonderingen inzetten bij het maken van zinnen.

Gedrag van omstanders in conflictsituaties
Dr. M.R. (Marie) Lindegaard – Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Wat doen omstanders wanneer zij getuige zijn van potentieel gewelddadige conflictsituaties? Hoe kunnen we verschillen tussen omstanders verklaren? Welke invloed heeft het gedrag van omstanders op het risico dat conflicten uit de hand lopen? Ik zoek antwoorden op deze vragen door nauwkeurig beeldmateriaal te analyseren van potentieel gewelddadige conflicten die zijn opgenomen door beveiligingscamera’s.

Het verstijven van vaten van meerdere kanten bekeken
Dr.ir. R.G.P. (Richard) Lopata (m), TUE - Technische Universiteit Eindhoven

Aneurysmata in de aorta kunnen door ruptuurgevaar levensbedreigend zijn. Nu wachten we af en grijpen we in bij een bepaalde aneurysmagrootte. Met nieuwe echografische technieken gaan we het proces van vaatwandverstijving nauwkeurig in kaart brengen. Dit leidt tot een beter behandelplan om vroegtijdige ruptuur of onnodige operaties te voorkomen.

Parlementaire samenwerking tussen regering en oppositie
Dr. T.P. (Tom) Louwerse – Universiteit Leiden

In een representatieve democratie bieden oppositiepartijen kiezers de mogelijkheid om voor een alternatief te stemmen. In dit project bestuderen de onderzoekers hoe verschillend oppositie- en regeringspartijen zich feitelijk gedragen in het parlement. Leidt verandering in de samenwerking tot verandering in de verkiezingsopkomst en de mate van tevredenheid over de democratie?

Multiculturele samenwerking en diepgewortelde verschillen
Dr. D.J. (David) Ludwig – Wageningen University & Research

Klimaatverandering en de vernietiging van het milieu beïnvloeden iedereen in de wereld en kan alleen worden aangepakt als mensen met verschillende achtergronden samenwerken. Het project onderzoekt hoe mensen - van inheemse volkeren tot wetenschappers – kunnen samenwerken ondanks het feit dat deze partijen verschillende perspectieven en waarden hebben.

M

De reactie van materialen op licht bekijken
Dr. G. F. Mancini (f), RUG- Zernike Institute for Advanced Materials Nanophysics/technology

Door te bestuderen hoe de individuele bouwstenen van materialen op licht reageren, kunnen de eigenschappen van het materiaal begrepen worden. Wetenschappers maken nieuwe, krachtige microscopen om de zeer klein en snelle bewegingen te bekijken en te beïnvloeden. Nieuwe materialen voor opto-electronica, switches en sensoren kunnen zo ontwikkeld worden.       

CT van de borst voor het verbeteren van de zorg voor vrouwen met (een verdenking op) borstkanker
Dr. R.M. (Ritse) Mann (m), Radboudumc – Radboud Universitair Medisch Centrum

CT van de borst na toediening van een contrastmiddel is een nieuwe veelbelovende methode om afwijkingen in de borst in 3D te analyseren en betere behandeling mogelijk te maken. Ik zal evalueren wat de waarde is van deze techniek voor vrouwen met microcalcificaties en voor vrouwen met borstkanker in een multi-center studie.

Spinning bliksemsnelle logika
Dr. R.V. Mikhaylovskiy (m) RU

Een ”spin” (= kleinste magneet) in antiferromagnetische materialen roteert met een frequentie van biljoenen keren per seconde, waarmee we supersnelle en energiezuinige “spintronica” willen ontwikkelen.      

Een hitteschild van damp voor kernfusie
Dr. T.W. (Thomas) Morgan (m), DIFFER

De ontwikkeling van kernfusie maakt het mogelijk om continu duurzame energie te produceren. Een probleem is dat de grote hitte die geproduceerd wordt, de reactor van binnenuit beschadigt. Een nieuwe oplossing die hier wordt onderzocht is een beschermlaag van damp aan de binnenkant van de reactorwand.

Globale punten via lokaal analytische functies
Dr. J.S. Müller (m) Bernoulli Institute, Faculty of Science and Engineering, RUG

Een vergelijking gegeven door een polynoom in twee variabelen met gehele coëfficiënten lijkt eenvoudig, maar hoeveel rationale oplossingen heeft het? Dit probleem staat al millennia centraal in de getaltheorie. Dit project zal nieuwe methoden ontwikkelen om veel van deze vergelijkingen te begrijpen, zowel in theorie als in de praktijk.

N

Geschillen rond Geraamtes
Dr. T. (Tâm) Ngô  – Radboud Universiteit Nijmegen

Het identificeren van oorlogsslachtoffers is een cruciaal element in het proces van verzoening in de naoorlogse periode. Deze studie onderzoekt het gebruik van spirituele en DNA forensische methoden in het naoorlogse Vietnam. Het maakt het verband tussen technologieën van identificatie en technologieën van herinnering alsmede tussen spiritualisme en natuurwetenschap inzichtelijk.

Van afvalwater naar raketbrandstof
Dr. L.A.M.P. van Niftrik (f) Department of Microbiology, Institute for Water and Wetland Research, Faculty of Science, RU

Anammoxbacteriën zijn de enige organismen die de raketbrandstof hydrazine tijdens hun metabolisme maken. Zij doen dit met een uniek enzym genaamd “hydrazine synthase”. De onderzoekers gaan dit bijzondere anammox-enzym gebruiken om stikstofcomponenten van afvalwater om te zetten naar de raketbrandstof hydrazine.   

De ontmaskering van BRCA1’s Januskop in kankerontwikkeling en therapie
Dr. S.M. Noordermeer (f) Leiden University Medical Center

Foutjes in het BRCA1-eiwit veroorzaken allerlei soorten kanker. BRCA1’s functie lijkt afhankelijk van de eiwitten waaraan hij bindt. Men snapt echter niet precies hoe dit zit. De onderzoeker gaat onderzoeken waarom, wanneer en hoe BRCA1 bindt met deze andere eiwitten en wat de gevolgen van verstoorde interacties zijn voor tumorvorming.

Zie de wind waait door de wolken
Dr. A.A. Nuijens (f) TUD

Wolken kunnen mooi laten zien waar de wind heen waait, maar zelden worden wolkenmetingen gebruikt om te begrijpen hoe wolken zelf wind veranderen. Dit project zal unieke metingen combineren met gedetailleerde simulaties om windstromingen in vele verschillende wolkenvelden te ontrafelen. Met dit inzicht worden weermodellen verbeterd.

O

Valide metingen
Dr. D.L. (Daniel) Oberski – Universiteit Utrecht

Iedereen laat wel digitale sporen na, die sociale wetenschappers graag zouden gebruiken om hun theorieën te onderzoeken. Maar het ontdekken van valide metingen in deze zandstorm aan data is een groot obstakel gebleken. Dit project ontwikkelt innovatieve statistische methoden die werken als een validiteitszeef, waardoor nieuw sociaalwetenschappelijk onderzoek mogelijk wordt.

Hoe verdedigen paddenstoelen zich tegen ziekteverwekkers?
Dr. R. A. Ohm (m) UU

Paddenstoelen kunnen ook ziek worden, net als dieren en planten. Dit is een groot probleem tijdens het kweken van eetbare paddenstoelen, zoals champignons. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het immuunsysteem van paddenstoelen. Dit zal leiden tot paddenstoelen die resistenter zijn tegen ziekten.

Kwantum wiskunde
Dr. Maris Ozols (m) Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), Korteweg-de Vries Institute for Mathematics (KdVI),Institute of Physics (IoP), UvA, QuSoft (Research Center for Quantum Software), Amsterdam

Kwantumcomputers kunnen bepaalde problemen veel sneller oplossen, maar het vinden van nieuwe kwantumalgoritmen is moeilijk. Met behulp van geavanceerde wiskundige technieken zullen we nieuwe kwantumalgoritmen vinden en deze implementeren in software.       

P

Recyclen van oude geneesmiddelen om nieuwe behandelingen te vinden voor Hepatitis E
Dr. Q. (Qiuwei) Pan (m), Erasmus MC

Hepatitis E wordt steeds meer een wereldwijd gezondheidsprobleem en treft vooral zwangere en transplantatiepatiënten. Er is geen geregistreerde medicatie. Het is echter goed mogelijk dat bestaande geneesmiddelen tegen totaal andere ziekten ook goede en goedkope middelen tegen Hepatitis E zullen blijken te zijn en deze mogelijkheid ga ik onderzoeken.

Wat is de invloed van klimaatverandering op de moesson?
Dr. F. Peterse (f) Department of Earth Sciences, UU

Klimaatmodellen voorspellen dat de hoeveelheid neerslag in moesson gebieden zal toenemen met de opwarming van de aarde. Vooralsnog wordt in Azië het tegenovergestelde gemeten. De onderzoeker ontrafelt de gevolgen van opwarming voor de moesson aan de hand van klimaatveranderingen in het verleden.

R

Verscheurd tussen liefde en minachtig: Ambivalentie in hechte relaties
Dr. F. (Francesca) Righetti – Vrij Universiteit Amsterdam

We ervaren vaak gelijktijdig positieve en negatieve gevoelens ten opzichte van onze romantische partner, wat ‘ambivalentie’ wordt genoemd. Dit project onderzoekt het effect van ambivalentie op welzijn, relatie dynamiek en ontbinding van relaties. Een interventiemethode om ambivalentie van de negatieve effecten te ontdoen wordt ook getest in dit onderzoek.

Insecten virussen onder de radar
Dr. ir. V.I.D. Ros (f) Laboratory of Virology, Plant Science Group, WUR

In insecten worden meer en meer virussen ontdekt die latent aanwezig zijn en in die staat geen ziektes veroorzaken. De onderzoekers willen begrijpen hoe deze virussen worden doorgegeven en ‘undercover’ blijven, en wat de impact is op hun gastheer. Dit onderzoek is van belang voor het op grote schaal kweken van insecten.       

S

Klaar voor de start? Het voorspellen van angstreductie bij therapie
Dr. E. (Elske) Salemink – Universiteit Utrecht

Bij therapie voor angstklachten knapt maar de helft van de patiënten voldoende op en van tevoren weten we niet wie. Onderzocht wordt of er individuele signalen zijn die aangeven of iemand klaar is voor verandering. Dit biedt aanknopingspunten om angstvermindering beter te voorspellen en nieuwe interventies te ontwikkelen.

Op zoek naar de Achilles hiel van Hepatitis C virus
Dr. C.J. (Janke) Schinkel (v), Amsterdam UMC, Locatie AMC

Per jaar sterven er zo'n 500.00 mensen aan leverziekte veroorzaakt door hepatitis C virus. Om deze sterfte te verminderen is een vaccin nodig dat verdere verspreiding voorkomt. Door beter te begrijpen waarom sommige mensen, ondanks frequente blootstelling, nooit chronisch geïnfecteerd raken, kan een belangrijke stap gezet worden in vaccine ontwikkeling.

Wat is zo bijzonder aan deep learning?
Dr. A.J. Schmidt-Hieber (m) UT

Ondanks de recente indrukwekkende resultaten of deep learning in de praktijk is het nog steeds onduidelijk waarom deze methode vaak zo goed werkt. Het onderzoeksvoorstel is een eerste stap in de richting van een wiskundige analyse van de statistische eigenschappen van kunstmatige neurale netwerken met meerdere tussenlagen.

Verantwoordelijk delen in de deeleconomie
Dr. S. (Shaul) Shalvi – Universiteit van Amsterdam

In de deeleconomie gaan ieder jaar miljarden euro’s om. Door de nadruk te leggen op vertrouwen, verbinden deelplatformen verschaffers en gebruikers. Deze nadruk op vertrouwen kan echter negatieve en onethische neveneffecten van de deeleconomie verbloemen. Dit project is gericht op het identificeren van factoren die mensen stimuleren verantwoordelijk te delen.

Het donkere universum van Einstein verlichten
Dr. A. Silvestri (f) Instituut Lorentz, LEI

Twintig jaar na de ontdekking dat het universum versneld uitdijt weten we nog steeds niet precies hoe, op kosmische schaal, de theorie van zwaartekracht er uitziet. Ik probeer dit te ontdekken met een combinatie van theorie, numerieke methoden en data analyse, toegepast op gegevens van de nieuwste ruimtesatellieten.

Gesuikerde vetten vallen eiwitten lastig
Dr. R.M. (Robbert) Spaapen (m), Amsterdam UMC, Locatie AMC

Cellen in het lichaam praten met elkaar door middel van eiwitten. De onderzoeker gaat ontrafelen hoe gesuikerde vetten communicatie eiwitten verstoren. Verder gaat hij uitzoeken of tumor cellen deze gesuikerde vetten gebruiken om onopgemerkt te blijven door eiwit communicatie te verstoren.

Armoede meten met enveloppen
Dr. J.T.R. (Jan) Stoop – Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit project verdiept de kennis over armoede met vernieuwende veldexperimenten waarbij rijke en arme huishoudens enveloppen kunnen terugsturen. De experimenten simuleren alledaagse taken en het effect van financiële stress op de uitvoering hiervan. De resultaten zijn belangrijk voor toekomstige uitvoering van overheidsbeleid.

T

Herstel van het afweersysteem om uitzaaiing van kanker te voorkomen
Dr. D.V.F. (Daniele) Tauriello (m), Radboud Universiteit Nijmegen

Witte bloedcellen beperken de verspreiding van kankercellen maar worden vaak op non-actief gezet door de groeiende tumor. De onderzoekers zullen dit proces van afweer omzeiling ontrafelen in gekweekte minitumoren om het vervolgens in darmkanker in muizen tegen te gaan. Met deze behandelmethode zal uitzaaiing mogelijk kunnen worden voorkomen of genezen.

Hoe intelligent is ons afweersysteem?
Dr. J.C. Textor (m) Radboudumc, Nijmegen

Net als ons brein kan ook ons afweersysteem leren. De onderzoekers zullen computermodellen van het afweersysteem bouwen en deze aanleren om tekst en beelden te herkennen. Dit zal laten zien hoe ons immuunsysteem leert, vergeet, en zich vergist. Deze inzichten zullen helpen bij het ontwerpen van vaccinaties en andere behandelingen.

V

ANTICIPLAY: games gebruiken om te experimenteren met toekomstgericht beleid
Dr. J.M. (Joost) Vervoort – Universiteit Utrecht

Het ANTICIPLAY project onderzoekt hoe mensen games gebruiken om te experimenteren met nieuwe manieren om toekomstige, duurzamere maatschappijen te organiseren. Omdat games vaak opgebouwd zijn uit ‘regels’ en ‘rollen’ werken ze uitermate goed voor dit experiment. ANTICIPLAY onderzoekt hoe games als beleidsinstrument aan acties in het heden kunnen worden gekoppeld.

Inzichtelijke analyse van software logs
Dr.ir. S.E. (Sicco) Verwer (m), TUD - Technische Universiteit Delft

Software problemen hebben grote invloed op onze maatschappij. Gelukkig laat software erg veel sporen achter, die deze problemen zichtbaar kunnen maken. Daarom worden deze massaal opgeslagen in grote log-databases. Helaas beschikken we nog niet over algoritmiek die dit soort data inzichtelijk maakt. Dit voorstel gaat dit rechtzetten.

