Light-activated cancer therapy

Het business idee van Lumento Therapeutics is het verbeteren van kankermedicijnen middels een innovatieve techniek, waardoor deze lokaal geactiveerd kunnen worden met licht. Door een tumor ter plaatse te behandelen met licht-geactiveerde kankermedicijnen kan de lokale dosis verhoogd worden, terwijl het medicijn systemisch inactief blijft. Hierdoor kunnen patiënten minder last van bijwerkingen hebben en zal het medicijn effectiever zijn dan het generieke medicijn. De basis voor dit innovatieve idee is het pionierende werk van prof. Ben Feringa, wat heeft geleid tot een octrooi voor een licht-activeerbaar kankermedicijn. In de haalbaarheidsstudie worden enkele commerciële en praktische onzekerheden en vragen uitgezocht om na te gaan of het haalbaar is om een onderneming te formeren. Het verbeteren van generieke kankermedicijnen door activatie met licht kan een doorbraak zijn in het verbeteren van de huidige behandelingen voor kanker.

  • Projectnummer / Project number: 18342
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. B.L. Feringa – Rijksuniversiteit Groningen
  • Type project / Type project: Lopend / Current
  • Startdatum / Start date: 01-01-2020
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Technische wetenschappen / Engineering Sciences