Toekenningen

Als onderdeel van de pilot 'Vluchtelingen in de wetenschap' honoreert NWO in januari 2019 twaalf aanvragen waarmee een projectleider extra financiering ontvangt voor de eenjarige aanstelling van een onderzoeker met een vluchtelingenstatus aan een lopend onderzoeksproject. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Van de 12 vluchtelingen zijn er 10 man en 2 vrouw. In totaal was een budget van 750.000 euro beschikbaar voor de pilot.


Modelling the changing sediment yield of the Amazon for the next 100 years and the impact on the Surinamese coast
Aanvrager: Prof. dr. Steven de Jong
Instelling: Universiteit Utrecht & Anton de Kom Universiteit, Suriname
Kandidaat: Safaa Naffaa MSc

Klimaatverandering en ontbossing zullen de aanvoer van sediment vanuit de Amazone beïnvloeden met mogelijk grote gevolgen voor de laaggelegen kust van Suriname. Ons model zal een beter inzicht geven hoe sedimenttoevoer verandert en die kennis zal helpen om duurzame beheerplannen te ontwikkelen en de kust beter te beschermen.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) of carotid plaques for tailored treatment of stroke patients
Aanvrager: Prof. dr. Eline Kooi
Instelling: CARIM, Maastricht UMC+
Kandidaat: Mohamed Kassem MD

Met MRI kunnen de details van aderverkalking (atherosclerotische plaques) in beeld gebracht worden. In dit project zullen we onderzoeken of geavanceerde MRI technieken gebruikt kunnen worden voor een verbeterde selectie van patiënten die profijt hebben van een chirurgische verwijdering van de plaque om hun risico op een herseninfarct te reduceren.

TRITON: Targeting mRNA for ImmunoTherapy in ONcology
Aanvrager: Prof. dr. Raymond Schiffelers
Instelling: UMC Utrecht
Kandidaat: Khalid Aldakkak MSc

Immunotherapie van kanker is veelbelovend maar kostbaar. In dit project maken de onderzoekers betaalbare nanodeeltjes die lokaal in de tumor kunnen worden ingespoten om daar een aanval van het immuunsysteem uit te lokken.

Imperial ideology and architectural heritage: Damascus under the Mamluk Sultans (1260-1516 AD)
Aanvrager: Dr. Gabrielle van den Berg
Instelling: Universiteit Leiden
Kandidaat: Dr. Ghazwan Yaghi

Politieke ideologie en architectuur: Damascus onder de Mamlukse sultans (1260-1516 CE) Dit project onderzoekt de relatie tussen imperiale ideologie en architectuur in Damascus ten tijde van het Mamlukse sultanaat (13de-15de eeuw). Door zes monumentale gebouwen te analyseren die door de leden van de Mamlukse politieke-militaire elite werden opgericht, identificeert het representaties van heerschappij die door deze elites via architectuur werden gecommuniceerd.

Weaponising Students: Mobilising and militarising the National Union of Syrian Students
Aanvrager: Dr. Uğur Ümit Üngör
Instelling: Universiteit Utrecht
Kandidaat: Ali Aljasem MA

Studenten staan vaak bekend om hun activisme, maar hoe kunnen studenten betrokken raken bij een burgeroorlog? Dit project onderzoekt de betrokkenheid van Syrische studenten als paramilitairen in het conflict in Syrië, in het bijzonder in de opstandige universiteitsstad Aleppo, door middel van een analyse van mobilisatie en geweldspleging.

What causes impairments in emotional communication between native Dutch and refugees?
Aanvrager: Dr. Disa Sauter
Instelling: Universiteit van Amsterdam
Kandidaat: Dr. Shahira Sharaf

Dit project onderzoekt de vraag waarom emotiecommunicatie tussen autochtone Nederlanders en Arabische vluchtelingen vaak moeilijk is. De resultaten zullen ons informeren over de vraag hoe attitudes tegenover vluchtelingen van invloed kunnen zijn in de manier waarop wij hun gevoelens begrijpen, en hoe mensen kunnen leren door contact tussen groepen. 

Enacting the social contract: Civil disobedience in Armenia
Aanvrager: Dr. Robin Celikates
Instelling: Universiteit van Amsterdam
Kandidaat: Hrayr Manukyan MA

Dit onderzoeksproject is een case study van de Armeense fluwelen revolutie, die als een verrassing kwam voor de internationale gemeenschap en academici. Het benadrukt dat de Armeense campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid veel meer betekenis heeft dan haar kan worden toegeschreven aan hand van de dominante theoretische modellen van burgerlijke ongehoorzaamheid.

High-tech battleships against rubber dinghies? The influence of lobby groups on EU military operation 'Sophia' against migrant smugglers
Aanvrager: Dr. Giselle Bosse
Instelling: Universiteit Maastricht
Kandidaat: Naam bekend bij NWO

Zonder eigen leger maar met inzet van duizenden Europeanen is de EU actief in militaire operaties. Deze studie verschaft nieuw inzicht in de EU’s besluitvorming tot deze risicovolle operaties. Op systematische wijze wordt voor het eerst onderzocht hoe ontelbare lobbygroepen het besluitvormingsproces beïnvloeden in 'Sophia', de duurste EU operatie ooit.

Detection of vegetation droughts and their propagation over continents
Aanvrager: Dr. Ruud van der Ent
Instelling: Technische Universiteit Delft
Kandidaat: Fares Al Hasan MSc.

In dit project onderzoeken we waardoor de Europese droogte in 2018 is veroorzaakt en hoe het zich kon ontwikkelen in zo’n extreme gebeurtenis. We onderzoeken de rol van het landoppervlak en de vegetatie in de intensivering, persistentie en de ruimtelijke ontwikkeling van de droogte.

Nervous guts and their road to colorectal cancer
Aanvrager: Dr. Veerle Melotte
Instelling: Maastricht UMC+
Kandidaat: Musa Idris  MSc.

Het is bekend dat omgevingscomponenten van de tumor, zoals immuuncellen, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van darmkanker. In dit project gaan we een 3D-model ontwikkelen waarmee we kunnen onderzoeken of het darm zenuwstelsel een rol heeft in de ontwikkeling van darmkanker.

FAIR share: ex vivo conservation of Zebrafish models
Aanvrager: Prof. dr. Caroline Klaver
Instelling: Erasmus MC
Kandidaat: Dr. Ijaz Qadeer Kahn

Zebravissen zijn sterk in opkomst als onderzoeksmodel voor aandoeningen bij de mens. Het sterk toenemende aantal lijnen vraagt om oplossingen om deze te archiveren, met name door diepvriezen komen de lijnen dan duurzaam beschikbaar voor uitwisseling met andere onderzoekers wereldwijd. De kandidaat is expert in voortplantingstechnologie bij dieren.

The interplay between cognitive ability and social origin in explaining educational attainment: do twins and non-twin siblings differ?
Aanvrager: Prof. dr. Ineke Maas
Instelling: Universiteit Utrecht
Kandidaat: Dr. V.M. Barsegyan

Kinderen uit hogere statusgroepen doen het vaak goed op school, ook als ze niet zo slim zijn. Dit is vastgesteld met tweelingstudies. In dit project zullen we onderzoeken of deze bevinding ook geldt voor de gehele populatie waarin tweelingen een minderheid zijn.