Nationale Wetenschapsagenda – Vernieuwing en netwerken - Ondersteuning NWA-routes
Programma

Nationale Wetenschapsagenda – Vernieuwing en netwerken - Ondersteuning NWA-routes

NWA-routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het route-netwerk.


Netwerken: NWA-routes

De NWA-routes hebben een grote rol gespeeld in de eerdere fases van de NWA. Routes spelen een rol in het organiseren van het veld. Een verbindende rol van de routes in het NWA-programma kan zorgen voor afstemming tussen indieners, meer betrokkenheid van de hele kennisketen, het samenbrengen van relevante consortiapartners, valorisatie bewerkstelligen, erkenning geven aan de potentiele maatschappelijke en/of wetenschappelijke doorbraken binnen een route en het bewaken van kerndoelen van de route en de NWA. Ook kunnen routes op deze manier zorgen voor een programmerend effect binnen het onderzoeksveld. De NWA-routes zijn zelf-organiserend en worden getrokken door relevante partijen vanuit het onderzoeksveld.

Waarvoor

NWO voert in opdracht van het ministerie van OCW het NWA-programma uit. NWO vindt het belangrijk om de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda financieel te ondersteunen bij de organisatie van hun netwerken. Routes spelen een rol in het organiseren van het veld. Een verbindende rol van de routes in het NWA-programma kan zorgen voor afstemming tussen indieners, meer betrokkenheid van de hele kennisketen, het samenbrengen van relevante consortiapartners, valorisatie bewerkstelligen en het bewaken van kerndoelen van een route en de NWA. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de Wetenschapsbrief van het ministerie van OCW om in het NWA-programma in te zetten op kennisbenutting en netwerkvorming.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOndersteuning NWA-routes