Scope Biosciences: CRISPR-Cas Medical Diagnostic

Urineweginfecties zijn een van de meest voorkomende bacteriële infecties. Het is echter moeilijk voor een huisarts om een correcte diagnose te stellen. Het Scope project wil dit veranderen door een nieuwe diagnostiek te ontwikkelen gebruik makend van CRISPR-Cas techniek. CRISPR-Cas kan zeer nauwkeurig een stuk genetisch materiaal van een bacterie opsporen, wat op een slimme manier gevisualiseerd kan worden. Door gebruik te maken van Scope, kan een huisarts op een snelle en accurate manier diagnosticeren welke bacterie verantwoordelijk is voor de urineweginfectie, en deze op de juiste manier behandelen. Hierdoor wordt de patiënt sneller behandeld en wordt verkeerd antibioticagebruik, resulterend in resistentie, tegengegaan.

  • Projectnummer / Project number: 17795
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Wageningen University & Research
  • Projectleider / Project leader: ir. A.J. Steens - Wageningen University & Research
  • Type project / Type project: Lopend / Current
  • Startdatum / Start date: 01-09-2019
  • Programma / Programme: Take-off
  • Vakgebied / Discipline: Biologie, levenswetenschappen / Biology, life sciences