Projecten Ecologie & Noordzee

Op 13 mei 2020 kende de RvB van NWO financiering toe aan 3 kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia.

Effects of windfarms on the marine ecosystem, and implications for governance

Hoofdaanvrager: dr. ir. J. (Johan) van der Molen (NIOZ - Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee - Coastal Systems)

Consortiumpartners: Deltares/Delft University of Technology, Wageningen University and Research (WUR), Neptune Energy Netherlands b.v., Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS)

De toekomstige windparken op de Noordzee, noodzakelijk voor onze energievoorziening, kunnen water, waterplanten en zeeleven beïnvloeden. We weten niet genoeg over zulke processen om deze windparken duurzaam te kunnen plannen. Wij gebruiken waarnemingen van duikers, satellietgegevens en computermodellen om regelgeving en planning voor de energietransitie te verbeteren.


Acoustic ecology of pelagic fish communities (APELAFICO): a study into the effects of construction and operation of wind farms

Hoofdaanvrager: dr. H.W. (Hans) Slabbekoorn (Universiteit Leiden, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Consortiumpartners: Pelagic Freezer‐Trawler Association (PFA), Institute of Marine Research (IMR, Norway), Flanders Marine Institute (VLIZ), JASCO (Germany), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS), Otary (Belgium), Wageningen University and Research (WUR), TNO, Van Oord, Rijkswaterstaat, Stichting de Noordzee, GEMINI, IHC IQIP

APELAFICO gebruikt sonarbeelden om aanwezigheid en gedrag van pelagische vissen (dus niet langs de kust levende vissen) vast te stellen rondom werkende windmolens en in een gevarenzone bij het heien van palen. We onderzoeken ook reacties op geluiden in bassins en op zee om een akoestische visverjager (Faunaguard) te verbeteren die vis uit die gevarenzones moet verjagen.


Footprint: effects of offshore wind farms on sediments in the Coastal North Sea

Hoofdaanvrager: prof. dr. K.E.R. (Karline) Soetaert (NIOZ - Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Yerseke)

Consortiumpartners: University of Twente, Rijkswaterstaat, Boskalis, Stichting de Noordzee, Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS) – SUMO Suspended Matter and Seabed Monitoring and Modelling team en MARECO Marine Ecology and Management team (België)

Windmolenparken worden vaak gepland in gebieden die het beste omschreven worden als onderwaterzandgolven. Via veldcampagnes en modellen zullen we het effect van windmolens op zandgolven en het functioneren van het sediment onderzoeken. Uiteindelijk willen we beleidsmakers adviseren welke windmolenconfiguraties de minste ecologische impact genereren.