Toekenningen Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap

Ronde 2

Voor de tweede ronde van 'Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap' werden 21 ontvankelijk onderzoeksvoorstellen ingediend voor financiering. Daarvan zijn er nu negen gehonoreerd. Van de negen vluchtelingen zijn er zeven mannen en twee vrouwen. Onder de projectleiders/hoofdaanvragers die zijn gehonoreerd, zijn er vijf vrouwen en vier mannen. In totaal was een budget van iets meer dan 1 miljoen euro beschikbaar voor de pilot. In het voorjaar van 2020 zal de derde en laatste ronde binnen het pilot programma ‘Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap’ worden gelanceerd.

The role of self-efficacy in predicting treatment outcome of childhood specific phobias: A clinical
experimental study

Aanvrager: Dr. A.M. Klein
Instelling: Universiteit Leiden
Kandidaat: Op verzoek geanonimiseerd

Samenvatting: Angststoornissen komen veel voor in de kindertijd. Helaas blijft 40% van de kinderen last houden van angstklachten na therapie. Het zelfvertrouwen om de angst aan de kunnen lijkt belangrijk in de therapie. Dit project onderzoekt of het vergroten van dit zelfvertrouwen de behandeling voor angst in de kindertijd kan verbeteren.

Secondary Liability for International Crimes – Case Study of Syria

Aanvrager: Prof. dr. mr. G.K. Sluiter
Instelling: Universiteit van Amsterdam
Kandidaat: Ahmad A ZIEN

Samenvatting: Het project onderzoekt het verlenen van hulp en steun bij het plegen van ernstige misdrijven in het Syrische conflict en de kwaliteit van de juridische aansprakelijkheidsopties. Het onderzoek naar het conflict in Syrië zal leiden tot aanbevelingen ter verbetering van aansprakelijkheidsmogelijkheden.

'Shabab Akwa' – 'stronger youth'. Empowerment PLUS – empowerment of self-management and care seeking behaviour for refugee childrens’ stress-related health problems

Aanvrager: Prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
Instelling: Radboud UMC
Kandidaat: Ghadeer Haj Bakri MD

Samenvatting: Vluchtelingenkinderen hebben gezondheidsproblemen door stress. Vaak weten hun ouders niet wat ze daaraan kunnen doen. De Nederlandse zorg sluit niet goed aan. In dit project onderzoekt een vluchteling-kinderarts welke problemen deze vluchtelingenkinderen hebben en wat daarvoor de beste hulp is. Samen met de ouders ontwikkelt ze voorlichtingsmateriaal voor kinderen en ouders.

The VEGFA-suppressed immune microenvironment and radiotherapy-sensitivity in esophageal adenocarcinomas

Aanvrager: Dr. S.D. Derks
Instelling: Amsterdam UMC
Kandidaat: Tesfay Mehari Godefa MSc

Samenvatting: Slokdarmkanker kent een hoog sterftecijfer. Dit komt deels doordat de behandeling in een vroege fase van de ziekte onvoldoende effectief is. Dit project richt zich op het bestuderen van de rol van VEGFA tijdens de afweerreactie tegen de tumor om zo in de toekomst effectievere behandeling mogelijk te maken.

Identifying malware families of IoT botnets by machine learning using their network behavior
Aanvrager: Dr. ing. C. Hernandez Ganan
Instelling: Technische Universiteit Delft

Kandidaat: op verzoek geanonimiseerd
Samenvatting: De apparaten Internet of Things (IoT) (camera's, routers, draagbare en andere ingebedde technologieën) zijn tegenwoordig vrij aantrekkelijke speelplaatsen voor cyberaanvallers. Dit onderzoek zal een machine learning-methode bieden voor het identificeren van malwarefamilies van IoT-botnets die helpen bij het ontwerpen van effectieve tegenmaatregelen voor het detecteren, voorkomen en mitigeren ervan.

The impact of parental genes on offspring health: nurture via nature

Aanvrager: Prof. dr. D.I. Boomsma
Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Kandidaat: Hekmat Alrouh MD

Samenvatting: Kinderen uit families met een lage sociaaleconomische status lopen een hoger risico op een slechte gezondheid. Dit kan komen door opgroeien in armoede, of door overgeërfd genetisch risico. Deze studie onderzoekt via een nieuw design “genetic nurture” hoe ouders via genen en omgeving de gezondheid van hun kinderen beïnvloeden.

From short-term engagement to long-term integration of refugees

Aanvrager: Prof. dr. H. Ghorashi
Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Kandidaat: Younes Younes

Samenvatting: Dit project draagt bij aan de toenemende vraag naar kennis en oplossingen voor lange termijn integratie van vluchtelingen. Het meest vernieuwende aan dit project is het onderzoeken van de bijdrage van buurt- en community initiatieven (zoals Hoost in Amsterdam-Oost in 2016) in de integratie van de vluchtelingparticipanten in de Nederlandse arbeidsmarkt.

Structuring Reproducibility in Deep Learning Research

Aanvrager: Dr. J.C. van Gemert
Instelling: Technische universiteit Delft
Kandidaat: Burak Yildiz MSc

Samenvatting: Kunstmatige intelligentie onderzoek wordt gedreven door deep learning. Dit Hestia voorstel is gekoppeld aan een deep learning onderzoeksproject en gaat resultaten beter reproduceerbaar maken. Daarnaast wordt een reproduceerbaarheids onderzoeksaanpak opgezet, die naar academici en bedrijven wordt gecommuniceerd. De kandidaat wordt een practische deep learning expert met uitstekende carrière vooruitzichten.

Diagnostics for diseases in Indonesian poultry production to support antimicrobial stewardship interventions.

Aanvrager: Prof. dr. J.A. Wagenaar
Instelling: Universiteit Utrecht
Kandidaat: Tagrid Dinar

Samenvatting: Het gebruik van antibiotica leidt tot resistentie waardoor ziekten niet meer goed behandeld kunnen worden. Bacteriën gaan over van dier naar mens; daarom moeten we ook in dieren gebruik van antibiotica beperken. Dit project helpt Indonesische pluimveehouders hun dieren gezond te houden door preventieve maatregelen i.p.v. gebruik van antibiotica.