Strategische samenwerkingen (KIC 2020-2023)

In het kader van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 zal een beperkt aantal langetermijnprogramma’s (LTP) worden opgezet, met een looptijd van 10 jaar. Financiering voor een LTP biedt een krachtige stimulans aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, gericht op een maatschappelijk thema en/of sleuteltechnologie.

Strategische samenwerkingen in het kort

 • In de periode 2020-2023: ruimte voor een beperkt aantal langetermijnprogramma’s (LTP)
  • looptijd: 10 jaar
  • omvang: tussen de 3 en 10 miljoen euro per jaar
  • NWO-bijdrage is beperkt: 25-33%
  • NWO-bijdrage omvat tot maximaal 25 miljoen euro voor 10 jaar
  • overige financiering: betrokken private en publieke partijen en kennisinstellingen
 • Een LTP biedt een krachtige stimulans aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, gericht op een maatschappelijk thema en/of sleuteltechnologie. 
 • NWO doet een oproep voor geïnteresseerde partijen.
  •   Deze oproep zal in het najaar van 2020 worden opgensteld.
 • Jaarbudget: 30 miljoen euro (inclusief 10 miljoen euro gereserveerd voor lopende langetermijnprogramma’s)
 • Contactpersoon: Femke Tabak (NWO) 

Strategische samenwerkingen toegelicht

Binnen deze hoofdlijn wordt gedurende de vierjarige KIC-periode een beperkt aantal langetermijnprogramma’s (LTP) opgezet. Een LTP heeft als strategisch doel het langjarig en krachtig stimuleren van de nationale ontwikkeling van een wetenschappelijke veld in Nederland, gericht op een maatschappelijk thema en/of sleuteltechnologie. Kenmerkend aan een LTP is een 10-jarige financiering die essentieel is om de gewenste wetenschappelijke en maatschappelijke impact te bereiken. Daarbij is de bijdrage van NWO noodzakelijk om de samenwerking van de grond te krijgen of door te ontwikkelen. 

Samenwerking wetenschap en partners

In een LTP wordt altijd samengewerkt tussen kennisinstellingen en private partijen. Daarnaast kunnen publieke partijen betrokken zijn. LTP’s hebben een omvang tussen de 30 en 100 miljoen euro, waarbij NWO oplopend tot maximaal 25 miljoen euro bijdraagt. De kennisinstellingen en de betrokken private en publieke partijen leveren een eigen bijdrage in cash en in-kind aan het LTP van 2/3 tot 3/4 van het totale budget. De bijdrage van NWO stopt per definitie na tien jaar, ook als het LTP langer blijft voortbestaan. Voor de selectie van LTP’s zet NWO een proces op. 

Nationaal strategisch belang

Evenals bij hoofdlijn 2 is het budget voor de LTP’s bestemd voor alle KIA’s gezamenlijk. De toewijzing van middelen vindt KIA-overstijgend plaats. NWO gebruikt hiervoor een afwegingskader, waarin naast wetenschappelijke kwaliteit onder andere ook het nationale strategische belang (wetenschappelijk, maatschappelijk, economisch), en (nationale) samenwerking belangrijke criteria zullen zijn. 

Budget

Het beschikbare budget per jaar is 30 miljoen euro, waarvan 10 miljoen al wordt ingezet voor al lopende LTP’s. NWO heeft deze inzet geleverd op verzoek van de topsectoren en departementen (ARCNL, ARC CBBC, Oncode, QuTech en Wetsus). Er is dus circa 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het starten van nieuwe LTP’s.


Contact

Dr. Femke Tabak Dr. Femke Tabak +31 (0)70 3494599 f.tabak@nwo.nl