Toekenningen NWA-ORC 2018


Toekenningen zijn gedaan binnen de bandbreedtes van 0,5-2 miljoen euro, 2-5 miljoen euro en 5-10 miljoen euro. De onderstaande projecten ontvangen financiering voor hun onderzoek. 

Direct naar

Overzicht naar bandbreedte

Bandbreedte  0,5 - 2 miljoen euro

> Een interdisciplinaire blauwdruk voor verbetering neuropsychiatrische zorg voor patiënten met  zeldzame genetische syndromen

Verstoringen in afzonderlijke genen kunnen leiden tot ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen. Wij vermoeden dat afwijkende ontwikkeling van de voorste hersenschors daaraan ten grondslag ligt. Met ons multidisciplinaire project beogen wij een blauwdruk te maken hoe integratie van neurobiologische en klinische kennis tot verbetering van zorg voor deze patiënten kan leiden.

Projectleider: Dr. S.M. Kolk (Radboud Universiteit Nijmegen)

Deelnemers: Universiteit Leiden, Leiden Universitair Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Radboud universitair medisch centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht MIND facility, Scientific Volume Imaging (SVI), Sonidel Limited, Stemcell Technologies, Stevig/Vincent van Gogh, VG Netwerken (Zeldsamen), Center for Human Drug Research (CHDR)

Toekenning: 1.6 miljoen euro

> Heritage of Hunger: Societal Reflections on Past European Famines in Education, Commemoration and Musealisation

Europese hongersnoden uit het verleden resoneren in actuele debatten over de economische crisis, vluchtelingen en Brexit. Ze worden gebruikt om internationale tegenstellingen en conflicten te benadrukken. Dit project onderzoekt juist hoe educatieve praktijken (scholen, erfgoedlocaties) rondom hongersnoden wederzijds begrip en transnationale solidariteit kunnen versterken.

Projectleider: Dr. M.C.M. Corporaal (Radboud Universiteit Nijmegen)

Deelnemers: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Verzetsmuseum, EURO-CLIO, Museum Rotterdam, Netherlands Institute in Saint Petersburg, Red Star Line Museum, Irish Heritage Trust (National Famine Museum), Nerve Centre Derry, Universidad de Granada, Centro Documental de la Memoria Histórica, Holodomor Research and Education Centre Kyiv, Kuopio Cultural History Museum, Finnish Labour Museum, Holodomor Research and Education Centre Toronto, Ireland Park Foundation

Toekenning: 1.6 miljoen euro

> New, rational therapy decisions for development brain disorders: Integrating quantitative patient assessment, cellular assays and nanotechnology (NewTDec)

Autisme is een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis bij kinderen waar nog geen goede behandeling voor bestaat. De onderzoekers van dit project hopen op grond van hersenmetingen te kunnen bepalen wat voor ieder individueel kind de beste behandeling is. Dit moet uiteindelijk het behandelsucces vergroten en de belasting voor het kind verminderen.

Projectleider: Dr. H. Bruining (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Deelnemers: Radboud universitair medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC, Universiteit Twente, Multichannel Systems, SmarTip, NBT Analytics, Bronkhorst High-Tech

Toekenning: 1.8 miljoen euro

> Optoacoustic sensor and ultrasonic microbubbles for dosimetry in proton therapy

Bestraling van tumoren met X-ray is de huidige standaard. Bestraling met protonen is nieuw en voorkomt beschadiging van omliggend weefsel. Door gebruik te maken van microbellen en een nieuwe gevoelige optisch-akoestische ontvanger kan de exacte positie en dosis van de protonenbundel worden gemonitord waardoor een optimaal resultaat bereikt kan worden.