Sturing voor de duurzame ontwikkeling van bewoonde gebieden
Dr. ir. J. (Jasper) van Vliet (m), VU

Een steeds groter deel van het land wordt gebruikt als dorp of stad, maar we weten heel weinig over hoe en waar dit verandert. Dit project gebruikt grootschalige satellietgegevens om deze processen in kaart te brengen, en daarmee computermodellen te ontwikkelen om te sturen naar duurzaam landgebruik.

W

Synthetische moleculen leren om te communiceren
Dr. S.J. Wezenberg (m) UL, Leids Instituut voor de Chemie
Levende organismen beschikken over ingewikkelde chemische communicatienetwerken waar,in externe signalen worden opgevangen en doorgegeven. De onderzoekers gaan dit soort netwerken integreren in synthetische moleculaire systemen wat in de toekomst zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe intelligente materialen en medicijnen.

Hoe flexibel is fotosynthese?
Dr. I.E. Wientjes (f) WUR, Laboratory of Biophysics

Planten gebruiken licht om suikers te maken. Echter, de hoeveelheid en kleur van licht dat op een blad schijnt variëren sterk gedurende de dag. De onderzoekers gebruiken moleculaire technieken en geavanceerde microscopie om te begrijpen hoe planten zich hieraan aanpassen. Deze kennis kan bijdrage aan het verbeteren van fotosynthese in gewassen.

Sturen van windpluimen in dichtbevolkte windparken
Prof.dr.ir. J.W. (Jan-Willem) van Wingerden (m), TUD - Technische Universiteit Delft

Windturbines in windparken op zee hinderen elkaar, wat hun energieopbrengst verlaagt. Onderzoekers ontwikkelen robuuste regel strategieën die actief de windpluim weg kan sturen van andere windturbines. Een nieuw geïntegreerd ontwerp zal de besturingsstrategie en turbinepositionering optimaliseren, met een aanzienlijke kostenbesparing tot gevolg.

Y

Natuur nabootsen in heterogeen katalysatordesign
Dr. N. Yan (m) Van’t Hoff Institute for Molecular Sciences, UvA

Geïnspireerd door het elegante 'actieve centrum' van enzymen, zullen onderzoekers in dit project een heterogene bi-atoomkatalysator ontwikkelen. Dit nieuwe katalytische materiaal is volledig anorganisch, met bi-atoomparen als actieve plaatsen op de drager. Het belooft bonafide kansen te openen voor de katalyse- en materiaalwetenschappelijke gemeenschappen.         

Z

Nieuwe dimensies in cerebellaire MRI
Dr. W. (Wietske) van der Zwaag (v), Spinoza Centre for Neuroimaging

Het cerebellum (de kleine hersenen) is een fijn gestructureerd hersengebied achter de hersenstam. Het is verantwoordelijk voor zaken uiteenlopend van het bewegen van vingers tot het beheersen van emoties. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe MRI technieken om hersenfuncties in dit bijzondere gebied duidelijker in kaart te brengen.

Naar boven

Gesorteerd op NWO-domein

 

 

Domeinoverstijgend

De hersenlagen van ons denken
Dr. L. (Linda) Douw (v), VUmc

Het brein kan worden gezien als een netwerk dat bestaat uit lagen, zoals het verkeersnetwerk bestaat uit zowel wegen als de auto’s daarop. In dit project wordt onderzocht of een nieuwe hersenlaag-analyse helpt bij het begrijpen en voorspellen van veelvoorkomende problemen met het denken bij herseninfarcten, multiple sclerose en hersentumoren.

De functie van vetten
Dr. S.R. (Shane) Ellis (m), UM

Vetten zijn overal en spelen een essentiële rol in gezondheid en ziekte. De functie van vetten wordt bepaald door zowel hun locatie in weefsel als hun chemische structuur. Dit project zal nieuwe imaging methoden ontwikkelen om vetten zichtbaar te maken en tegelijkertijd op ongekend detailniveau hun structuur te bestuderen.

Jongvolwassen en kanker?!
Dr. O. (Olga) Husson (v), NKI

Jongvolwassen kankerpatiënten (18-39 jaar) vormen een unieke groep. Zij worden in een levensfase waarin zij ontwikkelingsmijlpalen proberen te bereiken, geconfronteerd met een levensbedreigende, voor hun leeftijd, zeldzame ziekte en agressieve behandeling daarvan. Dit onderzoek brengt in kaart welke jongvolwassen kankerpatiënten risico lopen op (lange-termijn) medische en psychosociale problemen en waarom.

Gezondheidsverschillen ontrafelen met systeem denken
Dr. C.B.M. (Carlijn) Kamphuis (v), UU

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn groot. Via een systeemmodel ontdekken we hoe deze ontstaan uit een samenspel van (on)gunstige omstandigheden en individuele factoren. Cruciale informatie voor dit systeemmodel wordt verkregen via interviews, longitudinale data-analyse en experimenten. Het systeemmodel berekent de potentiële impact van maatregelen ter verkleining van gezondheidsverschillen.

Een hitteschild van damp voor kernfusie
Dr. T.W. (Thomas) Morgan (m), DIFFER

De ontwikkeling van kernfusie maakt het mogelijk om continu duurzame energie te produceren. Een probleem is dat de grote hitte die geproduceerd wordt, de reactor van binnenuit beschadigt. Een nieuwe oplossing die hier wordt onderzocht is een beschermlaag van damp aan de binnenkant van de reactorwand.

Sturing voor de duurzame ontwikkeling van bewoonde gebieden
Dr. ir. J. (Jasper) van Vliet (m), VU

Een steeds groter deel van het land wordt gebruikt als dorp of stad, maar we weten heel weinig over hoe en waar dit verandert. Dit project gebruikt grootschalige satellietgegevens om deze processen in kaart te brengen, en daarmee computermodellen te ontwikkelen om te sturen naar duurzaam landgebruik.

Nieuwe dimensies in cerebellaire MRI
Dr. W. (Wietske) van der Zwaag (v), Spinoza Centre for Neuroimaging

Het cerebellum (de kleine hersenen) is een fijn gestructureerd hersengebied achter de hersenstam. Het is verantwoordelijk voor zaken uiteenlopend van het bewegen van vingers tot het beheersen van emoties. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe MRI technieken om hersenfuncties in dit bijzondere gebied duidelijker in kaart te brengen.

Naar boven

Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Een gepersonaliseerd nanodeeltje voor elke patient
Dr. L. Albertazzi (m) TU/e

In dit project zal geavanceerde microscopie worden gebruikt om kankercelreceptoren in kaart te brengen en te onderzoeken hoe medicinale nanocarriers "gepersonaliseerd" kunnen worden voor individuele patiënten. Dit zal leiden tot nanodeeltjes die selectiever zijn in het herkennen en aanvallen van kankercellen.

Chemische reacties om complexe suikers te maken
Dr. T.J. Boltje (m) Institute for Molecules and Materials, RU

Complexe suikers zijn zeer belangrijke moleculen in het menselijk lichaam en zijn interessant voor de ontwikkeling van medicijnen. De onderzoekers zullen nieuwe chemische reacties ontwikkelen om complexe suikermoleculen te maken. Deze reacties zullen toegang geven tot lange suikerketens die het immuunsysteem kunnen activeren.

