Internationaal

Arctisch en Antarctisch onderzoek beschikken over eigen netwerken. Het NPP is met onderzoekers en managers aangehaakt bij deze netwerken en de bijbehorende bijeenkomsten.

De netwerken begeven zich op de terreinen Politiek, wetenschap, en infrastructuur en logistiek. Informatie over de betreffende contactpersonen in deze netwerken namens Nederland wordt verstrekt door het secretariaat van het NPP.