Mozaïek
Programma

Mozaïek

Het programma Mozaïek had als doel meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen om wetenschappelijk talent te behouden. Het programma is in 2012 beeïndigd.

Een enquête van NWO liet in 2002 zien dat minderheidsgroepen in de wetenschappelijk staf nauwelijks vertegenwoordigd waren. Wel was de instroom van studenten uit deze groepen gestaag toegenomen en de uitval afgenomen. Maar de doorstroming van de afgestudeerden naar een promotieplaats bleek moeilijk te zijn. Hierdoor ging wetenschappelijk talent nodeloos verloren. Het programma Mozaïek had als doel meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen.

Looptijd tot 2012

Het Mozaïek programma liep van 2004 tot en met 2012.

Budget

Voor 2012 was er 4 mln. euro beschikbaar.

Contact

Coördinator Mozaïek
tel:+31 (0)70 344 05 43
e-mail: mozaiek@nwo.nl

 

Documenten