Grote nauwkeurigheid berekeningen voor fundamenteel onderzoek met atomen en moleculen
Dr. A. Borschevsky (f) Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity, Faculty of Science and Engineering, RUG

Atomen en moleculen doen dienst als kleine laboratoria voor gevoelige experimenten in de zoektocht naar nieuwe natuurwetten en het doorgronden van de bouwstenen der materie. Wetenschappers zullen een nieuwe methode ontwikkelen met onovertroffen precisie, gebruikmakend van supercomputers, om de nodige parameters te berekenen om deze experimenten te ondersteunen en interpreteren.     

De harmonie van operatoralgebra’s
Dr. M.P.T. Caspers (m) TUD, Delft Institute of Applied Mathematics

Operatoralgebra’s geven de wiskundige beschrijving van kwantummechanische observabelen zoals de plaats en impuls van kleine deeltjes. In dit onderzoek worden technieken uit de harmonische analyse (analyse van golven) ontwikkeld om deze kwantumsystemen beter te begrijpen. We verwachten ze daarmee deels te classificeren.

Zwaartekrachtsgolven detecteren van wiebelende zwarte gaten
Dr. S.E. Caudill (f) Nikhef, gravitational-wave group

De banen van twee zwarten gaten systeem kunnen wiebelende en tollende beweging hebben wat hun signaal beïnvloedt waardoor we ze met de huidige methodes niet kunnen vinden. Gebruik makend van geavanceerde analyse technieken zal ik een nieuwe methode ontwikkelen om deze signalen toch te detecteren om hun geheimen te ontrafelen.

Automaten voor Oneindige Stromen
Dr. J. Endrullis (m) VU Amsterdam

Automaten zijn van cruciaal belang op diverse terreinen, zowel industrieel voor textverwerking, alsmede in de wiskunde voor getaltheorie. Automaten zijn de afgelopen decennia intensief bestudeerd, maar hun potentieel voor het transformeren van oneindige datastromen is nog grotendeels terra incognita. In dit projekt proberen we dat gebied te ontginnen.

Automatisch versneld leren voor kunstmatige intelligentie
Dr. T.A.L. (Tim) van Erven (m), LEI — Statistics

Bestaande AI-algoritmes gebruiken een vaste strategie om te leren van voorbeelden, maar de beste leerstrategie hangt vaak af van de specifieke kenmerken van de leertaak, die pas tijdens het leerproces bekend worden. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe AI-methodes die zich zelfstandig aanpassen aan de leertaak om sneller te leren.

De geboorte van een kristalkern
Dr. L.C. Filion (f) Soft Condensed Matter and Biophysics Group, Debye Institute for Nanomaterials Science, Department of Physics, UU

De overgang van een vloeistof naar een kristal begint met het ontstaan van een kleine nucleatiekern. Om onze controle over dit proces te verbeteren, zal de onderzoeker computeralgoritmes ontwikkelen om te ontdekken hoe verborgen structuren in de vloeistof kunnen worden gemanipuleerd om het nucleatieproces aan te sturen.    

Cerebro-cerebellaire circuits voor motor planning
Dr. Z. Gao Erasmus MC

Denk na voordat je handelt. Een belangrijke eigenschap van bewuste bewegingen is dat we kunnen beslissen wat de optimale strategie is voor een beweging voordat we hem uitvoeren. Het is echter onbekend hoe ons brein zo’n actieplan voor het aansturen van bewegingen maakt en vasthoudt. De onderzoeker zal bestuderen hoe het cerebellum (kleine hersenen) bijdraagt aan het maken van deze beslissingen.          

Voorkennis toevoegen aan deep learning
Dr. J.C. van Gemert (m) TUD, faculty of Electrical Engineering, Mathematics, and Computer Science, Pattern Recognition and Bioinformatics group

“Deep learning" is de motor achter de wereldwijde wedloop om kunstmatige intelligentie. Deep learning laat een computer zelf leren door middel van grote, dure, datasets. Ik ga deep learning voorzien van voorgebakken kennis: wat je er al in stopt hoef je niet meer te leren, dat scheelt waardevolle trainingsdata.    

Het gedrag van geomagnetische anomalieën
Dr. L.V. de Groot (m) Paleomagnetic laboratory, Faculty of Geosciences / dept. Earth Sciences, UU

Het aardmagneetveld beschermt tegen kosmische straling die draadloze communicatie kan storen. Lokaal zijn er gebieden, of anomalieën, in het aardmagneetveld die veel van deze straling doorlaten. Hoe die anomalieën zich gedragen door de tijd is onbekend. Ik stel voor om dit voor het eerst systematisch in kaart te brengen. 

Een gevecht voor controle
Dr. G.J. van der Heden-van Noort (m) Leiden University Medical Centre (LUMC), LEI

De lokalisatie en activiteit van cellulaire eiwitten wordt gereguleerd door dynamische post-translationele modificaties. Nu blijken ook deze modificaties zelf weer gemodificeerd te worden, wat leidt tot een extra verborgen laag van controle. De onderzoekers richten zich op het ontwikkelen van chemisch gereedschap om deze ingewikkelde processen in detail te bestuderen.      

Een nieuw licht op wolkenschaduwen
Dr. ir. C.C. van Heerwaarden (m) WUR, Meteorology and Air Quality Group

Wolkenschaduwen zorgen voor grote lokale fluctuaties in de hoeveelheid licht. Op plaatsen waar zonne-energie wordt opgewekt, kan dit leiden tot grote schommelingen in de netspanning. Dit project heeft tot doel wolkenschaduwen te bestuderen door middel van innovatieve metingen en wolkensimulaties om zo de fluctuaties in zonlicht beter te kunnen voorspellen.

De strijd van de malariaparasiet tegen ons immuunsysteem
Dr. M.M. Jore (m) Radboudumc, Department of Medical Microbiology

Malaria wordt veroorzaakt door eencellige parasieten die worden overgebracht door muggen. Dit onderzoek bestudeert op moleculair niveau hoe de malariaparasieten aan het menselijk immuunsysteem kunnen ontsnappen. De verkregen inzichten worden verder gebruikt om nieuwe medicijnen en vaccins tegen malaria te ontwikkelen.

Vectorbundels op gekromde ruimten
Dr. M. Kool Mathematical Institute, UU

Variëteiten zijn gekromde ruimten zoals het oppervlak van een donut. Vectorbundels zijn lineaire objecten op variëteiten, bijv. de verzameling raakvlakken aan een donut. Dit onderzoeksvoorstel geeft nieuwe toepassingen van \parameterruimten van vectorbundels", wat leidt tot onverwachte verbanden met andere takken van wiskunde en natuurkunde.    

De reactie van materialen op licht bekijken
Dr. G. F. Mancini (f), RUG- Zernike Institute for Advanced Materials Nanophysics/technology

Door te bestuderen hoe de individuele bouwstenen van materialen op licht reageren, kunnen de eigenschappen van het materiaal begrepen worden. Wetenschappers maken nieuwe, krachtige microscopen om de zeer klein en snelle bewegingen te bekijken en te beïnvloeden. Nieuwe materialen voor opto-electronica, switches en sensoren kunnen zo ontwikkeld worden.       

Spinning bliksemsnelle logika
Dr. R.V. Mikhaylovskiy (m) RU

Een ”spin” (= kleinste magneet) in antiferromagnetische materialen roteert met een frequentie van biljoenen keren per seconde, waarmee we supersnelle en energiezuinige “spintronica” willen ontwikkelen.      

Globale punten via lokaal analytische functies
Dr. J.S. Müller (m) Bernoulli Institute, Faculty of Science and Engineering, RUG

Een vergelijking gegeven door een polynoom in twee variabelen met gehele coëfficiënten lijkt eenvoudig, maar hoeveel rationale oplossingen heeft het? Dit probleem staat al millennia centraal in de getaltheorie. Dit project zal nieuwe methoden ontwikkelen om veel van deze vergelijkingen te begrijpen, zowel in theorie als in de praktijk.

Van afvalwater naar raketbrandstof
Dr. L.A.M.P. van Niftrik (f) Department of Microbiology, Institute for Water and Wetland Research, Faculty of Science, RU

Anammoxbacteriën zijn de enige organismen die de raketbrandstof hydrazine tijdens hun metabolisme maken. Zij doen dit met een uniek enzym genaamd “hydrazine synthase”. De onderzoekers gaan dit bijzondere anammox-enzym gebruiken om stikstofcomponenten van afvalwater om te zetten naar de raketbrandstof hydrazine.   

De ontmaskering van BRCA1’s Januskop in kankerontwikkeling en therapie
Dr. S.M. Noordermeer (f) Leiden University Medical Center

Foutjes in het BRCA1-eiwit veroorzaken allerlei soorten kanker. BRCA1’s functie lijkt afhankelijk van de eiwitten waaraan hij bindt. Men snapt echter niet precies hoe dit zit. De onderzoeker gaat onderzoeken waarom, wanneer en hoe BRCA1 bindt met deze andere eiwitten en wat de gevolgen van verstoorde interacties zijn voor tumorvorming.

Zie de wind waait door de wolken
Dr. A.A. Nuijens (f) TUD

Wolken kunnen mooi laten zien waar de wind heen waait, maar zelden worden wolkenmetingen gebruikt om te begrijpen hoe wolken zelf wind veranderen. Dit project zal unieke metingen combineren met gedetailleerde simulaties om windstromingen in vele verschillende wolkenvelden te ontrafelen. Met dit inzicht worden weermodellen verbeterd.

Hoe verdedigen paddenstoelen zich tegen ziekteverwekkers?
Dr. R. A. Ohm (m) UU

Paddenstoelen kunnen ook ziek worden, net als dieren en planten. Dit is een groot probleem tijdens het kweken van eetbare paddenstoelen, zoals champignons. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het immuunsysteem van paddenstoelen. Dit zal leiden tot paddenstoelen die resistenter zijn tegen ziekten.

Kwantum wiskunde
Dr. Maris Ozols (m) Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), Korteweg-de Vries Institute for Mathematics (KdVI),Institute of Physics (IoP), UvA, QuSoft (Research Center for Quantum Software), Amsterdam

Kwantumcomputers kunnen bepaalde problemen veel sneller oplossen, maar het vinden van nieuwe kwantumalgoritmen is moeilijk. Met behulp van geavanceerde wiskundige technieken zullen we nieuwe kwantumalgoritmen vinden en deze implementeren in software.       

Wat is de invloed van klimaatverandering op de moesson?
Dr. F. Peterse (f) Department of Earth Sciences, UU

Klimaatmodellen voorspellen dat de hoeveelheid neerslag in moesson gebieden zal toenemen met de opwarming van de aarde. Vooralsnog wordt in Azië het tegenovergestelde gemeten. De onderzoeker ontrafelt de gevolgen van opwarming voor de moesson aan de hand van klimaatveranderingen in het verleden.

Insecten virussen onder de radar
Dr. ir. V.I.D. Ros (f) Laboratory of Virology, Plant Science Group, WUR

In insecten worden meer en meer virussen ontdekt die latent aanwezig zijn en in die staat geen ziektes veroorzaken. De onderzoekers willen begrijpen hoe deze virussen worden doorgegeven en ‘undercover’ blijven, en wat de impact is op hun gastheer. Dit onderzoek is van belang voor het op grote schaal kweken van insecten.       

Wat is zo bijzonder aan deep learning?
Dr. A.J. Schmidt-Hieber (m) UT

Ondanks de recente indrukwekkende resultaten of deep learning in de praktijk is het nog steeds onduidelijk waarom deze methode vaak zo goed werkt. Het onderzoeksvoorstel is een eerste stap in de richting van een wiskundige analyse van de statistische eigenschappen van kunstmatige neurale netwerken met meerdere tussenlagen.

Het donkere universum van Einstein verlichten
Dr. A. Silvestri (f) Instituut Lorentz, LEI

Twintig jaar na de ontdekking dat het universum versneld uitdijt weten we nog steeds niet precies hoe, op kosmische schaal, de theorie van zwaartekracht er uitziet. Ik probeer dit te ontdekken met een combinatie van theorie, numerieke methoden en data analyse, toegepast op gegevens van de nieuwste ruimtesatellieten.

Hoe intelligent is ons afweersysteem?
Dr. J.C. Textor (m) Radboudumc, Nijmegen

Net als ons brein kan ook ons afweersysteem leren. De onderzoekers zullen computermodellen van het afweersysteem bouwen en deze aanleren om tekst en beelden te herkennen. Dit zal laten zien hoe ons immuunsysteem leert, vergeet, en zich vergist. Deze inzichten zullen helpen bij het ontwerpen van vaccinaties en andere behandelingen.

Synthetische moleculen leren om te communiceren
Dr. S.J. Wezenberg (m), UL, Leids Instituut voor de Chemie
Levende organismen beschikken over ingewikkelde chemische communicatienetwerken waarin externe signalen worden opgevangen en doorgegeven. De onderzoekers gaan dit soort netwerken integreren in synthetische moleculaire systemen wat in de toekomst zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe intelligente materialen en medicijnen.

Hoe flexibel is fotosynthese?
Dr. I.E. Wientjes (f) WUR, Laboratory of Biophysics

Planten gebruiken licht om suikers te maken. Echter, de hoeveelheid en kleur van licht dat op een blad schijnt variëren sterk gedurende de dag. De onderzoekers gebruiken moleculaire technieken en geavanceerde microscopie om te begrijpen hoe planten zich hieraan aanpassen. Deze kennis kan bijdrage aan het verbeteren van fotosynthese in gewassen.

Natuur nabootsen in heterogeen katalysatordesign
Dr. N. Yan (m) Van’t Hoff Institute for Molecular Sciences, UvA

Geïnspireerd door het elegante 'actieve centrum' van enzymen, zullen onderzoekers in dit project een heterogene bi-atoomkatalysator ontwikkelen. Dit nieuwe katalytische materiaal is volledig anorganisch, met bi-atoomparen als actieve plaatsen op de drager. Het belooft bonafide kansen te openen voor de katalyse- en materiaalwetenschappelijke gemeenschappen.

Naar boven

Sociale en geesteswetenschappen

Een rotte appel in de mand…
Dr. A. (Andreas) Alfons – Erasmus Universiteit Rotterdam

Rating-gegevens zijn overal – van politieke peilingen tot psychologische experimenten tot productbeoordelingen op Amazon. Technologie en internet maken het verzamelen van gegevens gemakkelijker zodat databestanden steeds groter worden maar tegelijkertijd ook minder betrouwbaar worden. Onderzoekers gaan daarom nieuwe statistische methoden voor rating-gegevens ontwikkelen die niet beïnvloed worden door slechte datapunten.

Nieuwe data-gestuurde benaderingen voor depressie-analyse
Dr. N. (Nalan) Baștürk – Maastricht University

De onderzoekers zullen nieuwe statistische methoden ontwikkelen om te begrijpen waarom sommige mensen snel herstellen van psychiatrische stoornissen in tegenstelling tot anderen. Informatie uit eerdere wetenschappelijke onderzoeken en de klinische ervaring zullen in deze methoden worden opgenomen, om de diagnose en de gepersonaliseerde behandelingen te verbeteren.

