Development of a supportive monitoring system for children and neonates

Het verminderen van de sterfte van kinderen onder de 5 jaar oud is een van de speerpunten van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Shock veroorzaakt door sepsis is een van de meest voorkomende doodsoorzaken onder kinderen in lage- en midden inkomenslanden (LMIL). Terwijl vroege diagnose en behandeling essentieel is voor een goede uitkomst, is vroege diagnose van sepsis in deze landen moeilijk vanwege tekort aan (opgeleid) personeel en geschikte apparatuur. Eerdere onderzoeken lieten zien dat het monitoren van de vitale functies in combinatie met slimme algoritmes clinici kunnen ondersteunen bij vroeg diagnosticeren van sepsis. De doelen van deze haalbaarheidsstudie zijn om te onderzoeken of tablet-geassisteerde patiënten monitoringssystemen geschikt zijn voor LMIL en of het mogelijk is een algoritme te ontwikkelen voor het vroegtijdig signaleren van sepsis. Tot slot willen we een economische haalbaarheidsstudie voor het volledige systeem in LMIL.

  • Projectnummer / Project number: 18356
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. J.B.M. van Woensel – Amsterdam UMC
  • Type project / Type project: Lopend / Current
  • Startdatum / Start date: 01-01-2020
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Geneeskunde / Medicine