NWO-financieringsinstrumenten KIC

Het NWO-instrumentarium voor het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen, waarvoor jaarlijks 118 miljoen euro is gereserveerd.

Hoofdlijn 1. MISSIE

Missiegedreven calls

Binnen deze hoofdlijn wordt jaarlijks een beperkt aantal grote thematische calls ontwikkeld met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van geprioriteerde onderwerpen uit de KIA’s. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel. Per call wordt een cofinancieringspercentage ingesteld. Deze bedraagt, afhankelijk van het onderwerp, ofwel 10 ofwel 30%, waarvan de helft in cash.
Jaarbudget: 55 miljoen euro  


Hoofdlijn 2. VRAAG

Partnerschappen

Via deze hoofdlijn wordt jaarlijks een aantal onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt, met een omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner(s) matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt. Onderzoekers kunnen projecten initiëren of participeren in een partnerschap. NWO richt een proces in voor selectie van partnerschap-onderwerpen.
Jaarbudget: 15 miljoen euro


Hoofdlijn 3. STRATEGIE  

Strategische samenwerkingen

In het kader van het KIC zal een beperkt aantal langetermijnprogramma’s (LTP) worden opgezet, met een looptijd van 10 jaar. NWO richt een proces in voor de aanmelding van initiatieven. Een LTP biedt een krachtige stimulans aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, gericht op een maatschappelijk thema en/of sleuteltechnologie. NWO financiert hierbij 25% tot 33%. De overige private en publieke partners financieren het overige deel.
Jaarbudget: 30 miljoen euro


Hoofdlijn 4. PRAKTIJK

Praktijkgerichte instrumenten

Deze hoofdlijn maakt het voor praktijkgerichte onderzoekers mogelijk om innovatienetwerken op te bouwen en samen te werken met partners uit de regio en mkb. Samenwerking tussen hogescholen en universitaire instellingen is mogelijk.
Jaarbudget: 18 miljoen euro
 


Veranderingen in PPS-instrumenten

Door de nieuwe structuur van de financieringsinstrumenten voor PPS landen veel bestaande programma’s in een van de hoofdlijnen van het KIC. De zogenaamde ‘was-wordt-lijst’ biedt een overzicht van hoe lopende PPS-programma’s passen in de structuur van het KIC 2020-2023.