Econometrische methoden voor verkeerde modellen
Dr. F. (Francisco) Blasques – Vrije Universiteit Amsterdam

Econometrische modellen geven een vereenvoudigde werkelijkheid weer van ingewikkelde economische relaties. De meeste statistische methoden in de econometrie zijn alleen betrouwbaar wanneer het model een perfecte beschrijving geeft van de werkelijkheid. Dit project onderzoekt nieuwe econometrische methoden die ook optimaal zijn in situaties wanneer het model niet perfect is.

‘Vreemde’ gezinnen herenigd?
Dr. S.A. (Saskia) Bonjour – Universiteit van Amsterdam

Welke gezinnen horen thuis in Europa? Voor gezinnen die buiten de norm vallen, zoals LGBT gezinnen of polygame gezinnen, is het recht op gezinsmigratie zeer omstreden. Dit project onderzoekt hoe politiek en beleid omgaan met verschillende soorten gezinnen die toestemming vragen om in Europa samen te leven.

Het maken van de economische stedelijke toekomst
Dr. A.M.C. (Amanda) Brandellero – Erasmus Universiteit Rotterdam

In de hele wereld zoeken steden naar manieren om hun economie duurzamer te maken, en lokale productie wordt gezien als een belangrijke bouwsteen. Dit project onderzoekt hoe producenten en consumenten stedelijke ambachtelijkheid en vakmanschap waarderen en wat dit voor betekenis kan hebben voor de toekomst van steden.

Play, stop, pause? Leren optimaliseren middels het reguleren van leerinspanning.
Dr. A.B.H. (Anique) de Bruin – Maastricht University

Zelfstandig leren wordt steeds belangrijker in de informatie-dichte, digitale samenleving. We weten echter weinig over hoe studenten hun effort (leerinspanning) sturen en verdelen over leertaken tijdens zelfstandig leren. Middels experimentele studies en geïndividualiseerde feedback ontrafelen de onderzoekers welke rol leerervaringen spelen en hoe pauzes nemen het volhouden van leerinspanning optimaliseert.

Kunst en Politiek: instellingen als vernieuwers
Dr. C. (Chiara) de Cesari – Universiteit van Amsterdam

Velen denken dat kunst de wereld kan verbeteren en maatschappelijke instellingen die in crisis verkeren, opnieuw kan uitvinden. Is dat zo en hoe gebeurt dat dan? Dit project laat zien hoe artistieke initiatieven een platform kunnen vormen voor experimenten en vernieuwing van instellingen binnen en buiten Europa.

Verantwoordelijkheid voor veerkracht in klimaatbeleid
Prof. mr. dr. ir. N. (Neelke) Doorn – Technische Universiteit Delft

Dit onderzoek gaat over de verantwoordelijkheid van burgers in het beleid voor klimaatadaptatie. Onder de noemer veerkracht wordt er steeds meer van de burger verwacht. De onderzoekers in dit project ontwikkelen een ethische theorie om te onderzoeken in hoeverre deze verantwoordelijkheden op een eerlijke en effectieve manier verdeeld kunnen worden.

Verborgen Talenten in Stressvolle Omgevingen
Dr. W.E. (Willem) Frankenhuis – Radboud Universiteit Nijmegen

Het opgroeien in ongunstige leefomstandigheden kan een nadelige invloed hebben op de geestelijke vorming, studieresultaten, en gezondheid. Echter, mensen kunnen in een stressvolle omgeving ook bijzondere talenten ontwikkelen. Over deze 'verborgen talenten' is weinig bekend. Dit project onderzoekt twee eigenschappen die mogelijk versterkt zijn in jongeren in een ongunstige leefomgeving.

De uitvinding van de publieksdiplomatie in vroegmodern Europa
Dr. H.J. (Helmer) Helmers – Universiteit van Amsterdam

Hoe beïnvloeden communicatierevoluties internationale relaties? Dit project onderzoekt de rol van drukwerk in Nederlandse buitenlandse betrekkingen tussen 1568 en 1713. Door het diplomatieke gebruik van nieuwe media in het verleden te analyseren, laat het zien hoe deze in het verleden bijdroegen aan de transformatie van de Europese relaties.

Stemmen van de kolonie
Dr. R.A.M. (Rick) Honings – Universiteit Leiden

Dit project bestudeert de teksten van reizigers in Nederlands-Indië vanaf 1800 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Door teksten van Nederlanders én van Indonesische reizigers in het Javaans en Maleis te analyseren, presenteert dit project een nieuw, tweestemmig perspectief op het Nederlandse koloniale verleden in ‘de Oost’.

Het creëren van martelaren in het middeleeuwse Spanje
Dr. K. (Kati) Ihnat – Radboud Universiteit Nijmegen

Wat maakt iemand tot een martelaar? In dit project wordt onderzocht hoe in het vroegmiddeleeuwse Spanje het martelaarschap werd vormgegeven. In de negende eeuw ontstond hier een nieuwe golf van martelaren. Dit project onderzoekt hoe en waarom dit vorm kreeg en met welke gevolgen voor interreligieuze verhoudingen in een multiculturele context.

Democratische vernieuwing: Panacee voor populisme?
Dr. K. (Kristof) Jacobs – Radboud Universiteit Nijmegen

Populisme is alomtegenwoordig en populistische burgers zijn boos. Ze hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. In dit project wordt onderzocht in hoeverre democratische vernieuwing, bijvoorbeeld in de vorm van referenda en burgertoppen, een oplossing kan bieden.

Zelfcontrole of alleen zelf-manipulatie?
Dr. A. (Annemarie) Kalis – Universiteit Utrecht

De meeste mensen hebben teleurstellend weinig wilskracht. Zijn nudging en zelfmanipulatie met slimme trucs het enige dat ons rest? Dit project ontwikkelt een gesitueerde theorie van zelfcontrole, en laat zien hoe we echte zelfcontrole kunnen uitoefenen door zelf onze handelingsruimte vorm te geven.

De uitzondering op de regel?
Dr. E.H. (Eva) van Lier – Universiteit van Amsterdam

Taal bestaat uit algemene grammaticaregels toegepast op specifieke woorden. Maar elke regel heeft uitzonderingen. In dit project onderzoeken taalkundigen hoe sprekers van verschillende talen hun kennis over zulke uitzonderingen inzetten bij het maken van zinnen.

Gedrag van omstanders in conflictsituaties
Dr. M.R. (Marie) Lindegaard – Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Wat doen omstanders wanneer zij getuige zijn van potentieel gewelddadige conflictsituaties? Hoe kunnen we verschillen tussen omstanders verklaren? Welke invloed heeft het gedrag van omstanders op het risico dat conflicten uit de hand lopen? Ik zoek antwoorden op deze vragen door nauwkeurig beeldmateriaal te analyseren van potentieel gewelddadige conflicten die zijn opgenomen door beveiligingscamera’s.

Parlementaire samenwerking tussen regering en oppositie
Dr. T.P. (Tom) Louwerse – Universiteit Leiden

In een representatieve democratie bieden oppositiepartijen kiezers de mogelijkheid om voor een alternatief te stemmen. In dit project bestuderen de onderzoekers hoe verschillend oppositie- en regeringspartijen zich feitelijk gedragen in het parlement. Leidt verandering in de samenwerking tot verandering in de verkiezingsopkomst en de mate van tevredenheid over de democratie?

Multiculturele samenwerking en diepgewortelde verschillen
Dr. D.J. (David) Ludwig – Wageningen University & Research

Klimaatverandering en de vernietiging van het milieu beïnvloeden iedereen in de wereld en kan alleen worden aangepakt als mensen met verschillende achtergronden samenwerken. Het project onderzoekt hoe mensen - van inheemse volkeren tot wetenschappers – kunnen samenwerken ondanks het feit dat deze partijen verschillende perspectieven en waarden hebben.

