Projecten

Op deze pagina staan projecten van onderzoekers die hebben aangegeven interesse te hebben om deel te nemen aan het pilotprogramma 'Hestia – Impuls voor vluchtelingen en in de wetenschap' en hiervoor een geschikte kandidaat zoeken. Ziet u een project dat bij u past, stuur dan een e-mail met uw motivatie en cv naar het contact dat staat bij het betreffende project.

Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet. De nieuwste projecten komen bovenaan te staan. Projecten die reeds een match gevonden hebben worden verwijderd. Wacht dus niet met reageren. 

Let op: Deze lijst bevat alleen onderzoekers die actief naar een match op zoek zijn. Staat er geen project voor u bij, ga dan zelf op zoek naar een geschikte onderzoeker en attendeer hem op het pilotprogramma Hestia – Impuls voor vluchtelingen in de wetenschap. Grote kans dat hij/zij geïnteresseerd is, maar nog niet op de hoogte was van dit pilotprogramma.

Het bestuderen van effecten over tijd met ESM-data: De statistiek loopt achter, het is tijd om het continu te doen

Plaatsingsdatum 10-09-2019

Contactpersoon
Rebecca M. Kuiper
r.m.kuiper@uu.nl
030-2534563

Hoofdonderzoeker
Rebecca M. Kuiper

Locatie
Methodology and Statistics, Utrecht University

Einddatum project
December 2020

Toelichting
Door bijvoorbeeld smartphones is verzameling van real-time self-report data makkelijker geworden. Helaas lopen de analyse-technieken nog achter. Dit project is daarom gericht op het ontwikkelen van 1) een continue-tijd-model dat alle verzamelde informatie goed benut en 2) technieken die de evaluatie van hypotheses (op groeps-, subgroeps- en persoonsniveau) mogelijk maken. Ondertussen zijn er al wat methodes ontwikkelt. Die kunnen of uitgebreid worden en/of geïmplementeerd worden in gebruikersvriendelijkere software.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Ik zoek naar een van de volgende twee type kandidaten:

 • Iemand met kennis van Bayesiaanse statistiek en dan met name prior specificaties in MCMC - die wellicht ook de rekentijd kan verminderen.
 • Een software programmer die een mooie gui kan maken rondom bestaande software (en wellicht dingen kan versnellen).

Verzet in vroegmodern Venetië

Plaatsingsdatum 29-08-2019

Contactpersoon
Maartje van Gelder
m.vangelder@uva.nl
020-5254491

Hoofdonderzoeker
Maartje van Gelder

Locatie
Universiteit van Amsterdam

Einddatum project
2022

Toelichting
Dit project onderzoekt sociale en politieke onrust in vroegmoderne steden: in de periode voor de massa-democratie had het merendeel van de stedelingen geen formele politieke stem. Wij onderzoeken hoe zij toch de stedelijke politie probeerden te beïnvloeden, via petities, protesten, en opstanden. We richten ons speciaal op Venetië, een stad beroemd om haar politieke stabiliteit en rust. Juist hier vallen verborgen vormen van protest te ontmaskeren. Tegelijkertijd plaatsen we die resultaten in een bredere mediterrane en Europese context.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zoeken een kandidaat met een achtergrond in geschiedenis of (historische) sociologie, met een aantoonbare belangstelling voor vroegmoderne (informele) politiek, stadsgeschiedenis en/of mediterrane geschiedenis. We zoeken kandidaten die het Engels goed beheersen.

Gerandomiseerde fase II studie met intermitterend hoge dosis sunitinib versus TAS-102 bij patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Plaatsingsdatum 15-08-2019

Contactpersoon
Prof. Dr. Henk M.W. Verheul
henk.verheul@radboudumc.nl
024-3667251

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. J.P. Medema

Locatie
Radboud UMC & Amsterdam UMC

Einddatum project
01-07-2022

Toelichting
Uitgezaaid dikke darm kanker kent een hoge sterfte. Dit project richt zich op het verbeteren van de behandeling van uitgezaaid dikke darmkanker. Wij onderzoeken een nieuwe potentiele behandellijn met het middel sunitinib (een enzymremmer reeds geregistreerd voor andere tumoren). Sunitinib zal in een innovatief doseringsschema (hoge dosis, intermitterend) worden toegediend en vergeleken. Met behulp van tumorkenmerken gaan wij ook het effect van deze behandelingen proberen te voorspellen. Dit project is een samenwerking tussen het RadboudUMC en het AmsterdamUMC waarbinnen zowel klinische als translationele onderzoekers samenwerken. Wij hopen in de toekomst de behandeling verder te personaliseren en onnodige bijwerkingen te voorkomen.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een wetenschapper met interesse en een achtergrond in farmacologie (of hieraan gerelateerde studie) en/of biomedische achtergrond met affiniteit voor de oncologie.

Eenmalige vs herbruikbare katheters bij intermitterende katheterisatie als behandeling van urine retentie: een multicenter, prospectieve, gerandomiseerde, non-inferiority trial (COMPaRE)

Plaatsingsdatum 15-08-2019

Contactpersoon
Bertil Blok
b.blok@erasmusmc.nl
06-34929216

Hoofdonderzoeker
Dr. Bertil Blok

Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Einddatum project
November 2023

Toelichting
In Europa legen dagelijks 300.000 mensen 4-5 daags hun urine blaas met intermitterend zelf-katheteriseren via een plastic eenmalige wegwerp katheter. In andere werelddelen wordt vooral een herbruikbare katheter gebruikt die niet beschikbaar is in Europa. In deze multicenter studie gaan we in twee gerandomiseerde groepen het gebruik van eenmalige en herbruikbare katheters vergelijken. Er zullen 456 patiënten meedoen gedurende 12 maanden. De primaire uitkomstmaat is symptomatische urineweginfecties. Daarnaast zal een uitgebreide kosten-effectiviteit analyse worden uitgevoerd, de kwaliteit van leven gemeten worden en de microbiomen van beide groepen worden vergeleken.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die ervaring heeft binnen de volgende mogelijke vakgebieden:

 • Statistiek, eventuele ervaring met kosten-effectiviteitsanalyses dan wel non-inferiority studies
 • Basale wetenschapper binnen het medische vakgebied met ambities voor een post-doc postitie
 • Epidemioloog die bekend is met het opzetten van grootschalig gerandomiseerd onderzoek
 • Geneeskunde met affiniteit voor trials en maatschappelijke gezondheidszorg

Affiniteit met de vakgebieden revalidatie geneeskunde, neurologie of urologie is een pré, maar niet noodzakelijk. De precieze invulling van de werkzaamheden zal in overleg met de kandidaat nader bepaald worden. De aanstelling zal zijn voor 18 tot 24 maanden.

Reactie van de koolstofcyclus op veranderingen in het klimaat

Plaatsingsdatum 13-08-2019

Contactpersoon
M.K. van der Molen
michiel.vandermolen@wur.nl
0317-482104

Hoofdonderzoeker
M.K. van der Molen

Locatie
Meteorology and Air Quality group, Wageningen University

Einddatum project
April 2028

Toelichting
Dit project maakt deel uit van het NWO Ruisdael Observatorium (http://ruisdael-observatory.nl), een nationaal onderzoeksinfrastructuurproject voor atmosferisch onderzoek. Als onderdeel van Ruisdael worden langetermijnobservaties van de koolstofcyclus van het ecosysteem verzameld in Loobos, een dennenbos op zandgrond. In Loobos meten we de uitwisseling van koolstofdioxide tussen het bos en de atmosfeer en hoe gevoelig dit is voor weer en klimaat. Het gaat om een belangrijke klimaatfeedback: door de verhoogde CO2-concentratie in de atmosfeer, het warmere klimaat en meer de overvloedige stikstof in het systeem, groeit het bos sneller. De groeiende bossen nemen CO2 op uit de atmosfeer, die de de klimaatverandering in eerste instantie veroorzaakte. Het klimaat wordt echter niet alleen warmer, het wordt ook extremer, met meer frequente droogtes, hittegolven en extreme neerslag. We zijn op zoek naar een onderzoeker om te bestuderen hoe deze interacties tussen de koolstofcyclus en klimaatvariabiliteit de afgelopen jaren zijn ontwikkeld met behulp van onze 20-jarige database. De analyse zal zich richten op de Loobos-site alleen, maar ook in overleg met andere vergelijkbare meetlocaties in Europa en wereldwijd worden uitgevoerd. De resultaten moeten worden gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We verwelkomen een onderzoeker met een achtergrond in Earth System Science (meteorologie, ecologie, geografie of vergelijkbaar), met ervaring in data-behandeling, data-analyse, statistiek, schrijfvaardigheid. Omdat de persoon met meerdere mensen in WU en daarbuiten zou moeten samenwerken, zijn goede communicatievaardigheden een voorwaarde.

Op zoek naar de affectieve representatie van autobiografisch geheugen

Plaatsingsdatum 12-08-2019

Contactpersoon
Annette Dirac
A.M.G.Dirac@uva.nl
020-5252694

Hoofdonderzoeker
Renee M. Visser

Locatie
Roeterseiland complex, Amsterdam

Einddatum project
Januari 2023

Toelichting
Sterke emotionele herinneringen liggen ten grondslag aan psychologische stoornissen, zoals depressie, angst en post-traumatische stressstoornis. Het doel van dit project is om met behulp van hersenscans de neurale representatie van zulke herinneringen in kaart te brengen, en tegelijkertijd te onderzoeken of interventies tijdens het ophalen van een herinnering de emotionele lading hiervan kunnen versterken of verzwakken. We zullen ons aanvankelijk richten op het ontwikkelen van een experimenteel paradigma waarmee we bij proefpersonen emotionele herinneringen kunnen creëren en manipuleren. Vervolgens zullen we dit gedragsparadigma combineren met hersenonderzoek en de effecten van geheugen-interventies testen in klinische populaties.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Ik ben op zoek naar iemand met een MSc/PhD in psychologie, (cognitieve) neurowetenschappen of een aanverwant veld; met een sterke interesse in geheugen, experimentele psychopathologie, klinische psychologie en/ of hersenprocessen. Een goede beheersing van de Engelse taal is essentieel. De kandidaat heeft idealiter ervaring met het ontwerpen, opzetten en uitvoeren van experimenteel onderzoek en kwantitatieve data-analyse, of heeft veel ervaring met psychologische interventies.

Hoe we de hersenen van onze kinderen beïnvloeden: van tegenslag op jonge leeftijd tot adolescente depressie

Plaatsingsdatum 12-08-2019

Contactpersoon
Ryan Muetzel
r.muetzel@erasmusmc.nl
010-7031596

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. Henning Tiemeier

Locatie
Erasmus MC University Medical Center

Einddatum project
31-07-2022

Toelichting
Veel kinderen maken negatieve ervaringen mee zoals verwaarlozing, mishandeling of pesten. De onderzoekers volgen meer dan 4000 kinderen om te bestuderen of dergelijke negatieve ervaringen de hersenontwikkeling veranderen en hoe dit tot depressie bij adolescenten kan leiden. Zij onderzoeken ook welke factoren beschermend kunnen zijn tegen negatieve ervaringen. Dit specifieke project zal machine learning gebruiken om complexe patronen in neuroimaging-gegevens te detecteren die betrekking hebben op depressieve symptomen bij kinderen. In het bijzonder zullen we testen of biologische subtypen van depressieve symptomen kunnen worden geïdentificeerd op basis van structurele en functionele hersengegevens met behulp van machine learning clusteringtechnieken.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Kandidaten hebben bij voorkeur een achtergrond in statistiek, wiskunde of informatica. Kandidaten met achtergronden in de psychiatrie of psychologie komen ook in aanmerking. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een masterdiploma, met de mogelijkheid om het project aan te passen voor een junioronderzoeker (masteropleiding) of een senioronderzoeker (PhD). De gemotiveerde kandidaat moet ook zeer georganiseerd zijn en aandacht voor detail hebben.

Weten wat je weet: (waarom) zijn sommige leerlingen beter in het inschatten van hun tekstbegrip dan andere?

Plaatsingsdatum 02-08-2019

Contactpersoon
Janneke van de Pol
j.e.vandepol@uu.nl
030-2531796

Hoofdonderzoeker
Janneke van de Pol

Locatie
Universiteit Utrecht

Einddatum project
01-04-2021

Toelichting
Dit Hestiaproject is deel van het NWO Veni-project van Janneke van de Pol. Haar Veni-project richt zich op de vaardigheden van docenten/leerlingen om leren te monitoren (inschatten wat leerling wel/niet weet) en reguleren (die inschatting gebruiken om studiebeslissingen te maken). De volgende onderzoeksvragen (focus op leerlingen/ zelfgestuurd leren) staan centraal in dit Hestiaproject:

 • Welke informatie (of 'cues') gebruiken leerlingen wanneer zij hun tekstbegrip monitoren?
 • Zijn leerlingen die cues gebruiken die hun prestaties daadwerkelijk voorspellen accurater in het monitoren/reguleren van hun leren?
 • Zijn leerlingen met bepaalde kenmerken (bv. intelligentie/interesse/zelfvertrouwen) beter in het monitoren/reguleren van hun leren dan anderen?

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zoeken een kandidaat met een master of PhD in onderwijs/cognitieve psychologie of onderwijswetenschappen. Beheersing van de Nederlandse taal is niet noodzakelijk voor dit project. Goede beheersing van de Engelse taal (gesproken en geschreven) is een vereiste. Ervaring met statistische analyses (bijvoorbeeld (m)anova, multilevel modelling) is een pre.

Alledaagse Ervaringen van Jonge Vluchtelingen in Amsterdam

Plaatsingsdatum 25-07-2019

Contactpersoon
Ilse van liempt
i.c.vanliempt@uu.nl
06-24980101

Hoofdonderzoeker
Dr. Ilse van Liempt

Locatie
Amsterdam

Einddatum project
Mei 2022

Toelichting
Jonge vluchtelingen bevinden zich vaak in kwetsbare omstandigheden waardoor zij veel tijd doorbrengen in de openbare ruimtes van steden. Hun aanwezigheid op deze plekken wordt echter sterk geproblematiseerd. Dit onderzoeksproject zal kunst en cultuur initiatieven als invalshoek gebruiken om alledaagse ervaringen van jonge vluchtelingen te onderzoeken. Aan de hand van artistieke ingrepen zullen we de migratie geschiedenis en ervaringen van jonge vluchtelingen in kaart brengen en een beeld krijgen hoe processen van placemaking door jonge vluchtelingen Europese steden transformeert.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Het liefst iemand met een achtergrond in sociale wetenschappen, kan geografie, antropologie, sociologie, gender studies, art of geschiedenis zijn. En iemand die gefascineerd is door de stad en het leuk vind om met jongeren te werken. Voor meer informatie zie de website van HERA http://heranet.info/projects/public-spaces-culture-and-integration-in-europe/the-everyday-experiences-of-young-refugees-and-asylum-seekers-in-public-spaces/

Het aanpakken van immuun-lipide overspraak bij cardio-metabole aandoeningen: focus op HDL-afhankelijke regulatie van chemokine-receptor signalering

Plaatsingsdatum 25-07-2019

Contactpersoon
Emiel van der Vorst
e.vandervorst@maastrichtuniversity.nl
+49 241 803 69 14

Hoofdonderzoeker
Emiel van der Vorst

Locatie
Department of Pathology, CARIM, Maastricht University

Einddatum project

Toelichting
Dit life-science project richt zich op een fundamentele vraag over de overspraak tussen lipiden (meer specifiek lipoproteïnen) en ontstekingen (chemokines/chemokine-receptoren). De hypothese is dat deze overspraak een nog niet onderzocht onderliggend mechanisme is van cardiovasculaire en cardiorenale aandoeningen. Aan de hand van verschillende biochemische en moleculaire benaderingen wordt getracht te ontrafelen hoe deze interactie precies werkt (directe binding of eerder indirecte mechanismen). Uiteindelijk zal met behulp van in-vitro en in-vivo benaderingen de fysiologische en pathologische relevantie onderzocht worden met een speciale focus op leukocytenrecrutering en inflammatie.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Kandidaten (M.Sc of PhD) moeten een biologische focus en (ten minste enige) ervaring hebben in verschillende biochemische en moleculaire technieken. Ervaring met muismodellen wordt zeer gewaardeerd. De kandidaat moet passen in een zeer enthousiast, gemotiveerd team en goede communicatieve vaardigheden hebben in het Engels.

Unwanted souvenirs: de toepassing van een 'multi-layered metagenomic epidemiological approach om het ontstaan en de verspreiding van antimicrobiële resistentie te bestuderen

Plaatsingsdatum 25-07-2019

Contactpersoon
John Penders
j.penders@maastrichtuniversity.nl
043-3875134

Hoofdonderzoeker
Dr. J. Penders

Locatie
Maastricht University

Einddatum project
31-10-2021

Toelichting
Antimicrobiële resistentie (AMR), één van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid, brengt effectieve preventie en behandeling van een steeds groter wordende reeks infecties in gevaar. De exponentiële stijging van het internationale reizen kan aanzienlijk bijdragen aan de verspreiding van AMR. De mate waarin reizen een risico oplevert, blijft grotendeels onbekend, omdat de aanwezigheid van resistente bacteriën in de humane microbiota na de reis onopgemerkt blijft, tenzij deze infecties veroorzaken. Dit project is bedoeld om een unieke meerlaagse metagenomische epidemiologische benadering toe te passen om inzicht te krijgen in de opkomst, verspreiding en mogelijke preventie van AMR door de microbioom te bestuderen bij internationale reizigers en lokale populaties in AMR-hotspots (bijvoorbeeld India en Vietnam).

Wat voor kandidaat zoeken we?
Het project bestaat uit een combinatie van bioinformatica analyses van metagenomic data en microbiologische laboratoriumanalyse (culturing, recombinant DNA technologieën en sequencing). Wij zoeken een kandidaat met ervaring in bioinformatica van complexe gegevens (d.w.z. een Master in bio-informatica of Biostatistiek hebben) of ervaring in microbiologie (bijv. een kandidaat met een Master biomedische wetenschappen of vergelijkbaar met specifieke cursussen/stages in Microbiologie-gerelateerde onderwerpen).

Targeting van bloedplaatjes in de preventie van terugkerende cardiovasculaire gebeurtenissen

Plaatsingsdatum 25-07-2019

Contactpersoon
Judith Cosemans
Judith.cosemans@maastrichtuniversity.nl
043-3881534

Hoofdonderzoeker
J.Cosemans

Locatie
Maastricht University

Einddatum project
15-1-2023

Toelichting
Het doel van dit biomedisch project is het ontcijferen van onderliggende signalerings-mechanismen voor wat betreft de rol van bloedplaatjes bij terugkerende cardiovasculaire gebeurtenissen (o.a. myocardinfarct en beroerte) en het vinden van nieuwe referentiepunten voor antitrombotische medicatie. Bij het project is een lokaal team van biologen (met expertise op gebied van trombocyten), artsen en een specialist in ‘drug design’ betrokken en daarnaast ontvangen we input van (inter)nationale biomedische ingenieurs en specialisten op gebied van proteomica. De onderzoekstechnieken omvatten geavanceerde microscopische beeldvorming, experimentele trombose studies, histologie, proteomics, specifieke bloedplaatjes functietesten en een ‘vessel-on-a-chip’ benadering met behulp van microfluïdica.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zoeken een kandidaat met een Master diploma in biomedische wetenschappen, medische biologie, biochemie of vergelijkbaar. De kandidaat is zeer gemotiveerd, heeft een oplossingsgerichte mindset en is een echte teamspeler. De kandidaat moet goede mondelinge en schriftelijke Engelse communicatieve vaardigheden hebben (ten minste C1 niveau (Common European Framework of Reference)).

Gemeenschappelijke besluitvorming in kanker zorg onder mensen met een migratie achtergrond

Plaatsingsdatum 25-07-2019

Contactpersoon
Dr Dorothea Touwen
d.p.touwen@lumc.nl
071-5263235

Hoofdonderzoeker
D.P. Touwen

Locatie
Leids Universitair Medisch Centrum

Einddatum project
01-01-2023

Toelichting
Gemeenschappelijke besluitvorming is het nagestreefde ideaal om patiënten te betrekken in besluitvorming over verschillende behandelalternatieven. In de zorg voor patiënten met een migratieachtergrond lijkt deze benadering niet goed te werken als gevolg van taalbarrières, verschillen in ziekte-concepties, verwachtingen van de gezondheidszorg, lage gezondheidsvaardigheden. In dit onderzoek analyseren we waarom het model van gemeenschappelijke besluitvorming niet voldoet in de zorg voor patiënten met een migratieachtergrond en hoe het verbeterd kan worden. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijke methoden uit de geneeskunde, antropologie, Medical Decision Making en ethiek, met kwalitatieve methoden zoals semi-gestructureerde interviews en focus groepen, met patiënten, naasten en zorgprofessionals.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zoeken een onderzoeker met affiniteit voor verschillende culturen en waarden, met belangstelling voor ethiek en voor gezondheidszorgvraagstukken. De onderzoeker is geïnteresseerd in de ethische vraag "wat is goede zorg voor deze patiënt?" en wil zich verdiepen in verwachtingen en voorkeuren van patiënten voortkomend uit hun culturele achtergrond. De onderzoeker heeft communicatieve vaardigheden om patiënten en naasten te interviewen (eventueel met hulp van een tolk) over wat ze hopen en verwachten. De onderzoeker wil nadenken over de vraag hoe de Nederlandse professionele visie en de wensen en verwachtingen van mensen uit niet-Nederlandse (medische) culturen het beste op elkaar kan aansluiten.

Boeren, biodiversiteit en ecosysteemdiensten: het modelleren van toekomstscenario's van wijngaarden (SECBIVIT)

Plaatsingsdatum 25-07-2019

Contactpersoon
Nina Schwarz
n.schwarz@utwente.nl
053-4891455

Hoofdonderzoeker
Nina Schwarz

Locatie
Enschede

Einddatum project
31 December 2021

Toelichting
Druiventeelt is een van oudste en meeste winstgevende vorm van landbouw. Het SECBIVIT project (https://www.itc.nl/global-impact/itc-major-projects/!/secbivit) ontwikkelt en test modellen om alternatieve vormen van druiventeelt te verkennen om een betere balans tussen druivenproductie, biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vinden onder verschillende beleids- and klimaats-scenario's in vijf regio's in Europa. ITC, Universiteit Twente, is verantwoordelijk voor het modelleren van scenario's over hoe druiventelers beslissen over plaagsoortbestrijding en bodembescherming en de impact van deze beslissingen op biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zijn op zoek naar een gemotiveerde kandidaat om een Hestia onderzoeksproject samen met ons uit te werken, dat een toegevoegde waarde heeft voor de huidige projectactiviteiten. Bijvoorbeeld een kandidaat kan voorstellen om: -te onderzoeken hoe druiventelers beslissingen maken in een extra studiegebied door middel van vragenlijsten. - en extra laag van complexiteit toe te voegen aan de "agent-based"modellen die worden ontwikkeld - het verkennen van de temporele dynamieken van bodembegroeiing en de ecosysteemdiensten die het levert in wijnaarden met behulp van GIS en hoge resolutie remote sensing. Kandidaten moeten kunnen bouwen op de door hen eerder opgedane kennis en kunde voor het project dat ze voorstellen. Daarbij vragen wij kandidaten die: - coöperatief zijn en zelfstandig kunnen werken. - goede academische Engelse vaardigheden hebben - interesse hebben om in een interdisciplinair en internationale omgeving te werken. Junior onderzoekers worden in het bijzonder gevraagd om contact met ons op te nemen.

