Nationale Wetenschapsagenda – Thematische programmering: Ecologie & Noordzee
Programma

Nationale Wetenschapsagenda – Thematische programmering: Ecologie & Noordzee

Interactie tussen ecologie en offshore windenergie

Het Nationale Wetenschapsagenda thematische programma Ecologie & Noordzee is gericht op de interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. Via nieuwe inzichten in zowel negatieve als positieve effecten van interactie tussen ecologie en windparken op zee dragen de onderzoeksprojecten bij aan innovaties en gefundeerd beleid voor de verdere ontwikkeling en opschaling van windenergie op zee. De consortia werken inter- en transdisciplinair met betrokkenheid van de gehele kennisketen.


De Noordzee wordt voor veel verschillende functies gebruikt zoals visserij, maritiem transport, waterzuivering, winning van olie, gas en zand, natuur en recreatie. Daar komt de functie als energieleverancier bij. De toenemende schaalgrootte van energieproductie op zee zet extra druk op de balans tussen de verschillende functies. Om de voorziene opschaling van windenergie op zee zo duurzaam mogelijk te maken dienen negatieve ecologische effecten voorkomen, dan wel gemitigeerd te worden. Ook kunnen kansen worden benut om de ecologie te versterken of om ecologie in te zetten ten bate van andere ecosysteemdiensten op zee.

Doel

Het doel van het programma Ecologie en Noordzee is om binnen deze context ketenbreed kennis te ontwikkelen over de specifieke interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windmolens en -parken en een handelingsperspectief te bieden voor beleid, implementatie en praktijk. Het programma richt zich op cruciale wisselwerkingen en mogelijke knelpunten zoals interacties tussen windturbines en vogels of vleermuizen en effecten op de draagkracht van het ecosysteem. Het bieden van hard substraat en bodemrust zijn voorbeelden van wisselwerkingen die ecologische kansen bieden.

Financieringsinstrument voor dit programmaContact

Mr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) Mr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001315 nwa2en@nwo.nl

Contact

Drs. Maartje van Dijk (Programmamedewerker) Drs. Maartje van Dijk (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001378 nwa2en@nwo.nl