Geschillen rond Geraamtes
Dr. T. (Tâm) Ngô  – Radboud Universiteit Nijmegen

Het identificeren van oorlogsslachtoffers is een cruciaal element in het proces van verzoening in de naoorlogse periode. Deze studie onderzoekt het gebruik van spirituele en DNA forensische methoden in het naoorlogse Vietnam. Het maakt het verband tussen technologieën van identificatie en technologieën van herinnering alsmede tussen spiritualisme en natuurwetenschap inzichtelijk.

Valide metingen
Dr. D.L. (Daniel) Oberski – Universiteit Utrecht

Iedereen laat wel digitale sporen na, die sociale wetenschappers graag zouden gebruiken om hun theorieën te onderzoeken. Maar het ontdekken van valide metingen in deze zandstorm aan data is een groot obstakel gebleken. Dit project ontwikkelt innovatieve statistische methoden die werken als een validiteitszeef, waardoor nieuw sociaalwetenschappelijk onderzoek mogelijk wordt.

Verscheurd tussen liefde en minachtig: Ambivalentie in hechte relaties
Dr. F. (Francesca) Righetti – Vrij Universiteit Amsterdam

We ervaren vaak gelijktijdig positieve en negatieve gevoelens ten opzichte van onze romantische partner, wat ‘ambivalentie’ wordt genoemd. Dit project onderzoekt het effect van ambivalentie op welzijn, relatie dynamiek en ontbinding van relaties. Een interventiemethode om ambivalentie van de negatieve effecten te ontdoen wordt ook getest in dit onderzoek.

Klaar voor de start? Het voorspellen van angstreductie bij therapie
Dr. E. (Elske) Salemink – Universiteit Utrecht

Bij therapie voor angstklachten knapt maar de helft van de patiënten voldoende op en van tevoren weten we niet wie. Onderzocht wordt of er individuele signalen zijn die aangeven of iemand klaar is voor verandering. Dit biedt aanknopingspunten om angstvermindering beter te voorspellen en nieuwe interventies te ontwikkelen.

Verantwoordelijk delen in de deeleconomie
Dr. S. (Shaul) Shalvi – Universiteit van Amsterdam

In de deeleconomie gaan ieder jaar miljarden euro’s om. Door de nadruk te leggen op vertrouwen, verbinden deelplatformen verschaffers en gebruikers. Deze nadruk op vertrouwen kan echter negatieve en onethische neveneffecten van de deeleconomie verbloemen. Dit project is gericht op het identificeren van factoren die mensen stimuleren verantwoordelijk te delen.

Armoede meten met enveloppen
Dr. J.T.R. (Jan) Stoop – Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit project verdiept de kennis over armoede met vernieuwende veldexperimenten waarbij rijke en arme huishoudens enveloppen kunnen terugsturen. De experimenten simuleren alledaagse taken en het effect van financiële stress op de uitvoering hiervan. De resultaten zijn belangrijk voor toekomstige uitvoering van overheidsbeleid.

ANTICIPLAY: games gebruiken om te experimenteren met toekomstgericht beleid
Dr. J.M. (Joost) Vervoort – Universiteit Utrecht

Het ANTICIPLAY project onderzoekt hoe mensen games gebruiken om te experimenteren met nieuwe manieren om toekomstige, duurzamere maatschappijen te organiseren. Omdat games vaak opgebouwd zijn uit ‘regels’ en ‘rollen’ werken ze uitermate goed voor dit experiment. ANTICIPLAY onderzoekt hoe games als beleidsinstrument aan acties in het heden kunnen worden gekoppeld.

Naar boven

Toegepaste en technische wetenschappen (TTW)

Adaptieve long radiotherapie met het hart op de juiste plaats
Dr. M. F. (Martin) Fast (m), Nederlands Kanker Instituut

Het veilig vernietigen van kankercellen met radiotherapie is lastig omdat beeldvorming tijdens de behandeling ontbreekt. Echter, nieuwe bestralingstoestellen met ingebouwde MRI-scanner kunnen de interne anatomie van patiënten constant in de gaten houden. In dit project ontwikkelen onderzoekers software om tijdens longbehandelingen automatisch te corrigeren voor beweging door ademhaling en hartslag.

ADMIRE: Grootschalige energie opslag in geologische formaties
Dr. H. (Hadi) Hajibeygi (m), TUD - Technische Universiteit Delft

Duurzame energie (bijv. zon of wind) kan worden omgezet in groene brandstoffen (bijv. H2 en CH4) om vervolgens grootschalig (TWh) opgeslagen te worden in ondergrondse geologische formaties. Ik bied een voorspellende simulatiemethode voor het veilige gebruik van ondergrondse formaties tijdens cyclisch injecteren en produceren van groene brandstoffen.

Waar blijven de elektronen in biofilms?
Dr.ir. A. (Annemiek) ter Heijne (v), WUR - Wageningen University & Research

Om biologische omzettingen beter te kunnen sturen, bijvoorbeeld voor het zuiveren van afvalwater, is inzicht in hoe elektronen zich bewegen door biofilms cruciaal. Onderzoekers gaan precies meten hoe elektronen opgeslagen worden in biofilms en hoe ze de omstandigheden zo kunnen sturen, dat deze biofilms zo goed en efficiënt mogelijk functioneren.

De ontbrekende schakel in therapie met gasbelletjes
Dr. K. (Klazina) Kooiman (v), Erasmus MC
Door het gebruik van minuscule gasbelletjes kunnen medicijnen lokaal in zeer hoge dosering toe gediend worden voor de behandeling van hart- en vaatziekten en kanker zodat bijverschijnselen verminderen. Dit project onderzoekt het precieze mechanisme zodat we de therapie met gasbelletjes doeltreffend op patiënten kunnen gaan toepassen.

Slimme bio-inkt voor functionele organen
Dr. J.C.H. (Jeroen) Leijten (m), UT - Universiteit Twente

In het laboratorium gemaakte organen zouden versleten organen van patiënten kunnen genezen of vervangen. Echter, het namaken van de complexe structuren die weefsels hun functie geven is een onopgeloste uitdaging. In dit project ontwikkelen de onderzoekers een slimme biologische inkt die op eenvoudige wijze zeer belangrijke weefselstructuren kan namaken.

Het verstijven van vaten van meerdere kanten bekeken
Dr.ir. R.G.P. (Richard) Lopata (m), TUE - Technische Universiteit Eindhoven

Aneurysmata in de aorta kunnen door ruptuurgevaar levensbedreigend zijn. Nu wachten we af en grijpen we in bij een bepaalde aneurysmagrootte. Met nieuwe echografische technieken gaan we het proces van vaatwandverstijving nauwkeurig in kaart brengen. Dit leidt tot een beter behandelplan om vroegtijdige ruptuur of onnodige operaties te voorkomen.

Inzichtelijke analyse van software logs
Dr.ir. S.E. (Sicco) Verwer (m), TUD - Technische Universiteit Delft

Software problemen hebben grote invloed op onze maatschappij. Gelukkig laat software erg veel sporen achter, die deze problemen zichtbaar kunnen maken. Daarom worden deze massaal opgeslagen in grote log-databases. Helaas beschikken we nog niet over algoritmiek die dit soort data inzichtelijk maakt. Dit voorstel gaat dit rechtzetten.

