Kennis- en innovatieconvenant
Programma

Kennis- en innovatieconvenant

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.

De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Maatregelen coronavirus

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie www.nwo.nl/corona.

Beschikbare financiering 

Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband. Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen, waarvoor jaarlijks 118 miljoen euro is gereserveerd.


Hogescholen en mkb

Er is in alle vier hoofdlijnen van de NWO-instrumenten van het KIC ruimte voor deelname van hogescholen als consortiumpartner en voor het aanvragen van innovatiestages. Tevens worden specifieke maatregelen genomen om in alle financieringsinstrumenten deelname van mkb in onderzoek extra aantrekkelijk te maken.


Interdisciplinaire samenwerking

Missiegedreven onderzoek vraagt om een integrale benadering, waarbij alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines benaderen. Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties. 


Begeleiding en matchmaking

Binnen het KIC begeleidt NWO innovatieclusters en initiatieven actief. Dit omvat het organiseren van matchmakingactiviteiten en het aanbieden van sandpit-procedures om de passendheid van onderzoeksinitiatieven in een vroege fase te verkennen.

Monitoring

NWO zal de uitkomsten van de calls en de ervaringen van kennisinstellingen en partners zorgvuldig monitoren. Waar nodig zal NWO in overleg met de partners de aanpak in het KIC 2020-2023 bijstellen.

Rol NWO

Via het KIC 2020-2023 draagt NWO bij aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Om dit te bereiken initieert NWO samenwerkingen, leggen we verbindingen tussen wetenschappers, private en publieke partijen en stimuleert NWO het verkennen van nieuwe wegen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek. De financiële NWO-bijdrage aan de KIC is beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven.

Op de hoogte blijven

Via de NWO nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe financieringsmogelijkheden voor publiek-private samenwerking, voortkomend uit het KIC.