Matchmakingsbijeenkomsten

In de NWA-ORC ronde 2020/21 organiseert NWO online matchmakingsbijeenkomsten met elk van de 25 NWA-routes. Deze bijeenkomsten vinden plaats ná de deadline voor het indienen van initiatieven in de ORC ronde 2020/21 en zijn bedoeld om consortiumvorming te bevorderen.

Doel

De matchmakingsbijeenkomsten dienen verschillende doelen. Aanvragers kunnen mogelijk nieuwe consortiumpartners vinden, advies krijgen van het routemanagement over de aanvraag en aansluiting vinden bij het netwerk van de route. Deze bijeenkomsten zijn ook een goede mogelijkheid om partijen die niet betrokken zijn bij een initiatief de mogelijkheid te geven om in gesprek te gaan met en eventueel aan te sluiten bij bestaande initiatieven.

Wie zijn aanwezig

Alle indieners van een initiatief in de NWA-ORC 2020/21 ronde nemen verplicht deel aan de matchmakingsbijeenkomst van de NWA-route die het meest relevant is voor hun initiatief. Daarnaast zijn de bijeenkomsten ook toegankelijk voor partijen die graag aan de NWA-ORC willen meedoen, maar nog niet betrokken zijn bij een initiatief. Deze partijen kunnen zich daarom ook aanmelden voor deze bijeenkomsten zodat zij in contact kunnen treden met en wellicht kunnen aansluiten bij een consortium.

Online publicatie initiatieven

De deadline voor het aanmelden van initiatieven is op 1 oktober 2020. Ná deze deadline publiceert NWO de ingediende initiatieven online, zodat geinteresseerde partijen kennis kunnen nemen van de aangemelde initiatieven en bepalen met welk initiatief zij in contact willen treden tijdens de matchmakingsbijeenkomst.

Programma

De matchmakingsbijeenkomsten vinden online plaats. Tijdens de bijeenkomsten presenteren de initiatieven zich aan elkaar en aan het routemanagement en geeft het routemanagement feedback over het initiatief. Tevens wordt op de matchmakingsbijeenkomst meer informatie gegeven door NWO over de call for proposals en de beoordelingsprocedure. Tot slot krijgen de deelnemers de gelegenheid om met elkaar in contact te komen en te reageren op elkaars initiatieven.

Data en aanmelden

Voor elke NWA-route organiseert NWO een eigen bijeenkomst. De data per NWA-route staan hieronder aangegeven. De matchmakingsbijeenkomsten zijn toegankelijk voor partijen, zoals bijvoorbeeld bedrijven, maatschappelijke organisaties of wetenschappers, die interesse hebben om deel te nemen aan NWA onderzoek en zich daarom willen aansluiten bij een ingediend initiatief.

Aanmelden voor een bijeenkomst gebeurt doet u met het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Aanmelden is mogelijk tot en met 16 oktober 2020.

Let op: Indieners van een inititatief moeten bij de aanmelding van het initiatief aangeven wie vanuit het consortium aanwezig zal zijn bij de matchmakingsbijeenkomst. Dit telt als aanmelding en deze persoon hoeft zich dan niet nogmaals via onderstaand formulier aan te melden. Eventuele consortiumpartners van een bepaald initiatief die bij het indienen van het initiatief niet zijn aangemeld voor de matchmakingsbijeenkomst, moeten onderstaand formulier wel invullen.

Oktober

  26 27 28 29 30
Ochtend Duurzame productie
van veilig en gezond
voedsel
Energietransitie Waardecreatie door
verantwoorde
toegang tot en
gebruik van big data
Gezondheidszorgond
erzoek, preventie en
behandeling
Oorsprong van leven
– op aarde en in het
heelal
    Circulaire Economie Personalised
medicine
   
Middag Bouwstenen van
materie en
fundamenten van
ruimte en tijd
Jeugd in
ontwikkeling,
opvoeding en
onderwijs
  Gezondheidszorgond
erzoek, preventie en
behandeling
Levend verleden: de
betekenis van het
verleden in een
innovatieve
samenleving
    Materialen – Made in
Holland
     

November

  2 3 4 5 6
Ochtend Regeneratieve
geneeskunde
Smart industry Sustainable
Development Goals
voor inclusieve
mondiale
ontwikkeling
Kwaliteit van de
omgeving: de
waarden van natuur,
landschap, bodem,
klimaat, water en
milieu
Kunst: onderzoek en
innovatie in de 21e
eeuw
    Quantum‐Nanorevolutie Op weg naar
veerkrachtige
samenlevingen
Sport en Bewegen Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
Middag Tussen conflict en
coöperatie
Meten en
detecteren: altijd,
alles en overal
NeuroLabNL: dè
werkplaats voor
hersen‐, cognitie‐ en
gedragsonderzoek
Smart Livable Cities De blauwe route:
water als weg naar
een innovatieve en
duurzame groei
      Op weg naar
veerkrachtige
samenlevingen
   

Meer informatie

Voor meer informatie over de matchmakingsbijeenkomsten, of over de NWA-ORC financieringsronde 2020/21 in het algemeen, neemt u contact op met Dr. V.V. (Varsha) Kapoerchan, tel. 070-349 44 42 of nwa-orc2020@nwo.nl. Zie ook de webpagina over het NWA-ORC programma.

Contact

Varsha Kapoerchan Varsha Kapoerchan +31 (0)703 494442 / +31 (0)630369512 nwa-orc@nwo.nl