Organisatie

De Nederlandse Poolcommissie

De Nederlandse poolcommissie behartigt de belangen van het Nederlandse poolonderzoek. De voornaamste taken van de commissie zijn het uitschrijven van calls for proposal en het vertegenwoordigen van het Nederlandse poolonderzoek in internationale commissies en organisaties zoals Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) en International Arctic Science Committee (IASC).

 • Mw. prof.dr. J. Cramer (voorzitter)
 • Prof. dr.  M. van den Broeke, UU
 • Mw. dr. J. Stefels, RUG
 • Prof. dr. A.J. Dolman, VU
 • Prof. dr. P.D. Jordan, RUG
 • Dr. M.J.A. Rijkenberg, NIOZ
 • Prof. dr. C. Bastmeijer, TiU
 • Prof. dr. M.A.P.A. Aerts, VU
 • Dr. D. Blok, NWO (secretaris)

Waarnemer vanuit het Interdepartementaal Polair Overleg is dhr. J. Splinter van BUZA

Nationaal afgevaardigde voor SCAR: Mw. dr. J. Stefels, RUG

Interdepartementaal polair overleg

Alle financiers van het Nederlands Polair Programma, aangevuld met enkele externe adviseurs, zijn vertegenwoordigd in het Interdepartementaal Polair Overleg (IPO).

 • Mw. Drs. A. Stois-Braken, BuZa (voorzitter)
 • Drs. J. Splinter, BuZa (secretaris)
 • Dr. D. Blok, NWO
 • Dhr. A.W.M. Eijs, IenM
 • Dhr. X. van Holk, IenM
 • Mw. Drs. H. Kock, IenM
 • Drs. D.A. van der Kroef, NWO
 • Prof. mr. R. Lefeber, BuZa
 • Drs.  R. Martens, BuZa
 • Drs. ing. M.F. Peijs, EZ
 • Dr. mr. J.T. Rokx, OC&W
 • Drs. G.K. Roukens, EZ
 • Mw. Drs. A.E.O. Schouten, EZ