Economische veerkracht van vrouwen
Programma

Economische veerkracht van vrouwen

Nationale Wetenschapsagenda - Thematische programmering

Hoe kun je economisch kwetsbare vrouwen zelfstandig laten worden én laten blijven? De ministeries van OCW en SZW investeren in kennisketenbreed en multidisciplinair onderzoek naar dit vraagstuk binnen het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen.


Het programma richt zich op drie groepen vrouwen:

  • met een uitkering
  • met onvoldoende inkomsten uit betaald werk
  • zonder uitkering én zonder betaald werk

Het samenspel van invloeden op deze groepen is complex: je hebt te maken met individuele voorkeuren, met sociale normen en gewoontegedrag en met ingesleten normatieve patronen, óók binnen de betrokken instituties.

Het doel van het programma is om aan alle verschillende stakeholders concreet en wetenschappelijk onderbouwd perspectief te kunnen bieden. Zo kan de duurzame economische zelfstandigheid van vrouwen worden vergroot.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Streven is een consortium te vormen waarbinnen 3 verschillende living labs de basis vormen van het onderzoek. Zo’n living lab is een levensechte setting die geschikt is voor het doen van onderzoek en experimenten. Er is inzicht nodig in bovenliggende systeemvraagstukken maar ook in concrete handelingsperspectieven en toetsing daarvan: een living lab is daarvoor een effectieve test- en ontwikkelomgeving.

Er is 3 miljoen euro beschikbaar.Financieringsinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanEconomische veerkracht van vrouwen

Contact

Carine Stroet +31 (0)70 349 50 21 economischeveerkracht@zonmw.nl

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie