NWO-Spinozapremie 2020

Dit jaar ontvangen prof. dr. Nynke Dekker, prof. dr. ir. Jan van Hest, prof. dr. Pauline Kleingeld en prof. dr. Sjaak Neefjes de Spinozapremie. De laureaten krijgen ieder 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.

Prof. dr. Nynke Dekker

Prof. dr. Nynke Dekker (Fotografie: Studio Oostrum/Hollandse Hoogte)

Nynke Dekker (1971), hoogleraar Moleculaire Biofysica aan het Kavli Institute of Nanoscience van de Technische Universiteit Delft, is een van de pioniers van de moleculaire biofysica. Ze ontwerpt, ontwikkelt en gebruikt innovatieve nanotechnologische gereedschappen voor haar vooruitstrevende onderzoek aan individuele DNA- en RNA-moleculen en hun interacties met enzymen en moleculaire motoren in bacteriën, virussen, en eukaryoten. Ze helderde onder andere op hoe chemotherapieën op moleculair niveau kankercellen doden.


Prof. dr. ir. Jan van Hest

Prof. dr. ir. Jan van Hest (Fotografie: Studio Oostrum/Hollandse Hoogte)

Jan van Hest (1968) is hoogleraar Bio-organische Chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij ontwerpt en ontwikkelt nieuwe materialen en katalytische processen die kunstmatig gemaakte moleculen combineren met biologische componenten, zoals nanoreactoren die als kunstmatige organellen in levende cellen reacties met enzymen tot stand kunnen brengen. Deze materialen worden gebruikt in de biokatalyse en voor biomedische toepassingen, bijvoorbeeld om medicijnen door het lichaam te transporteren.


Prof. dr. Pauline Kleingeld

Prof. dr. Pauline Kleingeld (Fotografie: Studio Oostrum/Hollandse Hoogte)

Pauline Kleinhuis (1962), Hoogleraar Ethiek en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, is een scherpzinnige wetenschapper. Haar frisse interpretatie van Kants ethiek en politieke filosofie heeft ze vertaald in nieuwe perspectieven op moreel universalisme, autonomie, de vrije wil en kosmopolitisme. Op weg naar een hedendaagse Kantiaanse moraaltheorie kritiseert Kleingeld het dominante reductionisme in de wetenschap en legt ze de vinger op quasi-inclusieve vertogen die een racistische en seksistische vooringenomenheid verhullen. Haar originele aanpak en ideeën maken haar tot een internationaal toonaangevende Kant-geleerde.


Prof. dr. Sjaak Neefjes

Prof. dr. Sjaak Neefjes (Fotografie: Studio Oostrum/Hollandse Hoogte)

Sjaak (Jacques) Neefjes (1959), hoogleraar Chemische immunologie bij Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Cel- en chemische biologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum, is een multidisciplinaire wetenschappelijke duizendpoot. Hij ontwikkelt vernuftige technieken en combineert inzichten uit de chemie, celbiologie, immunologie en biochemie om processen in één enkele cel te bestuderen. Dat leidt tot fundamentele, baanbrekende ontdekkingen over de werking van het afweersysteem, die hun weerslag vinden in klinische toepassingen voor kanker en infectieziekten en voor auto-immuunziekten zoals reuma en multipele sclerose.


Lees meer


Spinozalaureaten

De informatie over de Spinozalaureaten dateert uit het jaar van toekenning.

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl