Nationale Wetenschapsagenda – Wetenschapscommunicatie en Outreach
Programma

Nationale Wetenschapsagenda – Wetenschapscommunicatie en Outreach

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder andere door het stimuleren van wetenschapscommunicatie en outreach. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarop Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief bottom-up proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen: elke Nederlander kreeg in 2015 de kans om online vragen in te dienen. Het nationale kennisveld, verenigd in de Kenniscoalitie, heeft de opgehaalde vragen tot 140 clustervragen gebundeld, waaruit 25 onderzoeksroutes zijn gedistilleerd waarmee verschillende publiek-private consortia de komende jaren aan de slag gaan.


Wetenschapscommunicatie & outreach

Wetenschapscommunicatie & outreach heeft twee communicatiedoelen: financieringscommunicatie en publiekscommunicatie. Financieringscommunicatie gaat over het NWA-programma richting onderzoekers, wetenschappers, stakeholders en maatschappelijke organisaties. Deze communicatie ondersteunt de drie financieringsprogramma’s van de NWA als het gaat om programma informatie, informatie over de verschillende financieringsinstrumenten en resultaatcommunicatie. Deze communicatie verloopt over het algemeen  via de communicatiekanalen van NWO. Het tweede doel is om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zowel voor reeds geïnteresseerden in de wetenschap als een grote doelgroep met een latente interesse in de wetenschap. Het tweede doel hebben we vertaald naar een publiekscampagne, evenementen en samenwerking met (media)partners.

Samen met stakeholders

De basis van de publiekscommunicatie bestaat uit vijf thema’s, die vanaf februari 2020 driemaandelijks worden uitgerold. Samen met de verschillende stakeholders en marktpartijen wordt de insteek binnen de thema’s bepaald, worden de relevante onderzoeken in kaart gebracht, wordt er inhoud gegeven aan de publiekscampagne  en wordt er samengewerkt bij de invulling van de verschillende evenementen. Hiermee komt het hele onderzoeksveld inclusief de grote maatschappelijke thema’s die daar op dat moment een rol in spelen aan bod. De gezamenlijk gecreëerde content wordt breed gedeeld waarbij er gebruik gemaakt wordt van elkaars kanalen en middelen om zo een breed publiek, geïnteresseerd in één van de thema’s, te bereiken. Hierin heeft deze programmalijn een verbindende rol.

Publiekscampagne

Onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction laat zien dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking geen zichtbare interesse in wetenschap heeft en er neutraal tegenover staat. Deze doelgroep kent het belang niet van wetenschap en onderzoek voor onze welvaart, maatschappij en onze toekomst. Op deze doelgroep wordt de publiekscampagne met name gericht. Op donderdag 2 mei 2019 vond in Rotterdam Expeditie NEXT plaats, het wetenschapsfestival waarmee de NWA zich opnieuw aan het publiek presenteerde. De ruim 3000 bezoekers, waaronder voornamelijk kinderen met hun ouders of begeleiders die voor het eerst kennismaakten met wetenschap, 100 deelnemende instellingen, aanwezige stakeholders en onderzoekers reageerden enthousiast. In 2020 gaat Expeditie NEXT de lanen in en de paden op, ofwel: On Tour de regio in.

Stel je voor… campagne: wetenschap begint met verwondering

Expeditie NEXT - On Tour sluit aan bij de meerjarige “Stel je voor…” campagne van de NWA. De “Stel je voor…” campagne wil begrip kweken over wat wetenschap is en wetenschap onder de aandacht brengen van de doelgroep door verwondering op te roepen. Dit wordt gedaan door bij verschillende onderzoeksinstellingen uit Nederland Stel je voor- verhalen op te halen met de payoff: Wetenschap begint met verwondering. De “Stel je voor…” campagne bestaat uit online activiteiten, social media, vrije en betaalde publiciteit en fysieke activiteiten waaronder Expeditie NEXT - On Tour. Meer informatie vind je op de website www.wetenschapbegintmetverwondering.nl.

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor evenementen, bijeenkomsten, financieringsinstrumenten, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie www.nwo.nl/corona.

Budget

Het budget voor Wetenschap & outreach in 2020 is 3,2 miljoen euro.