Projectleider: Prof. dr. ir. N. de Jong (Technische Universiteit Delft)

Deelnemers: Erasmus Medisch Centrum, TNO Den Haag, TNO Rijswijk, TNO Delft, HollandPTC, Bracco, Maastro Clinic, Maastricht University, Smart Photonics, ZonPTC

Toekenning: 1.7 miljoen euro

> Preventing and Tackling the Opioid Epidemic

Opioïden zijn nuttige pijnstillers, maar ze hebben ook nadelen. Het gebruik in Nederland neemt sterk toe. Om een epidemie van misbruik zoals in de VS te voorkomen, gaat het consortium onderzoek doen naar oorzaken en gevolgen van de toename. Ook wordt onderzocht hoe problematisch gebruik van opioïden kan worden verminderd.

Projectleider: Prof. dr. M.L. Bouvy (Universiteit Utrecht)

Deelnemers: Leids Universitair Medisch centrum, SIR institute for pharmacy practice, Radboud universitair medisch centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Canisius-Wilhelminaziekenhuis, Sint Maartenskliniek, KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, CBG, Zorginstituut Nederland), Trimbos

Toekenning: 1.8 miljoen euro

> Quantum microscopy: A new tool for future technologies

Quantumtechnologie heeft de potentie wereldwijd industrieën en markten te transformeren. Het kunnen visualiseren van elektronen en stromen in quantumsystemen is hiervoor cruciaal. Samen met industriële partners ontwikkelen wij een ‘quantummicroscoop’ die met een diamanten magneetveldsensor het gedrag van elektronen op de nanoschaal kan afbeelden, zowel vlakbij het absolute nulpunt als bij kamertemperatuur.

Projectleider: Dr. T. van der Sar (Technische Universiteit Delft)

Deelnemers: TNO Delft, Universiteit Leiden, QuTech, Applied Nanolayers BV, Leiden Spin Imaging BV

Toekenning: 1.3 miljoen euro

> Self Defense: Mimicking natural deterrent strategies in plants using adhesive spheres and volatiles

Op dit moment beschermen we productie in de tuinbouw vooral door het gebruik van chemische insecticiden, waarvan de meeste zeer binnenkort op basis van EU wetgeving verboden zullen worden. Geïnspireerd door de natuur zelf zullen chemici en biologen een revolutionair alternatief ontwikkelen door kleverige klierharen van planten na te maken.

Projectleider: Prof. dr. P.G.L. Klinkhamer (Universiteit Leiden)

Deelnemers: Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool, Van Iperen, Holland Biodiversity, Holland Green Machine

Toekenning: 1.4 miljoen euro

> Severe Pre-eclampsia adverse Outcome Triage (SPOT) score for women with pre-eclampsia remote from term: SPOT implementation and impact assessment study (SPOT-impact)

Een betere risicoschatting in de zwangerschap op slechte uitkomsten voor moeder en kind zorgt dat de juiste zorg, op het juiste moment aan de juiste vrouw gegeven kan worden. In Ghana gaan wij onderzoeken hoe zorgverleners risicoschatting op een respectvolle manier kunnen gebruiken en vrouwen betrekken in het besluitvormingsproces.

Projectleider: Prof. dr. D.E. Grobbee (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Deelnemers: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Universiteit van Amsterdam, University of Tennessee

Toekenning: 1.3 miljoen euro

> TRansition Into Active Living: TRIAL

De Nederlandse samenleving, van jong tot oud, wordt lichamelijk steeds inactiever. In dit interdisciplinaire project wordt het sociale netwerk van het individu aangegrepen om langdurige veranderingen in actief gedrag te bewerkstelligen tijdens belangrijke levensgebeurtenissen. We zullen instrumenten ontwikkelen waarmee professionals mensen kunnen stimuleren om actief te worden en te blijven.

Projectleider: Prof. dr. B. Steenbergen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Deelnemers: Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, KNHB, GGD-Gelderland-Zuid, Gemeente Nijmegen, NL-Actief, KNVB, Adaptics, Kennispraktijk, Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, Europactive, Start2Move, THP2Europe B.V., KNLTB

Toekenning: 1.7 miljoen euro

> Understanding and preventing moral injury among military and police personnel: Interdisciplinary research and intervention

Een substantieel aantal militairen en politiepersoneel ontwikkelt 'morele verwonding': schuldgevoel, schaamte en woede als gevolg van het plegen of meemaken van morele schendingen. Echter, zowel robuuste kennis als interventies op dit gebied ontbreken vooralsnog. Dit project onderzoekt borganisatorische, socio-technische en ethisch-politieke factoren in morele verwonding, en ontwikkelt drie preventieve interventies.

Projectleider: Dr. W.M. Verkoren (Radboud Universiteit Nijmegen)

Deelnemers: Nederlandse Defensie Academie, het Veteraneninstituut, Politieacademie, Arq Psychotrauma Expert Groep

Toekenning: 1.2 miljoen euro

 

Bandbreedte 2 - 5 miljoen euro

> CORTEX: the Center for Optimal, Real-Time Machine Studies of the Explosive Universe

Veel apparaten zijn nu kunstmatig intelligent. Je mobiel. De supercomputers die wetenschappers gebruiken om het heelal te bestuderen. We willen die sneller maken, zodat ze ons bijhouden. Daarmee gaan we uitvinden hoe enorme kosmische explosies afgaan. En we helpen iedereen die zelflerende machines wil bouwen. Zoals zelfrijdende auto’s.

Projectleider: Dr. A.G.J. van Leeuwen (ASTRON - Netherlands Institute for Radio Astronomy)

Deelnemers: Nikhef, SURFSara, Netherlands eScience Center (NLeSC), Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Centrum Wiskunde & Informatica, IBM Nederland B.V., BrainCreators B.V., ABN AMRO N.V., NVIDIA, NOVA, ILT

Toekenning: 4.5 miljoen euro

> Insects as sustainable feed for a circular economy: interdisciplinary approach to value chain development

Insecten kunnen als ‘minivee’ worden gekweekt als duurzaam veevoer in een circulaire economie. Wij onderzoeken (1) de productie van insecten (gezondheid, welzijn en intrinsieke waarde), (2) gezondheid en welzijn van pluimvee dat op insecten gekweekt wordt en (3) de economische robuustheid van de nieuwe insectensector.

Projectleider: Prof. dr. M. Dicke (Wageningen University & Research)

Deelnemers: HAS Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Protix, Buhler Insect Technology Solutions (BITS), Amusca Europe, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Dierenbescherming, Rabobank Netherlands, NVWA, GD Animal Health, ZLTO

Toekenning: 3.4 miljoen euro

> Living on Soft Soils: Subsidence and Society

Bodemdaling in Nederland is een actueel en complex probleem in stad en poldergebieden, waarvoor toenemend aandacht bestaat. Oude oplossingen werken niet meer goed. Er wordt geïnvesteerd in het vlakdekkend meten en modelleren van de bodemdaling, en nieuwe omgangsvormen zullen worden ontwikkeld, zodat beslissingen over maatregelscenario’s zijn gebaseerd op feitelijke kennis.

Projectleider: Dr. E. Stouthamer (Universiteit Utrecht)

Deelnemers: Wageningen University & Research, Technische Universiteit Delft, Deltares, WEnR, TNO-GSN, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, STOWA, HDSR, WDOD, Provincie Utrecht, Soft Soil Municipalities, Gemeente Gouda, SWECO, Tauw BV, NAM

Toekenning: 4.4 miljoen euro

> PrimaVera: Predictive maintenance for Very effective asset management

PrimaVera realiseert het volledige potentieel van voorspellend onderhoud door het ontwikkelen van (1) betere metingen, middels slimme sensortechnologie (2) betere voorspellingen, middels nieuwe, accurate algoritmen (3) betere planning, door optimale onderhoudsbeslissingen af te leiden, rekening houdend met menselijke en bedrijfsmatige factoren. We orkestreren deze stappen in een holistische geautomatiseerde workflow.

