Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data
Programma

Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

Nationale Wetenschapsagenda – Thematische programmering

Kinderen in kwetsbare gezinnen hebben betere kansen op een goede start, naarmate ze eerder in het leven de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Maar hoe komen deze kinderen en hun gezinnen, vaak met complexe problemen voor, tijdens en na de zwangerschap, zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen?


In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt € 2.64 miljoen beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te doen. Professionals uit de geboortezorg en de JGZ, kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte en natuurwetenschappen, de sociale en geesteswetenschappen en de sociaal-medische en gezondheidswetenschappen en andere geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd om voor dit onderzoek hun expertise gezamenlijk in te zetten.

Waarvoor

Door vroeg in het leven van een kind, of al tijdens of in aanloop naar de zwangerschap aandacht te schenken aan preventie, valt potentieel veel winst te behalen. Een goede herkenning van de kwetsbaarheid van kinderen en gezinnen in relatie met goede aansluitende zorg- of ondersteuningsaanbod vraagt om een compleet beeld en optimale informatie (data). De toenemende beschikbaarheid van grote en complexe dataverzamelingen en andere gegevensbronnen biedt nieuwe mogelijkheden om deze relaties te onderzoeken. Ook maken ze het mogelijk na te gaan welke rol big data-analyses kunnen hebben bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen.

Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de vroege identificatie van (risico)kenmerken die bepalen of kinderen en (aanstaande) gezinnen kwetsbaar worden of zijn. Dit met het doel gezinnen en kinderen tijdig passende hulp en ondersteuning aan te bieden voor een kansrijke start.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie www.nwo.nl/corona.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanKansrijke start voor kinderen met behulp van big data

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie