Partnerschappen (KIC 2020-2023)

Via Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 wordt jaarlijks een aantal onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt, met een omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner(s) matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt. Onderzoekers kunnen projecten initiëren of participeren in een partnerschap.

Partnerschappen in het kort

  • Jaarlijks ruimte voor een aantal onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners
    •  omvang tussen 3 en 10 miljoen euro 
  • NWO-bijdrage: tussen 1,5 en 5 miljoen euro
    •  de partner(s) matcht in cash de NWO-bijdrage
  • Initiëring door private en/of publieke partijen
  • Geselecteerde partnerschappen worden uitgewerkt door de initiërende partij en NWO
  •  Jaarbudget: 15 miljoen euro
  • Contactpersoon: Gerdine Stout (NWO)

Partnerschappen toegelicht

Binnen dit KIC-instrument wordt jaarlijks een beperkt aantal vraaggedreven Partnerschappen uitgewerkt waar een onderzoeksvraagstuk van een externe partner centraal staat. De NWO-bijdrage voor een partnerschap ligt tussen de 1,5 en 5 miljoen euro en wordt door de publieke, private of combinatie van publieke en private partners, in gelijke mate in cash gematcht. Voor partnerschappen wordt de minimale gezamenlijke private/publieke bijdrage vastgesteld op 50%, waarvan tenminste 30% door private partijen wordt opgebracht. Een partnerschap kent hiermee een typische omvang tussen de 3 en 10 miljoen euro. Een vraaggedreven partnerschap met een externe partner kan worden uitgewerkt tot een call voor samenhangende projectvoorstellen, die door een onafhankelijke beoordelingscommissie worden beoordeeld. Ook kan een vraaggedreven partnerschap door een consortium van een kennisinstelling met private en/of publieke partijen worden ingediend. Voor deze laatste vorm is een aparte call for proposals in ontwikkeling.

Impact

Omdat deze hoofdlijn sterk vraaggericht is, wordt hier geen jaarlijks budget per Kennis- en innovatieagenda (KIA) vastgesteld: het beschikbare budget van 15 miljoen euro is bestemd voor alle KIA’s. De toewijzing van middelen vindt KIA-overstijgend plaats. NWO gebruikt hiervoor een afwegingskader, waarin met name impact (economisch, maatschappelijk en wetenschappelijk) en (nationale) samenwerking zwaarwegende criteria zullen zijn.

Partnerschappen met externe partner

Heeft u interesse in een Partnerschap en wilt u van gedachte wisselen over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op via het Partnerschappenloket via kic-partnerschappen@nwo.nl voor een vrijblijvend gesprek.

We vragen voorafgaand wel enige informatie met ons te delen om u goed van dienst te kunnen zijn:
- naam partner
- telefoonnummer en e-mail van contactpersoon
- het onderwerp voor het Partnerschap.

In onderstaande document staat meer informatie over de procedure die NWO volgt. Het bijgevoegde (specimen) formulier is toegevoegd ter illustratie van wat NWO en de partner in de eerste fase zullen uitwerken.


Partnerschappen met consortia

Een partnerschap kan door een consortium van kennisinstelling met private en/of publieke partijen in worden ingediend. Hiervoor is een call for proposals in ontwikkeling. Meer informatie hierover volgt in aanloop naar medio september.

tabel Partners vs Consortia

Meer informatie

Voor vragen over beide vormen van vraaggedreven partnerschappen kunt u zich richten tot bovenstaande contactpersonen via kic-partnerschappen@nwo.nl.


Contact

Dr. ir. Gerdine Stout (Programmamedewerker) Dr. ir. Gerdine Stout (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001325 kic-partnerschappen@nwo.nl

Contact

Annemarie Penders, MSc. (Programmamedewerker) Annemarie Penders, MSc. (Programmamedewerker) +31 (0)70 3495043 kic-partnerschappen@nwo.nl