Sturen van windpluimen in dichtbevolkte windparken
Prof.dr.ir. J.W. (Jan-Willem) van Wingerden (m), TUD - Technische Universiteit Delft

Windturbines in windparken op zee hinderen elkaar, wat hun energieopbrengst verlaagt. Onderzoekers ontwikkelen robuuste regel strategieën die actief de windpluim weg kan sturen van andere windturbines. Een nieuw geïntegreerd ontwerp zal de besturingsstrategie en turbinepositionering optimaliseren, met een aanzienlijke kostenbesparing tot gevolg.

Naar boven

ZonMw

Het gebruik van immuuncellen voor de behandeling van hersentumoren
Dr. L. (Leila) Akkari (v), NKI – Nederlands Kanker Instituut

Glioblastoma is een dodelijk type hersenentumor, die zeer lastig te behandelen is. Hoe kunnen normale immuuncellen, die overvloedig aanwezig zijn in deze tumoren, gebruikt worden om de ziekte uit te roeien? Door verschillende behandelingsopties te combineren, probeert dit onderzoek een effectieve therapie voor glioblastomapatiënten te ontwikkelen.

Gliacellen in de darm: architecten van het enterisch zenuwstelsel
Dr. W.R.M. (Werend) Boesmans (m), Universiteit Maastricht

De neurale circuits van het enterisch zenuwstelsel, het brein dat gelegen is in de darmwand en gastro-intestinale functie reguleert, ogen erg complex en zijn daarom moeilijk te doorgronden. Ik zal deze netwerken trachten te ontrafelen en zal onderzoeken wat de rol is van enterische gliacellen in hun ontstaan en onderhoud.

Heel de naad
Dr. J.P.M. (Joep) Derikx, (m), Emma kinderziekenhuis -Amsterdam UMC, Locatie AMC

Tijdens een darmoperatie maken chirurgen vaak een aansluiting (naad) tussen darmuiteinden. Deze naad lekt bij 1:10 patiënten, hetgeen kan leiden tot bloedvergiftiging en overlijden. Ik wil dit voorkomen door te onderzoeken hoe artsen naadlekkage voor de operatie kunnen voorspellen en vroeg na de operatie kunnen opsporen en hoe normale naadheling verloopt.

Het kwantificeren van de ernst van ziekteverschijnselen
Dr. M. (Marc) Engelen (m), Emma kinderziekenhuis -Amsterdam UMC, Locatie AMC

Het vastleggen van de ernst van een ziekte in maat en getal is erg belangrijk voor het doen van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van instrumenten om ziekte ernst kwantitatief te meten, voor ALD en andere aandoeningen van het ruggenmerg.

Afweercellen onder controle van suikers
Dr. B. (Bart) Everts (m), LUMC – Leids Universitair Medisch Centrum

Recent is gebleken dat in afweercellen bepaalde suikers de activiteit van eiwitten kunnen reguleren door eraan te binden, waardoor ook de functie van de afweercellen verandert. Dit onderzoek gaat uitzoeken hoe dat precies werkt en testen of deze kennis gebruikt kan worden voor therapeutische doeleinden.

Beter behandelen van een aderontsteking door beter te voorspellen.
Dr. G.J. (Geert-Jan) Geersing (m), UMCU – Universitair Medische Centrum Utrecht

Patiënten met een aderontsteking (stolsel in oppervlakkige venen) lopen risico op stolseldoorgroei en daarmee op een trombosebeen of longembolie. Artsen weten nu niet goed bij wie dit gebeurt. Dit onderzoek gebruikt huisartsenbestanden om te voorspellen welke patiënten met een aderontsteking het grootste risico lopen en behandeld moeten worden met bloedverdunners.

Als het hart op de zenuwen werkt
Dr. M.R.M. (Monique) Jongbloed (v), LUMC – Leids Universitair Medisch Centrum

Na een hartinfarct kan het aantal zenuwen in het hart toenemen en levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaken. Cellen vanuit de buitenlaag van het hart, het epicard, stimuleren mogelijk deze zenuwtoename. In dit onderzoek wordt beoogd dit te onderzoeken om risicopatiënten te identificeren en een basis te leggen voor toekomstige preventie en/of behandeling.

De sleutel tot het ontrafelen van genetische ziekten door te begrijpen hoe genen worden gereguleerd
Dr. K.P. (Kevin) Kenna (m), UMCU – Universitair Medisch Centrum Utrecht

Genetica bepaalt de kwetsbaarheid voor vele ziekten. DNA mutaties die de activiteit van genen beïnvloeden spelen hierin een grote, maar onbekende rol. Dit project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe methoden om dergelijke mutaties te identificeren. De methoden zullen specifiek toegepast worden op ALS, een ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte.

Natuurlijk wapen tegen chronische ontstekingen
Dr. G. (Gijs) Kooij (m), Amsterdam UMC, locatie VUmc

Chronische ontstekingen ontstaan doordat het natuurlijke proces dat ontstekingen in toom houdt (resolutie) niet optimaal functioneert. De onderzoeker wil uitvinden hoe dit komt om zo op een ‘lichaamseigen’ manier chronische ontstekingsziekten zoals multiple sclerosis aan te pakken.

CT van de borst voor het verbeteren van de zorg voor vrouwen met (een verdenking op) borstkanker
Dr. R.M. (Ritse) Mann (m), Radboudumc – Radboud Universitair Medisch Centrum

CT van de borst na toediening van een contrastmiddel is een nieuwe veelbelovende methode om afwijkingen in de borst in 3D te analyseren en betere behandeling mogelijk te maken. Ik zal evalueren wat de waarde is van deze techniek voor vrouwen met microcalcificaties en voor vrouwen met borstkanker in een multi-center studie.

Recyclen van oude geneesmiddelen om nieuwe behandelingen te vinden voor Hepatitis E
Dr. Q. (Qiuwei) Pan (m), Erasmus MC

Hepatitis E wordt steeds meer een wereldwijd gezondheidsprobleem en treft vooral zwangere en transplantatiepatiënten. Er is geen geregistreerde medicatie. Het is echter goed mogelijk dat bestaande geneesmiddelen tegen totaal andere ziekten ook goede en goedkope middelen tegen Hepatitis E zullen blijken te zijn en deze mogelijkheid ga ik onderzoeken.

Op zoek naar de Achilles hiel van Hepatitis C virus
Dr. C.J. (Janke) Schinkel (v), Amsterdam UMC, Locatie AMC

Per jaar sterven er zo'n 500.00 mensen aan leverziekte veroorzaakt door hepatitis C virus. Om deze sterfte te verminderen is een vaccin nodig dat verdere verspreiding voorkomt. Door beter te begrijpen waarom sommige mensen, ondanks frequente blootstelling, nooit chronisch geïnfecteerd raken, kan een belangrijke stap gezet worden in vaccine ontwikkeling.

Gesuikerde vetten vallen eiwitten lastig
Dr. R.M. (Robbert) Spaapen (m), Amsterdam UMC, Locatie AMC

Cellen in het lichaam praten met elkaar door middel van eiwitten. De onderzoeker gaat ontrafelen hoe gesuikerde vetten communicatie eiwitten verstoren. Verder gaat hij uitzoeken of tumor cellen deze gesuikerde vetten gebruiken om onopgemerkt te blijven door eiwit communicatie te verstoren.

Herstel van het afweersysteem om uitzaaiing van kanker te voorkomen
Dr. D.V.F. (Daniele) Tauriello (m), Radboud Universiteit Nijmegen

Witte bloedcellen beperken de verspreiding van kankercellen maar worden vaak op non-actief gezet door de groeiende tumor. De onderzoekers zullen dit proces van afweer omzeiling ontrafelen in gekweekte minitumoren om het vervolgens in darmkanker in muizen tegen te gaan. Met deze behandelmethode zal uitzaaiing mogelijk kunnen worden voorkomen of genezen.

Naar boven