Hestia – Impuls voor vluchtelingen in de wetenschap
Programma

Hestia – Impuls voor vluchtelingen in de wetenschap

NWO is in 2018 in samenspraak met de KNAW, De Jonge Akademie en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF een pilot gestart voor het financieren van onderzoeksaanstellingen voor academici die als vluchteling in Nederland verblijven en hier een academische loopbaan willen opbouwen dan wel voortzetten. Vanwege de gebleken behoefte aan dergelijke financiering is de pilot met twee jaar verlengd. Ook in 2019 en 2020 vinden financieringsrondes plaats.

Met deze kortdurende financiering kunnen gevluchte academici aansluiten bij lopende onderzoeksprojecten gefinancierd door NWO of ZonMw en een netwerk opbouwen. Ze kunnen kennis en kunde delen, het Nederlandse wetenschapsstelsel leren kennen en hun onderbroken loopbaan of onderzoekslijn opnieuw opstarten. Tegelijkertijd verrijken deze academici de Nederlandse wetenschap met hun expertise.

Achtergrond

In de afgelopen jaren is in Nederland en omringende landen steeds meer aandacht voor wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten. Bij het voortzetten van een wetenschappelijke carrière in de landen waar zij een veilig thuis vinden, lopen zij vaak tegen obstakels aan. Bijvoorbeeld vanwege de taal, een andere werkcultuur of de beperkte ruimte om een netwerk op te bouwen. Waardevolle kennis en kunde van deze groep wetenschappers dreigt verloren te gaan terwijl zij de wetenschap en samenleving juist kunnen verrijken.

NWO zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland en onderschrijft het belang van een divers, inclusief en toegankelijk wetenschappelijk systeem.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanHestia Impuls