FAQ Hestia - Impuls voor vluchtelingen in de wetenschap

In dit document worden veel gestelde vragen over het programma 'Hestia - Impuls voor vluchtelingen in de wetenschap' beantwoord. Het document wordt wanneer nodig geüpdatet en aangevuld.

Mocht je een vraag hebben die hier niet beantwoord wordt of is de informatie niet afdoende, aarzel dan niet om contact op te nemen met NWO via hestia@nwo.nl.

Let op, aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen en antwoorden met betrekking tot kandidaten


Vragen en antwoorden met betrekking tot projectleiders/hoofdaanvragers


Vragen en antwoorden met betrekking tot kandidaten

1. Ik doe een masteropleiding in Nederland / ik heb een Nederlands masterdiploma. Kom ik in aanmerking als potentiële kandidaat?

Ja, wanneer je een Nederlands masterdiploma hebt kom je in aanmerking als potentiële kandidaat. Ben je nog bezig met je masteropleiding, dan dien je bij de deadline voor indiening op 10 september 2019 afgestudeerd te zijn of in ieder geval te kunnen bewijzen dat je alle vakken en een scriptie hebt afgerond en binnenkort zult afstuderen. Neem in dat geval contact op met NWO om hierover af te stemmen.

2. Ik heb mijn masteropleiding in een ander land dan Nederland afgerond. Kom ik in aanmerking als potentiële kandidaat?

Verificatie van de diplomawaardering is de verantwoordelijkheid van de kennisinstelling waar het voorgestelde project zal worden uitgevoerd. Wanneer er nog geen diplomawaardering – bijvoorbeeld door het NUFFIC – heeft plaatsgevonden, is het belangrijk dit te bespreken met de projectleider.

3. De situaties rondom de verblijfsvergunning zoals genoemd in bijlage 6 van de call for proposals zijn niet op mij van toepassing. Kan ik toch in aanmerking komen als potentiële kandidaat?

NWO heeft zorgvuldig bekeken wie zij wil bereiken met dit programma. Daarom is er voor gekozen om alleen personen op wie de situaties zoals beschreven in bijlage 6 van de call for proposals van toepassing zijn, in aanmerking te laten komen als kandidaat in deze pilot. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Op het moment van indiening op 10 september 2019, dient de verblijfsvergunning in het bezit te zijn en/of indien van toepassing, de bijbehorende documentatie van de ingangsdatum van het verblijfsrecht, rond te zijn.

4. Hoe kan ik de ingangsdatum van mijn oorspronkelijke verblijfsrecht aantonen?

Dit kan doormiddel van de oorspronkelijke beschikking van de IND waarmee de verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd verleend is. De oorspronkelijke asielaanvraag, of de pas die is verkregen na de verlening van de verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd, kunnen ook als bewijsstuk dienen. Neem bij twijfel altijd eerst even contact op met NWO om hierover af te stemmen. Op datum van indiening moet alle documentatie rond zijn.

5. Ik heb een werkervaringsplek / stage / etc. gehad aan een Nederlandse kennisinstelling. Kom ik dan nog in aanmerking als potentiële kandidaat?

Ja, dit is onderdeel van het cv van een kandidaat en is geen reden om niet in aanmerking te komen als kandidaat.

6. Ik wil graag een aanvraag aandienen, maar heb nog geen projectleider gevonden met wie ik samen een aanvraag in kan dienen. Kan ik zelf een aanvraag indienen als kandidaat?

Nee, een aanvraag kan alleen ingediend worden door een projectleider met een lopend NWO- of ZonMw-project. Een kandidaat kan zelf geen aanvraag indienen.

7. Er is meer dan één projectleider die met mij een aanvraag zou willen indienen / de projectleider die met mij een aanvraag wil indienen heeft meerdere projecten. Mag ik als kandidaat meedoen aan meerdere aanvragen?

Nee, een kandidaat kan deelnemen aan één aanvraag bij één lopend project van één projectleider. Mocht een projectleider meerdere projecten hebben waar je mogelijk bij aan zou kunnen sluiten óf mochten er meerdere projectleiders zijn die met jou een aanvraag willen indienen, dan dien je een keuze te maken voor het project of de projectleider die het beste bij je past.

8. Vergoedt NWO mijn reiskosten in het geval ik aan een universiteit wordt aangesteld die buiten mijn woonplaats ligt?

Nee, NWO vergoed geen reiskosten voor woon-werkverkeer. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om te informeren bij de projectleider, of diens universiteit wat de hoogte van de reiskostenvergoeding gaat zijn. In de meeste gevallen worden reiskosten slechts deels vergoed en komt de rest voor rekening van de werknemer. Wel zijn deze gemaakte kosten onder een aantal voorwaarden aftrekbaar bij de Belastingdienst. 

Vragen en antwoorden met betrekking tot projectleiders/hoofdaanvragers

1. Ik heb meer dan één NWO- / ZonMw-project. Mag ik voor meer dan één project een aanvraag indienen?

Nee, een projectleider kan één aanvraag indienen bij één van zijn/haar lopende projecten met één kandidaat. Mochten er meerdere kandidaten zijn die zouden kunnen aansluiten bij een project óf mochten er meerdere projecten zijn waar één kandidaat bij zou kunnen passen, dan dien je een keuze te maken voor de beste combinatie van kandidaat en project.

2. Ik heb een Aspasia-premie. Kom ik in aanmerking als aanvrager?

Ja, met een Aspasia-premie kom je ook in aanmerking als aanvrager. Neem in dat geval wel contact op met NWO om de details in uw specifieke geval te laten controleren en dit te laten bevestigen vóór de deadline van de call op 10 september 2019.

3. Ik ben (sub- of mede-)projectleider binnen een groter onderzoeksprogramma, zoals Zwaartekracht of Perspectief, maar ben hier niet de hoofdaanvrager van. Kom ik in aanmerking als aanvrager?

Ja, ook als (sub- of mede-)projectleider van een groter onderzoeksprogramma zoals Zwaartekracht of Perspectief, kom je ook in aanmerking als aanvrager. Neem in dat geval wel contact op met NWO om de details in uw geval te laten controleren en dit te laten bevestigen vóór de deadline van de call op 10 september 2019.

4. Ik heb een Rubicon. Kom ik in aanmerking als aanvrager?

Nee, hiermee komt u niet in aanmerking. In principe komen projectleiders van alle NWO- of ZonMw-projecten in aanmerking als aanvrager in dit programma, mits deze projecten passen bij de doelstellingen van de Hestia impuls. Er zijn daarom helaas enkele uitzonderingen. De doelstellingen en praktische implicaties van een Rubicon sluiten niet aan bij de doelstellingen van Vluchtelingen in de wetenschap, waarin beoogd wordt gevluchte wetenschappers toegang te bieden tot de wetenschap en een netwerk op te bouwen in Nederland. Met financiering vanuit Rubicon kom je daarom niet in aanmerking als aanvrager.