Nationale Wetenschapsagenda – Vernieuwing en netwerken
Programma

Nationale Wetenschapsagenda – Vernieuwing en netwerken

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Dit programma bestaat uit vier onderdelen. Hieronder vindt u meer informatie over Vernieuwing en Netwerken.


Vernieuwing: NWA-Ideeëngenerator

Naast het bevorderen van verbindingen tussen de gehele kennisketen, wordt er binnen het NWA-programma ook ingezet op vernieuwing: de NWA als stimulans voor nieuwsgierigheid en inspiratie binnen heel Nederland. Ideeën zijn het fundament van onderzoek en innovatie: ideeën die kunnen leiden tot veelbelovende nieuwe richtingen, maar zeker ook de ideeën die laten zien dat er een andere richting moet worden ingeslagen. Binnen het onderdeel Vernieuwing zal dit invulling krijgen middels het instrument de Ideeëngenerator .

Netwerken: NWA-routes

De NWA heeft 25 routes. De 25 routes vormen zelf-organiserende netwerken die belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving agenderen en onderzoeken. De routes worden georganiseerd door routetrekkers en boegbeelden. Routes spelen een rol in het organiseren van het veld en zorgen voor  meer betrokkenheid van de hele kennisketen, het samenbrengen van relevante consortiapartners, het bewerkstelligen van kennisbenutting , erkenning geven aan de potentiele maatschappelijke en/of wetenschappelijke doorbraken binnen een route en het bewaken van kerndoelen van de route en de NWA. Ook kunnen routes op deze manier zorgen voor een programmerend effect binnen het onderzoeksveld. De routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de organisatie van de routes.

Budget

Het budget voor Vernieuwing en Netwerken bedraagt 5,1M€ in 2019. Het budget voor Vernieuwing (de NWA-Ideeëngenerator) bedraagt in 2019 3,85M€ en het budget voor Netwerken (financiële ondersteuning routes) bedraagt in 2019 1,25M€.

Tijdpad

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie www.nwo.nl/corona.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanNationale Wetenschapsagenda