De paradox van de romantische liefde

Plaatsingsdatum 19-07-2019

Contactpersoon
Rahil Roodsaz
r.roodsaz@uva.nl
020-5252504

Hoofdonderzoeker
Rahil (Ameneh) Roodsaz

Locatie
Universiteit van Amsterdam, AISSR

Einddatum project
31-12-2022

Toelichting
Het ideaal van romantische liefde blijkt in praktijk moeilijk haalbaar. De onderliggende paradoxale waarden van autonomie en toewijding gekoppeld met de laat-moderne verantwoordelijkheid van het individu om gelukkig te zijn, veroorzaken veel liefdesleed. Dit project onderzoekt hoe individuen in Nederland omgaan met romantische liefde in verschillende soorten relaties en huishoudens. Vanuit een intersectioneel perspectief wordt onderzocht hoe de constructies van liefde en intimiteit samenhangen met gender, sociaaleconomische positie, ras en religie. Deze constructies worden bestudeerd op het niveau van het dagelijks leven en in formele en informele praktijken van zelfhulp en therapie.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Junior onderzoeker: Master in culturele antropologie, genderstudies of een aanverwant veld in sociale wetenschappen of geesteswetenschappen; Ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden; Goede onderzoek- en schrijfvaardigheden; Uitstekende beheersing van gesproken en geschreven Engels en een goede beheersing van gesproken (en geschreven) Nederlands. Senior onderzoeker: PhD in culturele antropologie, genderstudies of een aanverwant veld in sociale wetenschappen of geesteswetenschappen; Ruime ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden; Uitstekende onderzoek- en schrijfvaardigheden; Uitstekende beheersing van gesproken en geschreven Engels en een goede beheersing van gesproken (en geschreven) Nederlands.

Denken binnen het voxel - wat kan een magnetisch veld ons leren over de witte stof?

Plaatsingsdatum 19-07-2019

Contactpersoon
José P. Marques
J.marques@donders.ru.nl
06-58749456

Hoofdonderzoeker
José Pedro Marques

Locatie
Donders centre for cognitive neuroimaging, Radboud University, Nijmegen

Einddatum project
31-07-2021

Toelichting
De structuur en integriteit van de witte stof in de hersenen is een hot research topic. Er zijn verschillende MR-modaliteiten waarmee de witte stof bestudeerd kan worden, onder andere: diffusie-gewogen MRI, relaxometry, fase imaging en QSM. Het combineren of valideren van deze methoden is nog onbekend terrein. Wij gaan complexe modellen van MR signaal bouwen en valideren om multi-parameters MRI datasets te vertalen naar magnetische eigenschappen van de myeline in de witte stof en de verdeling van axonale diktes.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zoeken een enthousiaste natuurkundige of signaalverwerking (MSc of PhD) die ons kan helpen modellen te vertalen naar deep learning networks om brain microstructures te decoden.

WaterTagging: het gebruik van een DNA-microdeeltje voor traceren en modelleren van water stroming in natuurlijke water systemen

Plaatsingsdatum 19-07-2019

Contactpersoon
Thom Bogaard
t.a.bogaard@tudelft.nl
015-2784286

Hoofdonderzoeker
Dr T.A. Bogaard

Locatie
Voornamelijk op TUDelft, UU en IHE Delft

Einddatum project
2022

Toelichting
Veilig en schoon water is van groot belang voor de samenleving. Robuste methode om ruimtelijk en temporele patronen van water stroombanen en verontreiniging zijn er amper. waterTagging heeft tot doel het ontwikkelen en toepassen van (1) innovatieve, robuste, en milieu vriendleijke microdeeltjes die gelabelled zijn met synthetisch DNA om veronteriniging en looptijden te kunnen meten en (2) het koppelen van dez einformatie met looptijd gebasseerde modelleringen van de water en verontreinigingsstroombanen. De exceptionele eigenschap van het DNA gelabelde deeltje is dat er een oneindige hoeveelheid, identieke maar ook unieke tracers geproduceerd kunnen worden die onder extreem lage concentratie nog steeds terug gevonden kunnen worden.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zoeken een nauwkeurig werkende onderzoeker met achtergrond in micro-biologisch of chemisch laboratorium werk. de werkzaamheden bestaan uit het assisteren en zelfstandig uitvoeren van experimenten met het microdeeltje in verschillende waterkwlaiteiten en toepassingen. Interesse in water kwlaiteit gerelateerd onderzoek is welkom.

Ideeën op schaal - Naar een computationele ideeëngeschiedenis (e-Ideas)

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Arianna Betti
ariannabetti@gmail.com
020-5254543

Hoofdonderzoeker
Arianna Betti

Locatie
ILLC, Universiteit van Amsterdam

Einddatum project
31-12-2021

Toelichting
Het interdisciplinaire project e-Ideas onderzoekt de methodologische fundering voor een computationele idee�ngeschiedenis. Het doel is om de ontwikkeling van concepten zoals 'wetenschap', 'logische consequentie', 'getal', 'leven', etcetera, door de tijd heen te traceren middels het gebruik van computationele technieken. e-Ideas ontwikkelt computationele methoden voor de geschiedenis van de filosofie en test deze op teksten waar de filosofen in ons team goed bekend mee zijn, met het doel vast te stellen op wat voor manier en onder welke voorwaarden historici van de filosofie kunnen profiteren van het gebruik van computationele methoden.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zoeken een computerwetenschapper of programmeur die is geïnteresseerd in samenwerking met filosofen en die kan en wil bijdragen aan de ontwikkeling en perfectionering van computationele methoden voor de geschiedenis van de filosofie. Bij voorkeur iemand met goede Python-skills en bekendheid met information retrieval en machine learning technieken en/of formele ontologiën.

Bot Microfabriek: ontwikkeling van een plug en play microfluïdisch platform voor productie en testen van duizenden synthetische botvervangers

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Prof. dr. Pamela Habibovic
p.habibovic@maastrichtuniversity.nl
06-12186343

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. Pamela Habibovic, dr. H.S. Rho, Y. Selsouli en M.J.R. Eischen-Loges

Locatie
MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine, Maastricht University, Maastricht, Nederland

Einddatum project
31-08-2022

Toelichting
Het ontbreken of verlies van botweefsel is een wereldwijd klinisch probleem voor meer dan 20 miljoen mensen op jaarbasis. Bij grote beschadigingen faalt het natuurlijke herstelvermogen van het bot, wat transplantatie van autoloog, of patiënt-eigen weefsel vereist. De behandeling gaat gepaard met nadelen, bijv. hoge kosten, beperkte beschikbaarheid en klinische complicaties, en daarom is het dringend noodzakelijk om synthetische vervangers voor patiënt-eigen bot te ontwikkelen. Het project heeft tot doel een innovatief platform te ontwikkelen om een groot aantal nieuwe materialen en hun combinaties te testen. Het platform is gebaseerd op microfluïdische apparaten voor combinatorische productie van calciumfosfaatkeramieken en omvat op maat gemaakte collectoren voor het testen van biologische activiteit ervan door middle van celkweek.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zijn op zoek naar zeer gemotiveerde kandidaten met een achtergrond in engineering, natuurkunde, micro- of nanotechnologie, biomedische wetenschappen of aanverwante onderwerpen. De kandidaten moeten enthousiast zijn, beschikken over goed ontwikkelde communicatievaardigheden en in staat zijn om zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team te werken. Innovatief en creatief denken zijn andere vereisten.