Projectleider: Prof. dr. M.I.A. Stoelinga (Universiteit Twente)

Deelnemers: Technische Universiteit Eindhoven, De Haagse Hogeschool (HHS), Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Radboud Universiteit Nijmegen, Saxion Hogeschool, Rijkswaterstaat, Damen, Technobis, Alfa Laval, Royal NL Navy, NS, ASML, Royal IHC, Rolsch Asset Management, Waterschap de Dollem, ORTEC Consulting Group

Toekenning: 4.4 miljoen euro

> SYMPHONY: Orchestrating personalised treatment in patients with bleeding disorders

In SYMPHONY werken patiënten, artsen en wetenschappers hand in hand om de behandeling van kinderen en volwassenen met een bloedingsziekte naar een hoger niveau te brengen. Door ontdekkingen op het gebied van diagnostiek, behandelingen en de bloedstolling samen te brengen, kan een behandeling op maat worden gecomponeerd voor elke patiënt.

Projectleider: Dr. M.H. Cnossen (Erasmus Medisch Centrum)

Deelnemers: Sanquin Research, Amsterdam UMC, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht, NHVP, NVHB, NVTH, Bayer B.V., CSL Behring B.V., Sobi Benelux

Toekenning: 4.1 miljoen euro

 

Bandbreedte 5 - 10 miljoen euro

> An Internet of Secure Things - INTERSECT

Het internet van de dingen is een van de grootste uitdagingen (en - vanaf vandaag - mislukkingen) voor cyberveiligheid en cyber-privacy. INTERSECT pakt deze maatschappelijke en technische uitdaging aan door een volledig nieuw, fundamenteel perspectief te hanteren dat veiligheidsonderzoek (bv. ontwerp, defensie, het genereren van aanvallen) combineert met juridische en criminologische benaderingen.

Projectleider: Prof. dr. S. Etalle (Technische Universiteit Eindhoven)

Deelnemers: Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Tilburg University, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Fontys Hogeschool, Hogeschool Leiden, TNO, Hogeschool van Amsterdam, BDO Advisory B.V., Brainport Development N.V., Bosch Security Systems B.V., Centric Netherlands B.V., Compumatica secure networks B.V., Consumentenbond, Fourtress BV, ICT Automatisering B.V., Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Océ-Technologies B.V., Omron Europe B.V., Oracle Nederland B.V., Koninklijke Philips N.V., Qbit Cyber Security, Secura B.V., Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Siemens Nederland N.V., Signify Netherlands B.V., Simac Techniek N.V., SURFnet B.V., Synopsys Netherlands B.V., Technolution B.V., Verum Software Tools B.V

Toekenning: 8.2 miljoen euro

> Preparing for vector-borne virus outbreaks in a changing world: a One Health Approach

In Nederland wonen relatief veel mensen en (landbouw)dieren dicht op elkaar. Met ons waterrijke landschap en drukke internationale handelsknooppunten maakt ons dat kwetsbaar voor infectieziekten uitbraken. Wij willen begrijpen of en hoe veranderingen in klimaat, landschap, waterbeheer en reizen bijdragen aan dit risico op uitbraken, zodat we beter zijn voorbereid.

Projectleider: Prof. dr. M.P.G. Koopmans (Erasmus Medisch Centrum)

Deelnemers: Universiteit Utrecht,, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit Leiden, Leiden Universitair Medisch Centrum, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Nederlands Instituut voor Ecologie, , Avans Hogeschool, Deltares, KNMI, , RIVM, Rode Kruis Bloedbank Curaçao, Sanquin, Technasium, Netherlands Centre for Monitoring of Vectors (CMV)

Toekenning: 9 miljoen euro

Contact

Mw. P. Savenije (voor mediavragen) Mw. P. Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83 89 37 13 p.savenije@nwo.nl