Hersenen & Cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid
Programma

Hersenen & Cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid

Het doel van het programma 'Hersenen & Cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid' is het bevorderen van onderzoek dat is gericht op maatschappelijke innovatie binnen de gezondheidszorg, onderwijs en sociale veiligheid.

Het programma opereert onder het NWO-regieorgaan NIHC.

Doelstellingen

Binnen dit programma zijn drie specifieke doelen gesteld:

  1. Stimuleren van excellent interdisciplinair onderzoek;
  2. Deelname van private of publieke maatschappelijke partners gericht op structurele veranderingen die noodzakelijk zijn binnen gezondheidszorg, onderwijs en sociale veiligheid;
  3. Maatschappelijke implementatie van resultaten.


Drie pijlers

Gezondheid

Ongeveer een derde van de kosten van gezondheidszorg heeft betrekking op langdurige gevolgen van hersenletsel, dementie, neurologische ziekten of psychiatrische stoornissen. Een vergrijzende bevolking maakt het probleem in de toekomst nog groter. Er is dringend behoefte aan manieren om cognitieve problemen vroeger op te sporen, en aan manieren om de gevolgen van de achteruitgang tegen te gaan. Meer

Leren

Onze samenleving moet het hebben van kennis, maar ons onderwijs kampt met problemen. Veel kinderen lopen al vroeg achterstanden op en verlaten de school voortijdig. Er is grote behoefte aan onderwijsvernieuwingen die leerlingen optimaal laten leren in omgevingen die aansluiten bij hun talenten. Behoefte is er ook aan manieren om ouder wordende docenten te helpen hun vak trouw te blijven. Meer

Veiligheid

De maatschappelijke veiligheid wordt aangetast door toename van agressief en antisociaal gedrag, en ons haperende vermogen om mensen blijvend van zulke sporen af te krijgen. We hebben methoden nodig om problematisch gedrag in de kiem op te sporen, en aan nieuwe, effectieve methoden om zulk gedrag om te buigen. Beroepsgroepen die waken over onze veiligheid onder dreiging van grote emotionele stress, hebben behoefte aan methoden om daar beter mee om te gaan. Meer

Middenin de praktijk

Dit programma behelst een serie projecten en programma’s die, dankzij intensieve samenwerking met vele partijen uit de maatschappelijke praktijk, zullen leiden tot concrete toepassingen van moderne wetenschappelijke kennis over hersenen en cognitie.

Loopduur

2010 – 2015

Financiering en budget

Dit programma wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, samen met de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Veiligheid & Justitie en Defensie. Het NWO-regieorgaan NIHC zorgt voor de uitvoering.

Het budget van het programma bestaat uit een bijdrage van M€ 20 vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en van de wetenschappelijke en maatschappelijke partners die gezamenlijk zo’n M€ 15 bijdragen.