Nationale Wetenschapsagenda – Vernieuwing en netwerken - Ideeëngenerator (NWA-IDG)
Programma

Nationale Wetenschapsagenda – Vernieuwing en netwerken - Ideeëngenerator (NWA-IDG)

(Jonge) onderzoekers uit de hele kennisketen kunnen financiering aanvragen voor risicovolle en kleinschalige projecten met een potentie voor maatschappelijke impact.


Vernieuwing: NWA-Ideeëngenerator

Naast het bevorderen van verbindingen tussen de gehele kennisketen, wordt er binnen het NWA-programma ook ingezet op vernieuwing: de NWA als stimulans voor nieuwsgierigheid en inspiratie binnen heel Nederland. Ideeën zijn het fundament van onderzoek en innovatie: ideeën die kunnen leiden tot veelbelovende nieuwe richtingen, maar zeker ook de ideeën die laten zien dat er een andere richting moet worden ingeslagen. Binnen Actielijn 3 Vernieuwing zal dit invulling krijgen middels het instrument de Ideeëngenerator.

Waarvoor

De Ideeëngenerator call wil onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact dat risicovol is of te vroeg in zijn ontwikkeling is voor een beoordeling in een regulier peer review proces. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. Binnen de Ideeëngenerator kunnen kleine projecten gefinancierd worden om een vernieuwend idee verder te ontwikkelen door het doen van onderzoek. Aanvragers van alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. (Jonge) onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen, maar kunnen dit ook met mede-aanvragers doen.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten