Vernieuwing van toezicht
Programma

Vernieuwing van toezicht

Nationale Wetenschapsagenda - Thematische programmering

Publiek toezicht door rijksinspecties en markttoezichthouders staat onder druk van allerlei maatschappelijke, soms ontwrichtende, dynamiek. Dit vraagt om nieuwe vormen voor de maatschappelijke functie van het toezicht. Het NWA-onderzoeksprogramma Vernieuwing van toezicht voorziet in die behoefte.

Uitstel indiening van aanvragen vanwege corona-virus

Het indienen van aanvragen voor de NWA-call Vernieuwing van toezicht wordt uitgesteld. NWO heeft op 17 maart 2020 de maatregel genomen dat instrumenten waarvoor een consortium gevormd moet worden en/of instrumenten waarvoor cofinanciering nodig is een pauze wordt ingelast. Dergelijke rondes, lopend of aankomend, worden hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen.

Nieuwe deadlines voor het indienen van aanvragen worden later bekendgemaakt. Zie voor alle informatie over maatregelen van NWO www.nwo.nl/corona.


Het onderzoeksprogramma Vernieuwing van toezicht is een initiatief van de 21 samenwerkende Nederlandse rijksinspecties en markttoezichthouders (kortweg ‘toezichthouders’) in het kader van thematische programmering binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Het programma richt zich op fundamentele domeinoverstijgende en praktijkgerichte vragen over de toekomst van toezicht: de vragen die inherent zijn aan het vak van toezichthouden in een veranderende maatschappij.

De 21 toezichthouders zijn verbonden aan de ministeries van Buitenlandse Zaken; Defensie; Economische Zaken en Klimaat; Financiën; Infrastructuur en Waterstaat; Justitie en Veiligheid; Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanVernieuwing van toezicht