Organisatie

Programmacommissie Nederlands Polair Programma

 • Robert Blaauw (voorzitter)
 • Niek Lopes Cardozo (waarnemend voorzitter ENW domeinbestuur NWO)
 • Wim van den Doel (voorzitter SGW domeinbestuur NWO)
 • Liz ter Kuile (voorzitter Interdepartementaal Polair Overleg, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • Arthur Eijs (lid Interdepartementaal Polair Overleg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Interdepartementaal polair overleg

Alle financiers van het Nederlands Polair Programma, aangevuld met enkele externe adviseurs, zijn vertegenwoordigd in het Interdepartementaal Polair Overleg (IPO).

 • Liz ter Kuile (voorzitter, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • Helen Gorter (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • Arthur Eijs (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Fred Eybergen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 • Martijn Peijs (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 • Bert Roukens (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • René Lefeber (extern adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken)