Venous Stent: Developing the world’s first in length adjustable multi-segmented venous stent

Het gebruik van veneuze stents voor de behandeling van trombo-embolische aandoeningen is aan het groeien. Echter zijn de huidige stents niet toereikend genoeg; ze sluiten vaak zijtakken af die juist open moeten blijven om een goed resultaat te hebben. Daarnaast zijn de huidige stents te stijf waardoor ze de de vorm van de aderen bepalen in plaats van dat de ader de vorm van de stent bepaalt. Dit geeft veel problemen zoals langdurig gebruik van bloedverdunners, pijn en vervolgoperaties.

Venous Stent B.V. heeft als doel om een nieuw soort stent te ontwikkelen dat superieur is in vergelijking met de huidige veneuze stents. Deze nieuwe stent zal minder stent materiaal in de patiënt achterlaten, met een hogere flexibiliteit (zodat de ader de vorm van de stent bepaalt), porositeit (zodat de zijtakken goed open blijven), radiale kracht (om de ader goed open te houden) en daarmee beter in te groeien in de aderwand. Hierdoor kunnen bloedverdunners eerder gestopt worden en heeft de patiënt meer comfort.

  • Projectnummer / Project number: 18412
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. H. ten Cate – Maastricht University
  • Type project / Type project: Lopend / Current
  • Startdatum / Start date: 01-01-2020
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Geneeskunde / Medicine