Achtergrond

Het Nederlands polair programma (NPP) financiert wetenschappelijk onderzoek in en naar de poolgebieden. Dit programma stimuleert onderzoek naar oplossingen van klimaatvraagstukken.

Nederland neemt deel aan het Antarctisch Verdrag. Landen die dit verdrag hebben ondertekend verplichten zich daarmee tot de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in het gebied.

Thema's

De onderzoekslijnen voor 2016-2020 zijn vastgesteld in 'Poolpositie NL - 2.0'. De thema's zijn: 

  1. IJs, klimaat en zeespiegelstijging
  2. Polaire ecosystemen
  3. Duurzame exploitatie
  4. Sociaal, juridisch en economisch landschap

Aanwezigheid Noord- en Zuidpool

Eén van de speerpunten van het programma was de bouw van het Dirck Gerritsz Laboratorium op het Antarctische schiereiland. Vier mobiele laboratoria werden als één geheel geplaatst als onderdeel van het Britse station Rothera. NWO werkte hiervoor nauw samen met de British Antarctic Survey (BAS). Het laboratorium werd in 2013 geopend.

In het Noordpoolgebied staat al langer een poolstation, op Spitsbergen. Het wordt beheerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Budget

NWO en de ministeries van OCW, I&W, EZK, LNV en BZ financieren het Nederlands polair programma. Het budget voor de periode 2016-2020 bedraagt jaarlijks 4,2 miljoen euro.

Databeheer

Het beheer van de onderzoeksgegevens van het Nederlands polair programma voor toekomstig gebruik is van groot belang. Hiervoor is het Netherlands Polar Data Center opgezet bij het NIOZ waar de data en resultaten van het onderzoek worden opgeslagen en beheerd.

Looptijd

Het Nederlands polair programma loopt van 2016 tot en met 2020.

Financieringsronde

Naar verwachting opent eind 2018 een beleidsgestuurde  financieringsronde.

Documenten