Nationale Wetenschapsagenda – Wetenschapscommunicatie en Outreach
Programma

Nationale Wetenschapsagenda – Wetenschapscommunicatie en Outreach

NWA is een programma waar publiek, stakeholders en wetenschappers samen vraagstukken identificeren, onderzoeken, en de opgedane kennis delen en implementeren. Met als doel om het hoogwaardige wetenschapsklimaat in Nederland verder te stimuleren en maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Binnen de NWA-programma's dient het vernieuwende karakter tot uitdrukking te komen in interdisciplinariteit en kennisketenbrede samenstelling van consortia.


Wetenschapscommunicatie & outreach

Wetenschapscommunicatie & outreach heeft twee communicatiedoelen:  Communicatie over het NWA programma aan onderzoekers, wetenschappers, stakeholders en maatschappelijke organisaties. Deze communicatie ondersteunt de drie andere actielijnen als het gaat om programma informatie, informatie over de verschillende financieringsinstrumenten en resultaatcommunicatie. Dit gaat via de communicatie van NWO. Ook wil Wetenschapscommunicatie & outreach het veld helpen met een optimalere wetenschapscommunicatie, via bijvoorbeeld een toolkit. Hierin heeft wetenschapscommunicatie & outreach een faciliterende rol. Het andere doel is om het brede algemene publiek te  informeren over het belang van wetenschap met een publiekscampagne.

Samen met stakeholders

De basis van de publiekscommunicatie bestaat uit vijf hoofdonderwerpen, die vanaf mei driemaandelijks worden uitgerold en samen met de verschillende stakeholders en marktpartijen worden opgepakt en uitgewerkt. Hiermee komt het hele onderzoeksveld inclusief de grote maatschappelijke thema’s die daar op dat moment een rol in spelen aan bod. Gezamenlijk wordt content gecreëerd, campagne gevoerd en wordt er gebruik gemaakt van elkaars kanalen en middelen om zo een breed publiek, geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, te bereiken. Hierin heeft deze actielijn een verbindende rol.

Publiekscampagne

Onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction laat zien dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking geen zichtbare interesse in wetenschap heeft en er neutraal tegenover staat. Deze doelgroep kent het belang niet van wetenschap en onderzoek voor onze welvaart, maatschappij en onze toekomst. Op deze doelgroep wordt de publiekscampagne met name gericht. Hier heeft deze actielijn een regisserende rol. De kick-off van deze campagne is op donderdag 2 mei, met een groots evenement in de Maassilo in Rotterdam: Expeditie Next.

Budget

Het budget voor Wetenschap & outreach in 2019 is 3 miljoen euro.

Tijdpad

Publieksevenement: 2 mei
Start publiekscampagne: 2 mei


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanNationale Wetenschapsagenda