Beslissingsondersteunend instrument voor prioritiseren en beheersing op basis van risico van opkomende verontreinigingen

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Sjoerd van der Zee
sjoerd.vanderzee@wur.nl
06-22934040

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. Sjoerd van der Zee

Locatie
Wageningen

Einddatum project
01-11-2022

Toelichting
Opkomende chemische stoffen (waarvan gedrag in bodem en grondwater slecht bekend is, ook ‘emerging contaminants’ CEC genoemd) worden toenemend uitgestoten in het milieu. In ons project SUSPECt geven de Wageningse partners aandacht aan die stoffen die met dierlijke mest op het land worden aangebracht, zoals diergeneesmiddelen, hormonen en ontsmettingsmiddelen. We onderzoeken transport en uitrijden van mest, de daarin aanwezige CEC, en het gedrag van die CEC in bodem, grondwater, en oppervlaktewater.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zoeken een kandidaat (v/m) met kennis van de bodem- en/of milieuchemie (of een vergelijkbare opleiding als procestechnologie) en zo mogelijk enige ervaring in het modelleren van chemische processen in poreuze media zoals bodems en aquifers. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een PhD maar ook die met een MSc kunnen een plaats vinden in ons onderzoek.

Hergebruik van gereinigd afvalwater in de landbouw

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Sjoerd van der Zee
sjoerd.vanderzee@wur.nl
06-22934040

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. Sjoerd van der Zee

Locatie
Wageningen

Einddatum project
14-03-2022

Toelichting
Watertekorten in de landbouw worden verkleind met irrigatie. Door effluent te gebruiken van de industrie of van rioolwaterzuiveringsinstallaties, wordt marginaal water productief gemaakt. Hierbij worden opkomende verontreinigende stoffen (CECs) geïntroduceerd, die gewas, grondwater en oppervlaktewater negatief kunnen beïnvloeden. Onderwerp van dit onderzoek is óf en hoe sub-irrigatie met effluent mogelijk is zonder veel opname van CECs door planten, terwijl het zelfreinigend vermogen van de bodem ingezet wordt, omdat effluent niet rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd wordt. Hiertoe worden subirrigatie/drainage cycli experimenteel in veldlocaties bestudeerd naast 3- dimensionale computersimulaties. Ter ondersteuning worden de stoffen (CECs) in laboratorium- en veldproeven en modelmatig gekarakteriseerd.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zijn geïnteresseerd in een kandidaat (v/m) met een achtergrond in chemie (interactie van stoffen met bodem) of hydrologie (waterstroming en stoftransport in bodem en grondwater. Een bredere achtergrond (bijv. milieu- of geowetenschappen) met ervaring in wiskundig of numeriek modelleren van processen zijn ook passend voor dit project. Invulling met kandidaten die een PhD hebben wordt nagestreefd.

Hoe leeft elektroakoestische muziek voort?

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Hannah Bosma
h.m.bosma@uva.nl
020-5254443

Hoofdonderzoeker
Dr. Hannah Bosma

Locatie
Amsterdam, en andere plaatsen afhankelijk van het project

Einddatum project
31-01-2023

Toelichting
Experimentele elektronische muziek is moeilijk te bewaren en opnieuw uit te voeren. Dit komt door de snel verouderende software, de ongewone apparatuur, de unieke samenwerkingsverbanden en de vluchtigheid van geluid en performance. In hoeverre is de vergankelijkheid essentieel? Wat kan wel behouden blijven? Hoe? Wie zijn daarbij betrokken? Dit onderzoek richt zich op verschillende aspecten van deze problematiek: technologisch-praktisch, muzikaal, sociaal-cultureel en epistemologisch-ontologisch. D.m.v. o.a. archiefonderzoek en interviews met o.a. componisten, musici en geluidstechnici worden case-studies onderzocht en netwerken, trajecten en extended scores in kaart gebracht. O.a. de muziekinstituten IRCAM (Parijs) en STEIM (Amsterdam) staan daarbij centraal.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Kandidaten uit verschillende disciplines zouden aan dit project kunnen bijdragen. Ik sta open voor eigen idee�n. Goede beheersing van het Engels is een voorwaarde.

Bestemming Bereikt? Een Multidisciplinair Onderzoek naar Migranten en Familierecht in Marokko

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Nadia Sonneveld
n.sonneveld@law.leidenuniv.nl
071-5273037

Hoofdonderzoeker
Nadia Sonneveld

Locatie
Nederland en Marokko

Einddatum project
31-12-2024

Toelichting
Europa probeert migratieovereenkomsten te sluiten met Noord-Afrikaanse regeringen. Maar wat zijn de rechten van migranten in deze landen, en hoe gaan ontvangende staten en migranten hier in de praktijk mee om? Dit project biedt antwoorden door een rechts-antropologische analyse van familierechtelijke gebeurtenissen in het leven van migranten in Marokko.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zoeken een kandidaat die in staat is om Arabische teksten te lezen en te analyseren en die zijn/haar analyse in het Engels op papier kan zetten. Het betreft teksten die te maken hebben met migranten in Marokko en de wijze waarop de overheid hun rechten probeert te reguleren. Het onderzoek betreft zowel geprinte teksten (bv. wetteksten en (sociale) media artikelen over migratie in Marokko) als handgeschreven documenten (bv. court records, uittreksels uit bevolkingsregisters). De projectleider en de kandidaat zijn beiden verantwoordelijk voor het verzamelen van relevante teksten. De verwachting is dat veel teksten online gevonden kunnen worden.

Mutaties en modificaties: Hoe het foutief bepalen van epigenetische modificaties kan leiden tot ziekte

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Lucia Clemens-Daxinger
l.clemens-daxinger@lumc.nl
071-5269448

Hoofdonderzoeker
Lucia Clemens-Daxinger

Locatie
Leids Universitair Medisch Centrum

Einddatum project
31-08-2023

Toelichting
Chemische modificaties aan het DNA en de direct geassocieerde histon eiwitten helpen de cel te beslissen of een gen aan of uit moet staan. Het onderzoeksproject richt zich op de epigenetische regulering in gezondheid en ziekte. Onderzoekers zullen in kaart brengen hoe mutaties in de 'lezers, schrijvers, en wissers' van deze modificaties, leiden tot foutieve genregulatie en ziekte. We gebruiken genoom brede methoden om transcriptomische en epigenomische dysregulering te ontrafelen in een aantal zoogdiermodellen. In complementaire mechanistische/biochemische studies zullen we proberen vast te stellen hoe de geïdentificeerde factoren bijdragen aan de regulering van genexpressie patronen.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zoeken een enthousiaste kandidaat met een opleiding in Moleculaire Biologie, Genetica of een vergelijkbare richting. Je bent geïnteresseerd in de regulering van genexpressie patronen en je wilt onderdeel uitmaken van een internationale onderzoeksgroep. Je bent in staat om efficiënt en effectief te werken. Ervaring met celkweek en/of interpretatie van next generation sequencing data is aanvullende ervaring die in je voordeel werkt. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels.

Maag-slokdarmkankers immuun voor therapie

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Sarah Derks
s.derks@amsterdamumc.nl
020-4443210

Hoofdonderzoeker
Sarah Derks

Locatie
Amsterdam UMC, locatie VUMC

Einddatum project
15-02-2021

Toelichting
Maagslokdarm kanker kent een hoge sterfte. Dit komt deels doordat de behandeling in een vroege fase van de ziekte onvoldoende effectief is. Dit project richt zich op het bestuderen van de biologie van therapie-ongevoelige kankercellen om zo een aanvullende gepersonaliseerde behandeling te ontwikkelen en uitgezaaide ziekte te voorkomen. We zullen dit doen door vers tumormateriaal in het laboratorium verder te bestuderen en bloot te stellen aan andere vormen van behandeling. Dit is mogelijk vanwege de samenwerking in een team van artsen en onderzoekers binnen het Amsterdam UMC. Zo hopen we bevindingen vanuit het lab snel toe te kunnen passen in de kliniek.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zijn op zoek naar een wetenschapper die de nederlandse of engelse taal beheerst en een medische en/of biologische achtergrond heeft, met kennis over oncologie die translationaal onderzoek wil doen en ervaring heeft in het laboratorium. Ervaring met celkweek/organoids is een pre.

Grenzen aan secondaire aansprakelijkheid voor internationale misdrijven en ernstige mensenrechtenschendingen

Plaatsingsdatum 09-07-2019

Contactpersoon
Goran Sluiter
g.k.sluiter@uva.nl
020-5253368

Hoofdonderzoeker
Goran Sluiter

Locatie
Amsterdam, UvA, FdR

Einddatum project
01-09-2023

Toelichting
Indirecte aansprakelijkheid gaat over het afleggen van verantwoording in geval van helpen bij onrechtmatig handelen. Dit onderzoeksproject onderzoekt of indirecte aansprakelijkheid voldoende is bij mensenrechtenschendingen. Het heeft als doel het recht en de praktijk van indirecte aansprakelijkheid aan te passen -te verbreden- aan wat bescherming van mensenrechten vereist.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Doel is het project te versterken met een case study van actuele en schrijnende situaties waarin staten en/of bedrijven behulpzaam zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. Syrië is daarvan een goed voorbeeld. Een kandidaat uit Syrië met mensenrechtenachtergrond of belangstelling zou zeer welkom zijn.

Kunst en Politiek: instellingen als vernieuwers

Plaatsingsdatum 08-07-2019

Contactpersoon
Chiara De Cesari
c.decesari@uva.nl
06-49843145

Hoofdonderzoeker
Chiara De Cesari

Locatie
Universiteit van Amsterdam

Einddatum project
01-10-2024

Toelichting
Velen denken dat kunst de wereld kan verbeteren en maatschappelijke instellingen die in crisis verkeren, opnieuw kan uitvinden. Is dat zo en hoe gebeurt dat dan? Dit project laat zien hoe artistieke initiatieven een platform kunnen vormen voor experimenten en vernieuwing van instellingen binnen en buiten Europa.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Ik ben op zoek naar een onderzoeker met een PhD of MA-titel in de sociale- of geesteswetenschappen die geïnteresseerd is in het onderzoeken van de relatie tussen kunst en politiek vanuit een cultuurwetenschappelijk en antropologisch perspectief. De beoogde gevluchte academicus zal met name onderzoeken hoe kunst en artistieke praktijken (transnationale) de vorming van gemeenschappen en instellingen kunnen ondersteunen in de Syrische diaspora of andere diaspora-gemeenschappen onder dwang. De nadruk van het onderzoeksproject ligt op hoe kunst de mogelijkheid biedt nieuwe instellingen te vormen na het falen of de vernietiging van oudere instellingen.

Combinatie van optica en akoestiek voor realtime begeleiding tijdens tumor operaties

Publicatiedatum 04-07-2019

Contactpersoon
Harald Groen
h.groen@nki.nl
020-5121004

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. Theo Ruers

Locatie
Netherlands Cancer Institute, Amsterdam

Einddatum project
31-03-2022

Toelichting
Tijdens chirurgie is het voor de chirurg vaak moeilijk om de balans te vinden tussen het compleet verwijderen van de tumor en het voorkomen van morbiditeit vanwege te extensieve chirurgie. Binnen deze context is er al langer een vraag naar een precieze chirurgische tool, die de chirurg kan leiden tijdens de operatie door het weefsel type bij de tip van het instrument te identificeren. Hiervoor gaan we gebruik maken van beeld geleide chirurgie, door de unieke eigenschappen van ultrasound te combineren met optische spectroscopie metingen (DRS) waarmee met hoge nauwkeurigheid weefsel gekarakteriseerd kan worden. Voor dit project zijn we opzoek naar een onderzoeker die de tracking van de ultrasound probe kan ontwerpen, integreren en testen binnen ons huidige navigatie systeem. De techniek zal uiteindelijk gebruikt worden om de chirurg real-time te leiden tijdens de operatie.

Wat voor kandidaat zoeken we?

 • Junior onderzoeker met een Master in biomedical engineering, computer science, electrical engineering of bioinformatics
 • Programmeer ervaring in MATLAB en Python
 • Basis kennis van beeldverwerking en signaal analyse
 • Team player met goede communicatieve vaardigheden
 • Creatieve oplosser van problemen

Nieuwe dimensies in cerebellaire MRI

Plaatsingsdatum 04-07-2019

Contactpersoon
Wietske van der Zwaag
w.vanderzwaag@spinozacentre.nl
020-5661679

Hoofdonderzoeker
Wietske van der Zwaag

Locatie
Spinoza Centre for Neuroimaging, Amsterdam

Einddatum project
30-09-2024

Toelichting
In dit Vidi project worden nieuwe MRI technieken ontwikkeld om het cerebellum (de kleine hersenen) beter in kaart te brengen. Het cerebellum is een fijn gestructureerd hersengebied achter de hersenstam. Het is verantwoordelijk voor zaken uiteenlopend van het bewegen van vingers tot het beheersen van emoties. Extreem hoge spatiele resolutie (<0.2mm) is nodig om de fijne structuur goed in beeld te brengen. Hieraan, gaan wij werken. Ook de koppeling tussen structuur en functie is belangrijk; hiervoor zijn vooral motor-gerelateerde taken als planning, tijdsbepaling en proprioceptie belangrijk.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Er zijn meerdere mogelijkheden om dit project uit te breiden, die elk een andere achtergrond vragen: 1) De bestudering van meer cognitieve functies van het cerebellum door een cognitieve neurowetenschapper of psycholoog met MRI achtergrondkennis 2) Het onderzoeken van veranderingen in het motor systeem en hoe die de (functie van de) kleine hersenen veranderen, door een bewegingswetenschapper 3) Het verder verbeteren van de imaging technieken door een MR fysicus 4) Een data analist met MRI kennis zou de segmentatie en beeldvorming kunnen optimaliseren.

CARRIER

Plaatsingsdatum 04-07-2019

Contactpersoon
Prof. dr. Andre Dekker
andre.dekker@maastro.nl
088-4455600

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. A. Dekker

Locatie
Maastricht

Einddatum project
01-09-2023

Toelichting
CARRIER is een ‘big-data’ aanpak voor detectie en preventie van coronaire hartziekte. Big data modellen zullen helpen bij het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op coronaire hartziekten en zullen ‘disease’ management stimuleren. Een elektronische lifestyle coach kan ondersteuning bieden in het naleven van een gepersonaliseerde health management plan (ontwikkelt in samenwerking met patiënten en clinici).

Wat voor kandidaat zoeken we?
Ingenieur of wetenschapper met een achtergrond in informatica, machineleren en gegevensverwerking, bij voorkeur in een medische context.

Neurale tijdsverwerkingsnetwerken in verschillende zintuigen

Plaatsingsdatum 02-07-2019

Contactpersoon
Ben Harvey
b.m.harvey@uu.nl
030-2534582

Hoofdonderzoeker
Ben Harvey

Locatie
Universiteit Utrecht

Einddatum project
30-09-2022

Toelichting
Ons gevoel van tijd helpt ons omgaan met allerlei gebeurtenissen. Dit tijdsbesef verandert met de leeftijd en bij sommige psychische aandoeningen. Psychologen weten nog niet precies hoe ons brein tijd verwerkt. Dit onderzoek maakt gebruik van hersenenscans om te onderzoeken hoe het brein tijdsinformatie uit onze zintuigen verwerkt en intergreert.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Formeel of zelfstandig een van de volgende onderwerpen heeft bestudeerd: Psychologie, Neurowetenschap, Informatica, Kunstmatige intelligentie, of een gerelateerd veld.
 • Een sterk kwantitatieve en computationele kijk op de Psychologie en de Neurowetenschap heeft.
 • Goed kan programmeren.
 • Praktisch handelt tijdens het oplossen van technische problemen.
 • Goed kan communiceren in de engelse taal, zowel door schrijven als spreken.

Barcoding van atherosclerotische plaque cellen: sequentiebepaling van een cel om heterogeniteit en functionele impact van atherosclerotische plaque cellen te onthullen

Plaatsingsdatum 02-07-2019

Contactpersoon
Dr. Judith Sluimer
Judith.sluimer@maastrichtuniversity.nl
043-3877665

Hoofdonderzoeker
Dr. Judith Sluimer

Locatie
Maastricht University, Pathology

Einddatum project
31-08-2023

Toelichting
Atherosclerose plaque breuk is de oorzaak van een hartinfarct en/of beroerte. Deze breuk is gedeeltelijk te wijten aan een verstoorde afbraak en productie van bindweefsel. In het project wordt de onderliggende oorzaak bestudeerd met een nieuwe technologie naar sequentiebepaling van afzonderlijke cellen. Het doel van het project is om o.a. de functie van nieuwe subtypen van matrix producerende cellen in de vaatwand in-vitro en in-vivo te bestuderen. Technieken die in het onderzoek worden toegepast zijn bioinformatica (optioneel), celkweek, in vivo modellen, analyse van mRNA en expressie en locatie eiwitweefsel.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zijn op zoek naar een toekomstige promovendi of postdoc met een diploma in biologie, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. Personen met ervaring op het gebied van bioinformatica, celkweek en/of in vivo modellen worden aangemoedigd om te reageren. We zoeken een gedreven, onafhankelijke kandidaat met team spirit, doorzettingsvermogen, nieuwsgierig van aard, internationaal georiënteerd en met goede communicatievaardigheden in het Engels.

Burgervriendelijke data-communicatie

Plaatsingsdatum 02-07-2019

Contactpersoon
Gijs van Maanen
g.vanmaanen@uvt.nl
06-38100621

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. Anne Meuwese

Locatie
Tilburg

Einddatum project
30-04-2021

Toelichting
Overheden hebben veel data maar het bestuursrecht moedigt hen nog onvoldoende aan om deze data te delen met burgers op een begrijpelijke en betekenisvolle wijze. Dit project onderzoekt nieuwe juridische en ethische manieren om de data-communicatie door overheden te stimuleren en to optimaliseren, en helpt burgers deze data te interpreteren met behulp van visualisatiemethoden.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zoeken een kandidaat met een achtergrond in bijvoorbeeld bestuurskunde, recht, ethiek en/of data-visualisatie en die een eigen, aanvullend project zou willen en kunnen oppakken gerelateerd aan het NWO-project. Denk hierbij aan datacommunicatie in een internationale of vergelijkende context, een studie naar de wijze van data-communicatie van een overheidsorgaan in Nederland.

Welkom thuis?! De mogelijkheden om man te zijn voor jonge teruggekeerde migranten in Senegal

Plaatsingsdatum 02-07-2019

Contactpersoon
Prof. Valentina Mazzucato
v.mazzucato@maastrichtuniversity.nl
043-3883476

Hoofdonderzoeker
Prof. Valentina Mazzucato

Locatie
Nederland, Maastricht / Senegal, Dakar

Einddatum project
31-11-2021

Toelichting
In dit PhD project onderzoeken we hoe migratie is gerelateerd aan de perspectieven en ideeën rondom mannelijkheid en het huwelijksinstituut door middel van etnografisch veldwerk in Senegal. De ideale man is financieel zelfstandig, getrouwd en betaalt een substantiële bruidsschat. Voor veel Senegalese jonge mannen is dit onhaalbaar door beperkte economische mogelijkheden. Migratie kan de sociale positie verbeteren. Het Europese migratiebeleid stuurt ongewenste migranten echter terug. Hoe beïnvloedt deze (voortijdige) terugkeer hun mogelijkheden om man te zijn? Dit project draagt hiermee bij aan het wetenschappelijke debat rondom veranderende genderrelaties en migratie.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zoeken een enthousiaste sociale wetenschapper die ervaring heeft met het afnemen van interviews en affiniteit heeft met de thematiek van het project en West-Afrika. De onderzoeker is gedreven, en communicatief sterk. Daarnaast beschikt hij/zij over de nodige taalvaardigheid om aansluiting te vinden bij de doelgroep van het project en het projectteam (bv. Nederlands, Frans, Engels en/of een lokale taal gesproken door de doelgroep). De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die in West-Afrika heeft gewoond en/ of toegang heeft tot een netwerk van West Afrikaanse migranten.

Niet-coderende DNA veranderingen betrokken bij aanlegstoornissen van de hersenen

Plaatsingsdatum 27-06-2019

Contactpersoon
Stefan Barakat
t.barakat@erasmusmc.nl
010-7030051

Hoofdonderzoeker
Stefan Barakat

Locatie
Erasmus MC Rotterdam

Einddatum project
20-04-2021

Toelichting
Aanlegstoornissen van de hersenen hebben een grote impact voor patiënten, maar de huidige diagnostische methoden kunnen op dit moment slechts een fractie van erfelijke genetische aandoeningen verklaren. Een reden daarvoor is dat de huidige technieken alleen focussen op voor eiwil coderende genen. Een groot deel van het menselijke genoom codeert echter niet direct voor eiwitten, maar is betrokken bij de regulatie van genen. In dit project brengen wij regulatoire elementen betrokken bij de vroege hersenontwikkeling in kaart, en ontwikkelen nieuwe diagnostische mogelijkheden voor patiënten.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en gepromoveerde onderzoeker met ervaring in de (humane) genetica of bioinformatica / computer science, bij voorkeur met ervaring in next generation sequencing data analyse. Een combinatie van ervaring in beide velden is een pre. Goed kunnen werken in teamverband is een vereiste.

EMERCHE: Effectgerichte monitoringsinstrumenten om de ecologische en humane gezondheidsrisico's van opkomende stoffen in de waterkringloop te beoordelen

Plaatsingsdatum 25-06-2019

Contactpersoon
Paul van den Brink
paul.vandenbrink@wur.nl
0317-481615

Hoofdonderzoeker
Paul J. van den Brink

Locatie
Wageningen

Einddatum project
01-01-2022

Toelichting
Voor een effectieve monitoring van de waterkwaliteit, is er behoefte aan biologisch relevante methodieken. In EMERCHE zullen we een optimale keuze en koppeling van beschikbare nieuwe effectgebaseerde monitoringtechnologieën op verschillende niveaus van biologische organisatie verkennen. We zullen alle veelbelovende effectgerichte bewakingsinstrumenten evalueren op hun vermogen om 1) zinvolle triggerwaarden te produceren, 2) voorspellend te zijn voor ecologische effecten en 3) praktisch bruikbaar te zijn. De resterende instrumenten zullen worden geplaatst in een integrerend kader dat alle relevante ecologische aspecten dekt.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Achtergrond in milieu chemie, aquatische ecologie, microbiologie of veld biologie.

Welzijn, Vrouwen en Werk in Ethiopië: creëren van synergieën tussen SDG's 3, 5 en 8 via directe buitenlandse investeringen

Plaatsingsdatum 24-06-2019

Contactpersoon
Prof. Valentina Mazzucato
v.mazzucato@maastrichtuniversity.nl
043-3883381

Hoofdonderzoeker
Prof. Valentina Mazzucato

Locatie
Maastricht University, Nederland en Ethiopië

Einddatum project
30-04-2023

Toelichting
Het is dringend nodig te begrijpen hoe het werkgelegenheid gecreëerd door buitenlandse directe investeringen (BDI) het welzijn van werknemers, en met name vrouwen, in Afrika, heeft beïnvloed. BDI is één van de belangrijkste bronnen van nieuwe werkgelegenheid en economische groei in Afrika. Dit project zal deze vraag bestuderen in het geval van Ethiopië, één van de snelstgroeiende economieën van Afrika, met ongekende percentages vrouwelijke loonarbeid. Het vraagt of de snelle toestroom van buitenlandse directe investeringen (FDI) van verschillende soorten investeerders naar verschillende sectoren van de Ethiopische economie, fatsoenlijk werk creëert

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zijn op zoek naar een kandidaat met ervaring in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, zoals diepte-interviews of etnografische methoden en die Amhaars of een andere Ethiopisch / Eritrese taal kan spreken. De kandidaat moet een diploma in de sociale wetenschappen hebben op master- of PhD niveau en een goede beheersing van het Engelse taal.

Wiskunde en algoritmes voor 3D beeldvorming van dynamische processen

Plaatsingsdatum 24-06-2019

Contactpersoon
Dr. Felix Lucka
Felix.Lucka@cwi.nl
020-5924071

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. K.J. Batenburg

Locatie
Centrum Wiskunde & Informatica

Einddatum project
31-01-2023

Toelichting
Er bestaan tegenwoordig verschillende tomografische modaliteiten om medische beelden van hoge kwaliteit te verkrijgen, zoals CT, MRI of PET. Echter, snelle en dynamische processen met hoge spatiële en temporele resolutie vormen nog steeds een uitdaging in verschillende klinische en wetenschappelijke toepassingen. In dit project zullen we daarom verschillende wiskundige en computationele benaderingen ontwikkelen en evalueren voor dynamische tomografie. Afhankelijk van de interesses en de achtergrond van de kandidaat kan de focus gelegd worden op wiskundig modelleren, inverse problemen, numerieke optimalisatie, parallel computing, machine learning of het verzamelen van experimentele data.

Wat voor kandidaat zoeken we?
De kandidaat moet in het bezit zijn van een MSc in wiskunde, natuurkunde, informatica, electrotechniek of medische technologie. Goed kunnen programmeren is essentieel. Ervaring met tomografische reconstructie, image processing en volumetrische reconstructie is gewenst. De kandidaat beschikt bij voorkeur over bewezen talent voor wetenschappelijk onderzoek, een excellente beheersing van de Engelse taal, en goede academische schrijf- en presentatievaardigheden.

De opkomst van munten als een vorm van geld in de Romeinse wereld

Plaatsingsdatum 24-06-2019

Contactpersoon
Marleen Termeer
m.k.termeer@uva.nl
020-5254491

Hoofdonderzoeker
Marleen Termeer

Locatie
Universiteit van Amsterdam

Einddatum project
31-01-2023

Toelichting
In de antieke wereld begon Rome relatief laat met het gebruik van muntgeld. Dit project onderzoekt hoe muntgeld geaccepteerd raakte, en hoe dit proces zich verhoudt tot vroege Romeinse staatsvorming. Op deze manier draagt het project bij aan een beter begrip van (munt)geld als sociaal en politiek fenomeen. Als onderdeel van het project zal data over muntproductie en circulatie online worden gepubliceerd als Linked Open Data.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Dit is een interessant project voor een archeoloog of oudhistoricus, bij voorkeur met kennis van de (vroege) Romeinse numismatiek. Bekendheid met digitale initiatieven in de numismatiek (bv nomisma.org), of meer algemene affiniteit met digital humanities is zeker nuttig.

Een experimenteel gevalideerd model voor het centrale koolstofmetabolisme in Aspergillus niger om de flexibiliteit van schimmels met betrekking tot de omzetting van uit planten biomass afkomstige suikers op te helderen

Plaatsingsdatum 18-06-2019

Contactpersoon
Ronald de Vries
r.devries@wi.knaw.nl
030-2122600

Hoofdonderzoeker
Prof. dr. ir. Ronald P. de Vries

Locatie
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Utrecht

Einddatum project
28-02-2021

Toelichting
Tijdens de groei van schimmels op planten biomassa worden verschillende monomere suikers vrij gemaakt die omgezet kunnen worden via verschillende metabole routes. Wij hebben een model van dit metabolisme gemaakt voor de schimmel Aspergillus niger, op basis van genoom en transcriptoom data. In dit project wil ik dit model experimenteel testen door alle genen van dit model individueel uit te schakelen. Analyse van deze stammen zal aangeven welke stappen uit het metabolisme alternatieven hebben en deze zullen wij vervolgens ook blokkeren. Op basis van dit experimenteel gevalideerd model kunnen stammen gemaakt worden die waardevolle metabolieten produceren uit planten biomassa.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Ik zoek kandidaten met een moleculaire biologie of biochemie achtergrond. Ervaring met schimmels of gisten is positief, maar niet noodzakelijk. Hetzelfde geld voor ervaring met bioinformatica analyses. Belangrijk is wel om goed in een multidisciplinair en multicultureel team te kunnen werken.

Individuele ontwikkeling: Waarom sommige kinderen floreren en anderen niet - Genetica

Plaatsingsdatum 18-06-2019

Contactpersoon
Prof. Dorret Boomsma
di.boomsma@vu.nl
020-5988789

Hoofdonderzoeker
Prof. Chantal Kemner & Prof. Dorret Boomsma

Locatie
Amsterdam

Einddatum project
01-05-2023

Toelichting
Het Consortium on Individual Development streeft er naar om tot een omvattend model te komen over hoe ontwikkelingsverschillen tussen kinderen tot stand komen door het samenspel van kindkenmerken en omgevingsfactoren. Een van de consortiumleden is het Nederlands Tweelingenregister (NTR), dat gehuisvest is op de afdeling Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen het Consortium on Individual Development doet het NTR grootschalig onderzoek naar de invloed van het samenspel tussen genetische en omgevingsfactoren op ontwikkeling van kinderen.

Wat voor kandidaat zoeken we?
Bij het Nederlands Tweelingenregister (NTR) zoeken we een (junior of senior) wetenschapper om individuele verschillen in de ontwikkeling van kinderen te bestuderen. Dit kan zijn vanuit het perspectief van kinderpsychologie, epidemiologie, psychometrie, kwantitatieve genetica, genoom-brede associaties, epigenetica of metabolomics. Onderwerpen zijn onder meer (maar zijn niet beperkt tot) schoolse vaardigheden, intergenerationele overdracht, agressie en gedragscontrole. Vereist: sterke statistische vaardigheden en sterke communicatieve vaardigheden in het Engels. Informatie over NTR is te vinden op onze website.

Toerisme en waterschaarste: analyse en beleidsopties

Plaatsingsdatum 18-06-2019

Contactpersoon
Bas Amelung
bas.amelung@wur.nl
06-19134663

Hoofdonderzoeker
Bas Amelung

Locatie
Wageningen

Einddatum project
30-06-2022

Toelichting
In het Middellandse Zeegebied is het toerisme een belangrijke watergebruiker, waarover echter weinig bekend is. Dit project beoogt op macroniveau het aandeel van toerisme in de huidige en toekomstige Mediterrane waterschaarste te bepalen en op microniveau het water-gerelateerde gedrag van toeristische stakeholders te onderzoeken en te simuleren. Het einddoel is om beleidsmakers en andere stakeholders te informeren over de effectiviteit van diverse maatregelen om het toeristische watergebruik terug te dringen.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zijn op zoek naar een kandidaat met sterke programmeervaardigheden en zo mogelijk ervaring met agent-based modelling. Ervaring met interdisciplinair of transdisciplinair onderzoek, dat inzichten uit de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen integreert en stakeholders bij het onderzoesksproces betrekt, strekt tot aanbeveling. Voorkennis op het gebied van toerisme en/of watermanagement is een pre, maar niet nodig. Een goede beheersing van het Engels is vereist.

Geparameterizeerde complexiteit van benaderingen van Bayesiaanse berekeningen

Plaatsingsdatum 18-06-2019

Contactpersoon
Johan Kwisthout
j.kwisthout@donders.ru.nl
024-3655977

Hoofdonderzoeker
Johan Kwisthout

Locatie
Nijmegen

Einddatum project
31-03-2021

Toelichting
We onderzoeken onder welke voorwaarden het benaderen van Bayesiaanse berekeningen efficiënt kan zijn en wanneer dit een inherent moeilijk probleem is. We onderzoeken computationele complexiteitsklassen en hun relaties en bekijken diverse vormen van approximatie. In het bijzonder heeft dit werk een toepassing in de neurowetenschappelijke theorieen over informatieverwerking in het brein.

Wat voor kandidaat zoeken we?
We zijn op zoek naar een toegepast wiskundige of theoretisch informaticus met belangstelling voor (wiskundige eigenschappen van) probabilistische berekeningen.