Development of a co-administered small peptide to broaden the spectrum of existing antibiotics

Steeds meer infecties worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen meerdere antibiotica. Simpele infecties kunnen zodoende fataal worden, bovendien wordt het uitvoeren van standaardingrepen in ziekenhuizen risicovol als goed werkende antibiotica niet beschikbaar zijn. Binnen de Rijksuniversiteit Groningen zijn peptiden ontdekt die de inzetbaarheid van bestaande antibiotica verbreedden. Met behulp van deze gepatenteerde peptiden kunnen resistente bacteriën op een nieuwe manier worden aangepakt. De werking is inmiddels succesvol aangetoond in een relevant diermodel. Met deze Take-off fase 1 haalbaarheid studie willen we de bedrijfsmatige haalbaarheid van de vinding onderzoeken en een “lead” peptide verder testen om investeerders aan te kunnen trekken voor verdere ontwikkeling.

  • Projectnummer / Project number: 18413
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. O.P. Kuipers – Rijksuniversiteit Groningen
  • Type project / Type project: Lopend / Current
  • Startdatum / Start date: 01-01-2020
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Levenswetenschappen / Life sciences