Direct conversion X-ray detectors based on quantum dots

Afgelopen jaren is er unieke knowhow gecreëerd door de vakgroep Photophysics en Optoelectronics van de Rijksuniversiteit Groningen over de inzet en het gebruik van Quantum Dots (QDs) in zowel infrarood detectie als detectie in x-rays. De kennis die hierbij is ontstaan wordt op dit moment vastgelegd in een patentaanvraag ‘imaging device based on colloidal quantum dots’. Met deze vinding wordt het mogelijk om x-ray afbeeldingen scherper, goedkoper en makkelijker te produceren.

De startup QDI-systems heeft het voornemen om deze vinding naar een gamechanging x-ray toepassing te brengen. Op basis van de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie kan besloten worden of er rondom deze innovatie een bedrijf gestart kan worden. Het doel van deze studie is om antwoorden te vinden op vragen met betrekking tot markt, verdienmodel, techniek, organisatie en financiën, waarmee een doortimmert businessplan voor QDI-systems gemaakt kan worden.

  • Projectnummer / Project number: 17773
  • Deelnemende kennisinstellingen / Participating institutes: Rijksuniversiteit Groningen
  • Projectleider / Project leader: prof. dr. M.A. Loi - Rijksuniversiteit Groningen
  • Type project / Type project: Lopend / Current
  • Startdatum / Start date: 01-09-2019
  • Programma / Programme: Technische wetenschappen / Engineering sciences